Lisatud: 13. mai 2015

Viimati muudetud: 10. detsember 2019

A A A
Prindi

Avaandmed

Põllumassiivide andmed

 

Nimi: PRIA veebikaart

Link: https://kls.pria.ee/kaart/

Tutvustus:Avalikul veebikaardil kuvatakse põllumassiivid, millele on taotletud pindalatoetusi kahel viimasel aastal.

Vormingud: ESRI SHP, MapInfo TAB, MS Excel (2007), CSV

Uuendamise sagedus: igapäevaselt

 

Nimi: Pindalatoetuste ja loomakasvatushoonete ruumiandmed (vaatamisteenus) WMS

Url: https://kls.pria.ee/geoserver/pria_avalik/wms?version=1.1.1

NimiPindalatoetuste ja loomakasvatushoonete ruumiandmed (vaatamisteenus) WFS

Url: https://kls.pria.ee/geoserver/pria_avalik/ows

Tutvustus:

Teenus põllumassiivide, põldude, loomakasvatushoonete, maastikuelementide, poollooduslike koosluste ja poollooduslike koosluste alade andmete vaatamiseks/allalaadimiseks.

Põllumassiivid - põllumassiivid, millele on taotletud pindalatoetusi kahel viimasel aastal. Põllumassiivi andmetes olev kultuuride info on pärit viimaselt pindalatoetuste taotluselt. Värskeima taotluse info jõuab teenusesse iga aasta 17. juunil, s.o peale taotlemise lõppu.

Põllud – põllud, mis on viimasel pindalatoetuste taotlusel. Viimase aasta taotlusel olevad põllud jõuavad teenusesse alates 17. juunist. Põldude andmetes kajastub lisaks maakasutusele ja kultuurile ka niitmise tuvastamise seis rohumaadel.

Loomakasvatushooned – loomapidajate esitatud andmed loomakasvatushoonete ja -rajatiste kohta.

Maastikuelemendid – säilitatavad maastikuelemendid (põllusaar, metsasiil, puuderida, hekk, kraav, kiviaed).

PLK 2014-2020 – poollooduslike koosluste hooldamise toetuse taotlemiseks sobivad kooslused. Värskeima taotluse info jõuab teenusesse iga aasta 17. juunil, s.o peale taotlemise lõppu.

PLK taotletud alad – alad, mis on viimasel pindalatoetuste taotlusel ja kuhu on taotletud poolloodusliku koosluse hooldamise toetust. Viimase aasta taotlusel olevad alad jõuavad teenusesse alates 17. juunist.

Vormingud: WMS/WFS

Uuendamise sagedus: igapäevaselt, niitmise tuvastamise andmed keskmiselt korra nädalas kuni vegetatsiooniperioodi lõpuni.

NB! Teenuse avamiseks on vajalik vastava GIS-tarkvara olemasolu.

 

PRIA avaliku veebikaardi ja võrguteenuste valmimist rahastas Euroopa Liit

Logod


Põllumajandusloomade registri andmed

 

Tutvustus

Põllumajandusloomade registri pidamise eesmärk on  põllumajandusloomade, loomapidajate ja tegevuskohtade andmete kogumine ja süstematiseerimine, et teostada veterinaarjärelevalvet ning ära hoida ja likvideerida loomade nakkushaigusi ja kaitsta inimest loomadega ühiste ja loomade kaudu levivate haiguste eest. Registri vastutav töötleja on Põllumajandusministeerium ja volitatud töötleja Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA). Täpsemat teavet põllumajandusloomade registri kohta saab PRIA kodulehelt.

Avaandmete esitamise juriidiline alus

Avaandmete esitamise aluseks on avaliku teabe seaduse paragrahv 28 lõige 1 punkt 30 ja paragrahv 29 lõige 3. Avaandmeteks loetakse Vabariigi Valitsuse 26.06.2014 määruse nr 103 „Põllumajandusloomade register¹“ paragrahv 17 lõikes 1 märgitud andmed.

 

Nimi: Põllumajandusloomade registris  olevate veiste avalike andmete otsing

Link: https://ariel.pria.ee/lr-avalik/VeiseAndmed

Tutvustus: Teenus veiste andmete vaatamiseks

Vormingud: HTML

Uuendamise sagedus: reaalajasNimi: Põllumajandusloomade registris olevate lammaste avalike andmete otsing

Link: https://ariel.pria.ee/lr-avalik/LambaAndmed

Tutvustus: Teenus lammaste andmete vaatamiseks

Vormingud: HTML

Uuendamise sagedus: reaalajasNimi: Põllumajandusloomade registris olevate kitsede avalike andmete otsing

Link: https://ariel.pria.ee/lr-avalik/KitseAndmed

Tutvustus: Teenus kitsede andmete vaatamiseks

Vormingud: HTML

Uuendamise sagedus: reaalajasNimi: Hobuslaste registri avalike andmete otsing

Link: http://ariel.pria.ee/hobu/

Tutvustus: Teenus hobuslaste andmete vaatamiseks ja allalaadimiseks

Vormingud: XLS, HTML

Uuendamise sagedus: reaalajasNimi: Põllumajandusloomade registri statistilised andmed hetkeseisuga

Link: http://www.pria.ee/images/tinybrowser/useruploads/files/Pollumajandusloomade_registri_statistilised_andmed_hetkeseisuga.pdf

Tutvustus: Teenus põllumajandusloomade registri statistiliste andmete vaatamiseks

Vormingud: PDF

Uuendamise sagedus: igapäevaseltNimi: Põllumajandusloomade registris olevate veiste, lammaste ja kitsede avalike andmete XML otsing

Link: https://ariel.pria.ee/lr-avalik/LoomaAndmedXml

Tutvustus: Teenus veiste, lammaste ja kitsede andmete allalaadimiseks

Vormingud: XML

Uuendamise sagedus: reaalajasNimi: Vesiviljelusettevõtete otsing

Link: https://ariel.pria.ee/vesiviljelus/

Tutvustus: Teenus vesiviljelusettevõtete andmete vaatamiseks

Vormingud: HTML

Uuendamise sagedus: reaalajas 


Toetuse saajate andmed

 

Nimi: Toetuse saajate otsingumootor

Linkhttp://www.pria.ee/et/toetused/toetusesaajad/ 

Tutvustus: Toetuse saajate otsingumootor võimaldab leida infot kahe eelmise finantsaasta jooksul toetuseid saanute kohta. Finantsaasta hõlmab perioodi 16.10.xxxx kuni 15.10.xxxx+1.

Vormingud: HTML, CSV

Uuendamise sagedus: kord aastas Uudised

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise toetusmeetme raames oli ettevõtjatel võimalus taotleda PRIA vahendusel investeeringutoetust projektidele, mis aitavad mitmekesistada maapiirkondade majandustegevust väljaspool põllumajandustootmist. Toetuse eesmärgiks on maapiirkondades eelduste loomine uute töökohtade tekkeks väljaspool põllumajandussektorit.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike