Lisatud: 03. detsember 2018

A A A
Prindi

Otsetoetuste finantsdistsipliin 2018

Otsetoetuste finantsdistsipliin 2018

Sarnaselt eelnevale toetuste perioodile kehtestas Euroopa Parlament ja Euroopa Nõukogu ka käesolevaks aastaks nn finantsdistsipliini (FD) reeglid, mille alusel tuleb taotleja otsetoetuste üle 2000 euro ulatuvat summat vähendada kriisireservi kogumiseks.  Kõnealused reeglid rakenduvad kõigis liikmesriikides samal põhimõttel. Vähenduse summa peetakse kinni kõigist taotleja otsetoetuste summadest proportsionaalselt.

2018. a kehtestati FD vähenduse protsendiks 1,411917%, mida on kasutatud allpool toodud FD vähendamise näites. Vähendatakse otsetoetuste – ühtne pindalatoetus (ÜPT) ja kõigile ÜPT saajatele makstav nn rohestamise toetus (ROH), noore põllumajandustootja toetus (NPT), puu- ja köögivilja kasvatamise toetus (PKV) ja piimalehma kasvatamise (PTK) toetus - üle 2000 euro ulatuvat summat proportsionaalselt. Nt kui taotlejal on ÜPT ja ROH, siis vähendus arvutatakse mõlema summa pealt kokku ja vähendus tehakse proportsionaalselt mõlemast toetusest. 

Kuidas toimub proportsionaalne FD vähendamine?

Nagu mainitud, toimub FD vähendus proportsionaalselt. Kui taotleja on taotlenud ainult ühte otsetoetust (nt PTK), siis tehakse toiming ainult selles toetuses.

Toome näite, kus taotleja on taotlenud nii ÜPT, ROH kui PTK toetust, et selgitada, kuidas järgitakse nn proportsionaalsust selles arvutuses.

Taotleja toetused:

ÜPT

2000

ROH

1000

PTK

1000

Otsetoetuste kogusumma:

4000

Kõigepealt tehakse kindlaks, kui suure osa moodustab otsetoetuste kogusummast iga toetusliik.

ÜPT: 2000/4000 = 0,5  (50%)

ROH: 1000/4000 = 0,25  (25%)

PTK 1000/4000 = 0,25  (25%)

Edasi tuleb välja arvutada FD-vaba osa ehk 2000, mida vähendatakse toetusliigi kaupa proportsionaalselt ja kus kasutame eelmises sammus arvutatud osakaale:

ÜPT: 0,5 * 2000 = 1000 €

ROH: 0,25 * 2000 = 500 €

PTK: 0,25 * 2000 = 500 €

Kokku 2000 € (FD-vaba osa)

Nüüd saame teada, milline summa iga toetusliigi lõikes läheb FD arvutusse. Selleks lahutame algsest toetussummast FD-vaba osa:

ÜPT: 2000 – 1000 = 1000 €

ROH: 1000 – 500 = 500 €

PTK: 1000 – 500 = 500 €

Eelmises sammus saadud summast arvutame FD vähenduse

FD vähendus:

ÜPT:1000 * 1,411917% / 100 = 14,11917

ROH: 500 * 1,411917% / 100 = 7,059585 €            

PTK: 500 * 1,411917% / 100 = 7,059585 €            

Määratav toetussummad pärast FD vähendamist:

ÜPT: 2000 – 14,11917 = 1985,88 €

ROH: 1000 – 7,059585 = 992,94 €

PTK: 1000 – 7,059585 = 992,94 €

Tagasimakse 2018. aasta otsetoetuste saajatele

Kuna 2017. a kogutud kriisireservist väljamakseid ei tehtud, siis kehtestas Euroopa Komisjon kõikidele liikmesriikidele assigneeringute (kasutamata kriisireservi) tagasimakse summad. Eestile eraldati tagasimaksmiseks 1 447 227  eurot. Summa tuleb proportsionaalselt laiali jagada ja selleks kehtestas PRIA tagasimakse protsendi, mis on 1,260127.

Vastavalt EK juhistele toimub assigneeringute tagasimaksmine kõigile, kelle otsetoetuste summa on 2018. a suurem kui 2000 eurot ja kellele rakendub tänavu FD vähendamine. Tagasimakse arvestamine toimub üle 2000 jääva otsetoetuste summa kohta. Kui taotleja 2017. a otsetoetustele FD vähendamine rakendus, aga tänavu jäi tema otsetoetuste summa alla 2000 euro või ta ei taotlenudki otsetoetusi, siis talle 2017. a kinnipeetud FD summat tagasi ei maksta.

Tagasimakse ei ole toetuse vähendamine (-), vaid juurdemaksmine (+) 2018. a otsetoetustele. Selle saamiseks ei pea kliendid mingeid toiminguid tegema. Assigneeringute tagasimaksed tehakse proportsionaalselt iga otsetoetuse osas eraldi samasuguse arvutuse alusel, nagu FD puhul ja toetuste määramise otsustel on tagasimakse kirjas kui ’assigneeringute tagasimakse’.

Kõik taotlejad saavad andmeid oma saabuvate toetuste ja finantsdistsipliini vähenduste ning assigneeringute tagasimaksete kohta vaadata vana e-PRIA portaalist. Otsuse väljavõttel on detailne info arvutuste kohta ja taotleja saab sellega tutvuda vanas e-PRIA portaalis valdkonna „Dokumendid“ all vahelehel „Saabunud“.

 Küsimuste korral võib helistada otsetoetuste infotelefonil 7377 679.

Uudised

Eile lõppes maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse taotlusvoor. Ettevõtjatel oli võimalus taotleda PRIA vahendusel investeeringutoetust projektidele, mis aitavad mitmekesistada maapiirkondade majandustegevust väljaspool põllumajandustootmist.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike