Lisatud: 01. juuli 2016

Viimati muudetud: 01. juuli 2016

A A A
Prindi

MAK raames toetatavate objektide tähistamine perioodil 2007–2013

Toetatavate objektide tähistamine perioodil 2007–2013 

Maaelu arengukava toetuse abil rahastatud või toetust tutvustav projekt või tegevus tuleb sellest teavitava infoga tähistada. Selleks tuleb kasutada nõuetekohast Maaelu Arengukava logo ning Euroopa Liidu Embleemi.

Logo ja Euroopa Liidu embleemiga tuleb tähistada muuhulgas:
1) ehitis;
2) seade;
3) meene;
4) info- ja reklaammaterjal;
5) üritus;
6) digitaalne infokandja ja materjal paigutatuna pakendile või tootele ning selle esilehele, -kaadrile, -pildile;
7) televisioonisaade, artikkel ja muu tekst tehniliselt võimalikul ja sobival viisil;
8) trükimeedia või digitaalse meedia väljaande kuulutus.


Logo ja Euroopa Liidu embleem paigaldatakse nähtavale kohale

Kui toetuse abil rahastatud objekti ei ole tehnilistel põhjustel võimalik logoga tähistada, tuleb toetuse saajal oma esindusruumi paigaldada nõuete kohane infosilt. Meenele, sealhulgas väiksemale töövahendile, paigutatakse nimetatud juhul üksnes nõuete kohane Euroopa Liidu embleem.

Infosildid

- Kui toetuse abil on ehitatud ehitis või infrastruktuuriobjekt, mille investeeringu kogusumma on suurem kui 50 000 eurot, tähistab toetuse saaja selle suure infosildiga. Suurel infosildil peavad olema arengukava logo ja Euroopa Liidu embleem ning need peavad katma infosildist vähemalt 25%. Suur infosilt peab sisaldama ka objekti lühikirjeldust.  

- Kui toetuse abil on soetatud mittepaikne objekt või investeeringu kogusumma on kuni 50 000 eurot, tähistab toetuse saaja selle väikese infosildiga. Väikesel infosildil peavad olema arengukava logo ja Euroopa Liidu embleem.

- Leader-telje raames rahastatav kohalik tegevusgrupp peab Leader-infosildi paigaldama oma tegevuskohta. Infosildil kasutatakse Euroopa Liidu Leader-logo koos Eesti Leader-logo ja Euroopa Liidu embleemiga. Infosilt peab sisaldama ka asjakohase kohaliku tegevusgrupi nime.

Kui toetuse abil on soetatud üksnes kontoritarbeid, sealhulgas kontoritehnika, mööbliese, väiksemad töövahendid jms, tähistatakse nende asukohaks olev ehitis või ruum olenevalt objekti laadist kas suure infosildiga või Leader-infosildiga. Infosilt peab asuma objektil nähtaval kohal.

Rohkem vorme ning infot logode kasutuse kohta leiate Maaeluministeeriumi koduleheküljelt.

Uudised

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise toetusmeetme raames oli ettevõtjatel võimalus taotleda PRIA vahendusel investeeringutoetust projektidele, mis aitavad mitmekesistada maapiirkondade majandustegevust väljaspool põllumajandustootmist. Toetuse eesmärgiks on maapiirkondades eelduste loomine uute töökohtade tekkeks väljaspool põllumajandussektorit.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike