Lisatud: 19. september 2018

Viimati muudetud: 19. september 2018

A A A
Prindi

Videovalve PRIAs

PRIA kasutab Tartus Tähe 4 keskuse hoones kaameraid eesmärgiga tagada PRIA teenistujate ning vara (sh andmete) kaitse ja turvalisus. Kui külastate Tähe 4 hoonet, võib Teie kujutis jääda turvakaamerate salvestistele. Videokaamerate kasutamisest teavitame hoonesse sisenejaid vastavate kleebistega hoone välisustel. Kaamerapilti keegi reaalajas ei jälgi.

Andmeid kogutakse üksnes eeltoodud eesmärgil. Videokaamerate ning nende salvestiste kasutamise aluseks on PRIA õigustatud huvi teenistujate, klientide ja vara, sh andmete kaitse ja turvalisuse tagamiseks (tulenevalt isikuandmete kaitse seaduse § 14 lg 3 ja asjaõigusseaduse § 41 lg 1).

Tähe 4 hoonesse või selle vahetusse lähedusse on paigaldatud 5 kaamerat. Neist enamik on sisekaamerad, mis asuvad hoone korruste üldaladel ning samuti on kasutuses välikaamera. Kaameraid ei kasutata WC-des ja duširuumides.

Kaamerate abil kogutavaid andmeid kaitstakse. Juurdepääs videokaamerate salvestistele on piiratud PRIA turvanõunikuga, kes vaatab salvestisi vaid turvaintsidendi lahendamiseks. Kaamerate salvestised ei säili igavesti, vaid need kirjutatakse jooksvalt üle (keskmine säilimisaeg u 1 kuu).

Andmesubjektidel on õigus tutvuda ja saada koopia salvestisest, millel teda on kujutatud. Salvestise koopia saamiseks tuleb esitada taotlus PRIA e-posti aadressil pria@pria.ee. Avalduses palume kirjeldada võimalikult täpselt aega ja kohta, mille kohta soovitakse salvestist saada. PRIA-l puudub kohustus koopia väljastamise taotlust rahuldada, vastav otsustus tehakse igakordselt kaalutlusõiguse alusel. Näiteks võib salvestis sisaldada teiste isikute isikuandmeid, millisel juhul on õigus koopia väljastamisest keelduda. Koopia andmisel tuleb kõik teised isikud muuta tuvastamatuks, kusjuures ümbertöötlemise kulud kannab koopia väljastamist taotlev isik.

Õigusrikkumiste korral on õiguskaitseorganitel õigus turvasalvestis originaalkujul välja nõuda ning PRIA on kohustatud selle  neile andma.

 

Uudised

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise toetusmeetme raames oli ettevõtjatel võimalus taotleda PRIA vahendusel investeeringutoetust projektidele, mis aitavad mitmekesistada maapiirkondade majandustegevust väljaspool põllumajandustootmist. Toetuse eesmärgiks on maapiirkondades eelduste loomine uute töökohtade tekkeks väljaspool põllumajandussektorit.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike