Lisatud: 08. oktoober 2014

Viimati muudetud: 26. juuli 2016

A A A
Prindi

Investeeringuprojektide lõpetamise tähtajad

2013. aastaga lõppes MAKi ja EKFi toetusmeetmete rahastusperiood ning investeeringuprojektide lõpetamise tähtaegu tuleb hoolega jälgida, sest seoses rahastusperioodi lõpuga ei ole kõigil võimalik kasutada projekti elluviimiseks tavapärast kaht aastat või saada tähtajale pikendust.

Tabelites on andmed kõigi investeeringumeetmete kohta taotlusvoorude lõikes, kus projektide tähtajad on veel ees 2015. a jooksul.

 

Maaelu arengukava (MAK) investeeringumeetmed

Meede, lühisisu

Taotlusvoor

Investeeringu lõplikku tegemist tõendavate dokumentide esitamise tähtaeg

1.1.1

2013

19.07.2015

1.1.2

2013

alates 23.04.2015*

1.2 noortaluniku toetus

2012

investeeringu tähtaeg 31.12.2014, dokumentide esitamise tähtaeg 28.02.2015

1.2

2013

investeeringu tähtaeg 31.12.2015, dokumentide esitamise tähtaeg 29.02.2016

1.8

2012

alates 13.02.15*

3.1.3 bioenergia tootmise
edendamine

2013

30.06.2015

* Kuna tähtaeg sõltub toetuse määramise käskkirja  kuupäevast (v.a. M 1.2 ja M 1.9, kus tähtaeg sõltub taotluse esitamise kuupäevast), mis võib olla sama taotlusvooru taotlejatel erinev, siis tuleb  jälgida toetuse määramise käskkirja kuupäeva.

 

Euroopa Kalandusfondi (EKF) investeeringumeetmed

Meede

Taotlusvoor

Investeeringu
lõplikku tegemist tõendavate
dokumentide
esitamise tähtaeg

1.1 Riigiabi kalapüügi
alaliseks lõpetamiseks

2013

31.01.2015

1.3 Kalalaevadesse
tehtavad investeeringud
ja selektiivsus

2013

30.06.2015

2.1 Vesiviljeluse
investeeringutoetus

2013

30.06.2015

2.2 Sisevete kalanduse
toetus

2013

26.06.2015

3.1.1 Ühistegevused (tootjaorganisatsioonide
ühisinvesteeringud)

2012

10.04.2015

3.1.2 Ühistegevused
(muud ühistegevused)

 

2012

15.04.2015

2013

30.06.2015

3.3 Kalasadamad, lossimiskohad,
varjualused

2013

30.06.2015

4.1 Kalandus-
piirkondade säästev
areng (tegevus-
gruppide toetus)

2008

30.06.2015

4.1 Kalandus-
piirkondade
säästev areng
(projektitoetus)

2013

30.06.2015

 Uudised

Juba teist korda sel programmperioodil on Eestis püsirohumaid üles haritud lubatust rohkem ning tuleb hakata neid tagasi rajama.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Teravilja sekkumiskokkuost

Tootjarühma loomise ja arendamise toetuse maksenõuete esitamise voor (MAK 2014-2020 meede 9.1) 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Koolikava toetus

Põllumajandustootja asendamise toetus 2019

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Integreeritud mereseire arendamise toetus (EMKF meede 8.1) 2018 teine taotlusvoor

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2018

Kalasadamate investeeringutoetus (EMKF meede 1.23) 2018

Vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus (EMKF meede 2.3) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus (EMKF meede 4.4.4) 2018

Püügivahendi parendamise toetus (EMKF 1.15) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetus (EMKF meede 4.3.2) 2018

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.1) 2018 kuues voor

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike