Lisatud: 26. juuni 2019

Viimati muudetud: 03. juuli 2019

A A A
Prindi

Infotelefonide kõnede salvestamine

PRIAs on kasutusel kõnekeskuse teenus. Kõnekeskuse moodustavad:

  1. Loomatoetuste ja pindalatoetuste infotelefon 737 7679,
  2. Investeeringutoetuste infotelefon 737 7678,
  3. Registrite infotelefon 731 2311 ja
  4. Üldtelefon 737 1200.

 

PRIAga toimunud telefonikõnede ja telefonisõnumite sisu, sh selliste kõnede käigus vahetatud andmed (edaspidi kõne), moodustavad kõnesisu.

Kui PRIA poole pöördutakse telefoni teel kõnekeskuse infonumbritel, siis kõne salvestatakse. Sama kehtib ka juhul, kus kõnekeskuse infonumbri kaudu on suhtluse algatajaks PRIA.

Kõnede salvestisi kasutame võimalusel iseseisva menetlusdokumendina meie klientide halduskoormuse vähendamiseks (kui see on võimalik, ei nõuta täiendavalt kirjalike dokumentide esitamist).

Lisaks võime salvestisi kasutada PRIA infotelefonide kaudu osutatava infoteenuse kvaliteedi kontrollimiseks ja parandamiseks vajalike uuringute läbiviimiseks.  

Salvestatakse üksnes kõnekeskuse infonumbrite (vt nimekirja artikli alguses) vahendusel toimuvad kõned. Teised telefoninumbrid ei ole kõnekeskuse teenusega ühendatud ja nende kaudu toimuvaid kõnesid ei salvestata.

Kõnesisu on kaitstud samamoodi nagu isikuandmed ja PRIA hoiab seda kolmandate isikute eest saladuses. Täpsemat infot saab lugeda PRIA isikuandmete töötlemise leheküljelt.

Üldjuhul säilitatakse kõnede salvestisi PRIAle sideteenust osutava partneri poolt 60 päeva. Peale selle aja möödumist kõned kustutatakse.  

Juhul, kui kõnefaili on vaja säilitada tõendina haldusmenetluses, siis säilitab PRIA kõnefaili talle kuuluvates infosüsteemides ja see kustutatakse koos muude menetlusdokumentidega PRIAle õigusaktides ette nähtud dokumentide säilitustähtaja möödumisel.

Kui PRIAl tekib vajadus infoteenuse kvaliteedi uuringute läbiviimiseks PRIA poolt säilitatud kõnede salvestisi kasutada 60 päevast pikema perioodi kohta, siis võime seda teha, aga sel juhul kustutatakse salvestised viivitamata peale uuringu lõppemist. Salvestiste põhjal tehtud uuringu tulemuste kohta võime meie kodulehel anda tagasisidet ainult sellises vormis, mis ei sisalda konkreetseid andmeid helistajate kohta.

Uudised

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise toetusmeetme raames oli ettevõtjatel võimalus taotleda PRIA vahendusel investeeringutoetust projektidele, mis aitavad mitmekesistada maapiirkondade majandustegevust väljaspool põllumajandustootmist. Toetuse eesmärgiks on maapiirkondades eelduste loomine uute töökohtade tekkeks väljaspool põllumajandussektorit.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike