Lisatud: 13. mai 2015

Viimati muudetud: 18. jaanuar 2017

A A A
Prindi

Avaandmed

Põllumassiivide andmed

 

Nimi: PRIA veebikaart

Link: https://kls.pria.ee/kaart/

Tutvustus: Avalikul veebikaardil kuvatakse viimasel kolmel aastal aktiivses põllumajanduslikus kasutuses olevad põllumassiivid

Vormingud: ESRI SHP, MapInfo TAB, MS Excel (2007), CSV

Uuendamise sagedus: igapäevaselt

 

NimiPõllumassiivid ja loomakasvatushooned (vaatamisteenus) WMS

Link: http://kls.pria.ee/geoserver/pria_avalik/wms?version=1.1.1

Tutvustus: Teenus põllumassiivide ja loomakasvatushoonete andmete vaatamiseks

Vormingud: WMS/WFS

Uuendamise sagedus: igapäevaselt

NB! Teenuse avamiseks on vajalik vastava GIS-tarkvara olemasolu.NimiPõllumassiivid ja loomakasvatushooned (allalaadimisteenus) WFS

Link: http://kls.pria.ee/geoserver/pria_avalik/ows

Tutvustus: Teenus põllumassiivide ja loomakasvatushoonete andmete allalaadimiseks

Vormingud: WMS/WFS

Uuendamise sagedus: igapäevaselt

NB! Teenuse avamiseks on vajalik vastava GIS-tarkvara olemasolu.

 


Põllumajandusloomade registri andmed

 

Tutvustus

Põllumajandusloomade registri pidamise eesmärk on  põllumajandusloomade, loomapidajate ja tegevuskohtade andmete kogumine ja süstematiseerimine, et teostada veterinaarjärelevalvet ning ära hoida ja likvideerida loomade nakkushaigusi ja kaitsta inimest loomadega ühiste ja loomade kaudu levivate haiguste eest. Registri vastutav töötleja on Põllumajandusministeerium ja volitatud töötleja Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA). Täpsemat teavet põllumajandusloomade registri kohta saab PRIA kodulehelt.

Avaandmete esitamise juriidiline alus

Avaandmete esitamise aluseks on avaliku teabe seaduse paragrahv 28 lõige 1 punkt 30 ja paragrahv 29 lõige 3. Avaandmeteks loetakse Vabariigi Valitsuse 26.06.2014 määruse nr 103 „Põllumajandusloomade register¹“ paragrahv 17 lõikes 1 märgitud andmed.

 

Nimi: Põllumajandusloomade registris  olevate veiste avalike andmete otsing

Link: https://ariel.pria.ee/lr-avalik/VeiseAndmed

Tutvustus: Teenus veiste andmete vaatamiseks

Vormingud: HTML

Uuendamise sagedus: reaalajasNimi: Põllumajandusloomade registris olevate lammaste avalike andmete otsing

Link: https://ariel.pria.ee/lr-avalik/LambaAndmed

Tutvustus: Teenus lammaste andmete vaatamiseks

Vormingud: HTML

Uuendamise sagedus: reaalajasNimi: Põllumajandusloomade registris olevate kitsede avalike andmete otsing

Link: https://ariel.pria.ee/lr-avalik/KitseAndmed

Tutvustus: Teenus kitsede andmete vaatamiseks

Vormingud: HTML

Uuendamise sagedus: reaalajasNimi: Hobuslaste registri avalike andmete otsing

Link: http://ariel.pria.ee/hobu/

Tutvustus: Teenus hobuslaste andmete vaatamiseks ja allalaadimiseks

Vormingud: XLS, HTML

Uuendamise sagedus: reaalajasNimi: Veiste, lammaste ja kitsede arvu seis

Link: https://ariel.pria.ee/lr-avalik/LoomadeArvud

Tutvustus: Teenus veiste, lammaste ja kitsede arvu vaatamiseks

Vormingud: HTML

Uuendamise sagedus: igapäevaseltNimi: Põllumajandusloomade registri statistilised andmed hetkeseisuga

Link: http://www.pria.ee/images/tinybrowser/useruploads/files/Pollumajandusloomade_registri_statistilised_andmed_hetkeseisuga.pdf

Tutvustus: Teenus põllumajandusloomade registri statistiliste andmete vaatamiseks

Vormingud: PDF

Uuendamise sagedus: igapäevaseltNimi: Põllumajandusloomade registris olevate veiste, lammaste ja kitsede avalike andmete XML otsing

Link: https://ariel.pria.ee/lr-avalik/LoomaAndmedXml

Tutvustus: Teenus veiste, lammaste ja kitsede andmete allalaadimiseks

Vormingud: XML

Uuendamise sagedus: reaalajasNimi: Vesiviljelusettevõtete otsing

Link: https://ariel.pria.ee/vesiviljelus/

Tutvustus: Teenus vesiviljelusettevõtete andmete vaatamiseks

Vormingud: HTML

Uuendamise sagedus: reaalajas
Toetuse saajate andmed

 

Nimi: Toetuse saajate otsingumootor

Linkhttp://www.pria.ee/et/toetused/toetusesaajad/ 

Tutvustus: Toetuse saajate otsingumootor võimaldab leida infot eelmise finantsaasta jooksul toetuseid saanute kohta. Finantsaasta kestvus hõlmab perioodi 16.10.2013 kuni 15.10.2015.

Vormingud: HTML, CSV

Uuendamise sagedus: kord aastas Uudised

25. mail tuleb Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) keskuses Tartus kokku piimatööstuse suurprojekti toetustaotluste hindamiskomisjon, mille ülesanne on teha PRIAle ettepanek projektide paremusjärjestuse kohta.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Piimatoodete sekkumiskokkuost

Koolipuuvilja ja -köögivilja toetus + seotud tegevused

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Koolipiimatoetus

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Piimatootmise vähendamise toetus

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8) 2017 III voor

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2007-2013 meede 2.3.3) 2017

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2017

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2017

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Rannapüügilaeva energiatõhususe parendamise toetus (EMKF meede 1.21) 2017

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2017

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2017

Mahepõllumajandusliku tootmise toetus (MAK 2007-2013 meede 2.3.2) 2017

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2017

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2017

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2017

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2017

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2017

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2017

Kohalikku sorti taimede ('Sangaste’ rukis) kasvatamise toetus (MAK 2007-2013 meede 2.3.4) 2017

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2007-2013 meede 2.3.5) 2017

Noore põllumajandustootja toetus 2017

Väikepõllumajandustootja toetus 2017

Pindalatoetused 2017 ÜLDINFO

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2017

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus