Lisatud: 13. mai 2015

Viimati muudetud: 19. oktoober 2018

A A A
Prindi

Avaandmed

Põllumassiivide andmed

 

Nimi: PRIA veebikaart

Link: https://kls.pria.ee/kaart/

Tutvustus: Avalikul veebikaardil kuvatakse viimasel kolmel aastal aktiivses põllumajanduslikus kasutuses olevad põllumassiivid

Vormingud: ESRI SHP, MapInfo TAB, MS Excel (2007), CSV

Uuendamise sagedus: igapäevaselt

 

NimiPõllumassiivid ja loomakasvatushooned (vaatamisteenus) WMS

Url: https://kls.pria.ee/geoserver/pria_avalik/wms?version=1.1.1

Tutvustus: Teenus põllumassiivide ja loomakasvatushoonete andmete vaatamiseks

Vormingud: WMS/WFS

Uuendamise sagedus: igapäevaselt

NB! Teenuse avamiseks on vajalik vastava GIS-tarkvara olemasolu.NimiPõllumassiivid ja loomakasvatushooned (allalaadimisteenus) WFS

Url: https://kls.pria.ee/geoserver/pria_avalik/ows

Tutvustus: Teenus põllumassiivide ja loomakasvatushoonete andmete allalaadimiseks

Vormingud: WMS/WFS

Uuendamise sagedus: igapäevaselt

NB! Teenuse avamiseks on vajalik vastava GIS-tarkvara olemasolu.

 

PRIA avaliku veebikaardi ja võrguteenuste valmimist rahastas Euroopa Liit

Logod


Põllumajandusloomade registri andmed

 

Tutvustus

Põllumajandusloomade registri pidamise eesmärk on  põllumajandusloomade, loomapidajate ja tegevuskohtade andmete kogumine ja süstematiseerimine, et teostada veterinaarjärelevalvet ning ära hoida ja likvideerida loomade nakkushaigusi ja kaitsta inimest loomadega ühiste ja loomade kaudu levivate haiguste eest. Registri vastutav töötleja on Põllumajandusministeerium ja volitatud töötleja Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA). Täpsemat teavet põllumajandusloomade registri kohta saab PRIA kodulehelt.

Avaandmete esitamise juriidiline alus

Avaandmete esitamise aluseks on avaliku teabe seaduse paragrahv 28 lõige 1 punkt 30 ja paragrahv 29 lõige 3. Avaandmeteks loetakse Vabariigi Valitsuse 26.06.2014 määruse nr 103 „Põllumajandusloomade register¹“ paragrahv 17 lõikes 1 märgitud andmed.

 

Nimi: Põllumajandusloomade registris  olevate veiste avalike andmete otsing

Link: https://ariel.pria.ee/lr-avalik/VeiseAndmed

Tutvustus: Teenus veiste andmete vaatamiseks

Vormingud: HTML

Uuendamise sagedus: reaalajasNimi: Põllumajandusloomade registris olevate lammaste avalike andmete otsing

Link: https://ariel.pria.ee/lr-avalik/LambaAndmed

Tutvustus: Teenus lammaste andmete vaatamiseks

Vormingud: HTML

Uuendamise sagedus: reaalajasNimi: Põllumajandusloomade registris olevate kitsede avalike andmete otsing

Link: https://ariel.pria.ee/lr-avalik/KitseAndmed

Tutvustus: Teenus kitsede andmete vaatamiseks

Vormingud: HTML

Uuendamise sagedus: reaalajasNimi: Hobuslaste registri avalike andmete otsing

Link: http://ariel.pria.ee/hobu/

Tutvustus: Teenus hobuslaste andmete vaatamiseks ja allalaadimiseks

Vormingud: XLS, HTML

Uuendamise sagedus: reaalajasNimi: Põllumajandusloomade registri statistilised andmed hetkeseisuga

Link: http://www.pria.ee/images/tinybrowser/useruploads/files/Pollumajandusloomade_registri_statistilised_andmed_hetkeseisuga.pdf

Tutvustus: Teenus põllumajandusloomade registri statistiliste andmete vaatamiseks

Vormingud: PDF

Uuendamise sagedus: igapäevaseltNimi: Põllumajandusloomade registris olevate veiste, lammaste ja kitsede avalike andmete XML otsing

Link: https://ariel.pria.ee/lr-avalik/LoomaAndmedXml

Tutvustus: Teenus veiste, lammaste ja kitsede andmete allalaadimiseks

Vormingud: XML

Uuendamise sagedus: reaalajasNimi: Vesiviljelusettevõtete otsing

Link: https://ariel.pria.ee/vesiviljelus/

Tutvustus: Teenus vesiviljelusettevõtete andmete vaatamiseks

Vormingud: HTML

Uuendamise sagedus: reaalajas 


Toetuse saajate andmed

 

Nimi: Toetuse saajate otsingumootor

Linkhttp://www.pria.ee/et/toetused/toetusesaajad/ 

Tutvustus: Toetuse saajate otsingumootor võimaldab leida infot kahe eelmise finantsaasta jooksul toetuseid saanute kohta. Finantsaasta hõlmab perioodi 16.10.xxxx kuni 15.10.xxxx+1.

Vormingud: HTML, CSV

Uuendamise sagedus: kord aastas Uudised

Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile maaeluministri määruste muutmise eelnõu, mille eesmärk on muuta 2019. aastal mitmete taotluste esitamine elektrooniliseks, et lihtsustada taotluste esitamist.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Teravilja sekkumiskokkuost

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Koolikava toetus

Põllumajandustootja asendamise toetus 2019

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Integreeritud mereseire arendamise toetus (EMKF meede 8.1) 2018 teine taotlusvoor

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2018

Kalasadamate investeeringutoetus (EMKF meede 1.23) 2018

Vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus (EMKF meede 2.3) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus (EMKF meede 4.4.4) 2018

Püügivahendi parendamise toetus (EMKF 1.15) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetus (EMKF meede 4.3.2) 2018

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.1) 2018 kuues voor

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner