Lisatud: 20. juuni 2012

Viimati muudetud: 18. detsember 2017

A A A
Prindi

PRIA toetuste maksustamisest

Füüsiliste isikutele makstavate toetuste tulumaksustamine alates 1. jaanuarist  2015

1.jaanuaril 2015.a  jõustus Eestis tulumaksuseaduse muudatus, mille alusel maksustatakse tulumaksuga füüsilistele isikutele  makstavad põllumajandus- ja maaelutoetused.

Seadus on pannud PRIAle kohustuse füüsilistele isikutele makstavatelt toetustelt tulumaks kinni pidada. Tulumaksuga maksustatakse kõik toetused, mille väljamakse kuupäev on alates 1.jaanuarist 2015.a.

Alates 01.01.2017 on tulumaksumäär 20% ja maksuvaba tulu 180 eurot kuus. Toetust saavatel eraisikutel on võimalus esitada PRIAle avaldus selle kohta, et toetuselt tulumaksu kinnipidamisel arvestataks maksustatavalt summalt eelnevalt maha tulumaksuvaba määr. (Kui tulu saadakse mitmest allikast, siis tuleb arvestada, et maksuvaba tulu määr ei rakendu iga tulu puhul eraldi, vaid 180 eurot kuus kokku). Arvestuste õigsust kontrollib Maksu-ja Tolliamet.

Avalduse võib esitada vabas vormis, kuid seal peaksid kindlasti olema järgmised andmed:

- ees- ja perekonnanimi;

- isikukood;

- kuupäev ja allkiri

- PRIA toetustega seoses maksuvaba tulu rakendamise alguse kuupäev;

- Lisaks palume avaldusele lisada kinnitus, et samasisulist tulumaksuvaba määra rakendamise avaldust ei ole esitatud ühelegi teisele väljamakse tegijale.

 

Avaldust  saab saata:

- e-kirjaga digitaalselt allkirjastatult aadressil pria@pria.ee

- või vormistada kirjalikult paberil ja anda PRIA maakondlikus teenindusbüroos klienditeenindajale

- või saata posti teel aadressil

          Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

          Tähe 4

          51010 Tartu


 

Rohkem infot kinnipeetud tulumaksu kohta saab:

PRIA finantsosakonnast tel 7371 229 (Kadri Maata) või 7371 210 (Kristiina Tomann).

Tulude deklareerimisega seotud küsimustega palume pöörduda otse Maksu- ja Tolliameti poole infotelefonil 1811 või e-kirja teel aadressil fyysisik@emta.ee.

Lisainfot toetuste maksustamise kohta leiate Maksu- ja Tolliameti kodulehelt http://www.emta.ee/?id=27393.

 

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus