Lisatud: 12. veebruar 2016

Viimati muudetud: 16. juuli 2018

A A A
Prindi

Rahastamisvahendid investeeringute planeerijaile

Perioodil 2014-2020 on ettevõtjatel võimalik saada maaelu arengukava (MAKi) vahenditest moodustatavast fondist MAKis ettenähtud investeeringute elluviimiseks laenu, samuti saab selle vahenditest garanteerida ettevõtjate võetavaid laene.

Maaeluministeerium ja Maaelu Edendamise SA sõlmisid lepingu, mille järgi väljastab sihtasutus laene ja tagatisi Eesti maaelu arengukava 2014-2020 vahenditest põllumajandus-, toidutööstus- ja maapiirkonna ettevõtjatele. Koos Eesti riigieelarvest tuleva osalusega on rahastamisvahendi maht 36 miljonit eurot.

Rahastamisvahendist rahastatakse investeeringuid materiaalsesse ja immateriaalsesse varasse, mis vastavad toetatavatele tegevustele seoses järgmiste MAK meetmetega:

  • 4.1 "Investeeringud põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamiseks"
  • 4.2 "Investeeringud põllumajandustoodete töötlemiseks ja turustamiseks"
  • 6.4 "Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas.

 

Rahastamisvahendi raames pakutakse kolme finantstoodet: mikro- ja väikeettevõtete kasvulaenu, pikaajaliste investeerimislaenu ning tootjarühmade ja alustava noortalunikust mikroettevõtja tagatist.

Rahastamisvahendist ei anta laenu ega tagatist investeeringutele, mis on lõpetatud või täielikult ellu viidud enne laenu- või tagatise taotluse rahuldamise otsuse kuupäeva.

Rahastamisvahendist antud laenu või tagatise abil teostatav investeeringuobjekt peab asuma Eesti Vabariigi territooriumil; meetme 6.4 tegevuse korral peab investeeringuobjekt asuma MAK-i peatükis 8.1 esitatud määratlusele vastavas maapiirkonnas.

Laenu võib anda turutingimustel või abina (s.o riigiabina või vähese tähtsusega abina).

Rahastamisvahendist antava laenuga võib rahastada ka põllumajandussektorisse (meetme 4.1 kohased investeeringud) tehtavat uut investeeringut täiendavat ja sellega seotud käibekapitali, kuid mitte rohkem kui 30% ulatuses rahastamisvahendist antava laenu kogusummast. Käibekapitali rahastamise taotlust peab laenutaotleja veenvalt põhjendama  ning see peab kaasnema arendus- või laiendustegevusega. Meetmete 4.2 ja 6.4 investeeringute puhul käibekapitali jaoks laenu ei anta.

Lisainfo ja taotlusvormid uute laenutoodete kohta lasuvad  sihtasutuse veebilehel www.mes.ee. Sihtasutus alustas laenutaotluste vastuvõttu 8. veebruaril 2016 ja taotlusi saab esitada kuni vahendite ammendumiseni.

 

 

 avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Teravilja sekkumiskokkuost

Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.2.1) VIIES TAOTLUSVOOR 2019

Koolikava toetus

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Integreeritud mereseire arendamise toetus (EMKF meede 8.1) 2018 teine taotlusvoor

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2018-2019

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused ja MAK loomatoetused 2019 ÜLDINFO

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2019

Noore põllumajandustootja toetus 2019

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2019

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2019

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2019

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2019

Väikepõllumajandustootja toetus 2019

Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.2) NELJAS TAOTLUSVOOR 2019

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike