Lisatud: 13. mai 2015

Viimati muudetud: 23. jaanuar 2019

A A A
Prindi

Avaandmed

Põllumassiivide andmed

 

Nimi: PRIA veebikaart

Link: https://kls.pria.ee/kaart/

Tutvustus: Avalikul veebikaardil kuvatakse viimasel kolmel aastal aktiivses põllumajanduslikus kasutuses olevad põllumassiivid

Vormingud: ESRI SHP, MapInfo TAB, MS Excel (2007), CSV

Uuendamise sagedus: igapäevaselt

 

NimiPõllumassiivid, loomakasvatushooned ja maastikuelemendid (vaatamisteenus) WMS

Url: https://kls.pria.ee/geoserver/pria_avalik/wms?version=1.1.1

Tutvustus: Teenus põllumassiivide, loomakasvatushoonete ja maastikuelementide andmete vaatamiseks

Vormingud: WMS/WFS

Uuendamise sagedus: igapäevaselt

NB! Teenuse avamiseks on vajalik vastava GIS-tarkvara olemasolu.NimiPõllumassiivid, loomakasvatushooned ja maastikuelemendid (allalaadimisteenus) WFS

Url: https://kls.pria.ee/geoserver/pria_avalik/ows

Tutvustus: Teenus põllumassiivide, loomakasvatushoonete ja maastikuelementide andmete allalaadimiseks

Vormingud: WMS/WFS

Uuendamise sagedus: igapäevaselt

NB! Teenuse avamiseks on vajalik vastava GIS-tarkvara olemasolu.

 

PRIA avaliku veebikaardi ja võrguteenuste valmimist rahastas Euroopa Liit

Logod


Põllumajandusloomade registri andmed

 

Tutvustus

Põllumajandusloomade registri pidamise eesmärk on  põllumajandusloomade, loomapidajate ja tegevuskohtade andmete kogumine ja süstematiseerimine, et teostada veterinaarjärelevalvet ning ära hoida ja likvideerida loomade nakkushaigusi ja kaitsta inimest loomadega ühiste ja loomade kaudu levivate haiguste eest. Registri vastutav töötleja on Põllumajandusministeerium ja volitatud töötleja Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA). Täpsemat teavet põllumajandusloomade registri kohta saab PRIA kodulehelt.

Avaandmete esitamise juriidiline alus

Avaandmete esitamise aluseks on avaliku teabe seaduse paragrahv 28 lõige 1 punkt 30 ja paragrahv 29 lõige 3. Avaandmeteks loetakse Vabariigi Valitsuse 26.06.2014 määruse nr 103 „Põllumajandusloomade register¹“ paragrahv 17 lõikes 1 märgitud andmed.

 

Nimi: Põllumajandusloomade registris  olevate veiste avalike andmete otsing

Link: https://ariel.pria.ee/lr-avalik/VeiseAndmed

Tutvustus: Teenus veiste andmete vaatamiseks

Vormingud: HTML

Uuendamise sagedus: reaalajasNimi: Põllumajandusloomade registris olevate lammaste avalike andmete otsing

Link: https://ariel.pria.ee/lr-avalik/LambaAndmed

Tutvustus: Teenus lammaste andmete vaatamiseks

Vormingud: HTML

Uuendamise sagedus: reaalajasNimi: Põllumajandusloomade registris olevate kitsede avalike andmete otsing

Link: https://ariel.pria.ee/lr-avalik/KitseAndmed

Tutvustus: Teenus kitsede andmete vaatamiseks

Vormingud: HTML

Uuendamise sagedus: reaalajasNimi: Hobuslaste registri avalike andmete otsing

Link: http://ariel.pria.ee/hobu/

Tutvustus: Teenus hobuslaste andmete vaatamiseks ja allalaadimiseks

Vormingud: XLS, HTML

Uuendamise sagedus: reaalajasNimi: Põllumajandusloomade registri statistilised andmed hetkeseisuga

Link: http://www.pria.ee/images/tinybrowser/useruploads/files/Pollumajandusloomade_registri_statistilised_andmed_hetkeseisuga.pdf

Tutvustus: Teenus põllumajandusloomade registri statistiliste andmete vaatamiseks

Vormingud: PDF

Uuendamise sagedus: igapäevaseltNimi: Põllumajandusloomade registris olevate veiste, lammaste ja kitsede avalike andmete XML otsing

Link: https://ariel.pria.ee/lr-avalik/LoomaAndmedXml

Tutvustus: Teenus veiste, lammaste ja kitsede andmete allalaadimiseks

Vormingud: XML

Uuendamise sagedus: reaalajasNimi: Vesiviljelusettevõtete otsing

Link: https://ariel.pria.ee/vesiviljelus/

Tutvustus: Teenus vesiviljelusettevõtete andmete vaatamiseks

Vormingud: HTML

Uuendamise sagedus: reaalajas 


Toetuse saajate andmed

 

Nimi: Toetuse saajate otsingumootor

Linkhttp://www.pria.ee/et/toetused/toetusesaajad/ 

Tutvustus: Toetuse saajate otsingumootor võimaldab leida infot kahe eelmise finantsaasta jooksul toetuseid saanute kohta. Finantsaasta hõlmab perioodi 16.10.xxxx kuni 15.10.xxxx+1.

Vormingud: HTML, CSV

Uuendamise sagedus: kord aastas avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Teravilja sekkumiskokkuost

Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.2.1) VIIES TAOTLUSVOOR 2019

Koolikava toetus

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Integreeritud mereseire arendamise toetus (EMKF meede 8.1) 2018 teine taotlusvoor

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2018-2019

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused ja MAK loomatoetused 2019 ÜLDINFO

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2019

Noore põllumajandustootja toetus 2019

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2019

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2019

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2019

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2019

Väikepõllumajandustootja toetus 2019

Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.2) NELJAS TAOTLUSVOOR 2019

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike