Lisatud: 08. oktoober 2014

Viimati muudetud: 26. juuli 2016

A A A
Prindi

Investeeringuprojektide lõpetamise tähtajad

2013. aastaga lõppes MAKi ja EKFi toetusmeetmete rahastusperiood ning investeeringuprojektide lõpetamise tähtaegu tuleb hoolega jälgida, sest seoses rahastusperioodi lõpuga ei ole kõigil võimalik kasutada projekti elluviimiseks tavapärast kaht aastat või saada tähtajale pikendust.

Tabelites on andmed kõigi investeeringumeetmete kohta taotlusvoorude lõikes, kus projektide tähtajad on veel ees 2015. a jooksul.

 

Maaelu arengukava (MAK) investeeringumeetmed

Meede, lühisisu

Taotlusvoor

Investeeringu lõplikku tegemist tõendavate dokumentide esitamise tähtaeg

1.1.1

2013

19.07.2015

1.1.2

2013

alates 23.04.2015*

1.2 noortaluniku toetus

2012

investeeringu tähtaeg 31.12.2014, dokumentide esitamise tähtaeg 28.02.2015

1.2

2013

investeeringu tähtaeg 31.12.2015, dokumentide esitamise tähtaeg 29.02.2016

1.8

2012

alates 13.02.15*

3.1.3 bioenergia tootmise
edendamine

2013

30.06.2015

* Kuna tähtaeg sõltub toetuse määramise käskkirja  kuupäevast (v.a. M 1.2 ja M 1.9, kus tähtaeg sõltub taotluse esitamise kuupäevast), mis võib olla sama taotlusvooru taotlejatel erinev, siis tuleb  jälgida toetuse määramise käskkirja kuupäeva.

 

Euroopa Kalandusfondi (EKF) investeeringumeetmed

Meede

Taotlusvoor

Investeeringu
lõplikku tegemist tõendavate
dokumentide
esitamise tähtaeg

1.1 Riigiabi kalapüügi
alaliseks lõpetamiseks

2013

31.01.2015

1.3 Kalalaevadesse
tehtavad investeeringud
ja selektiivsus

2013

30.06.2015

2.1 Vesiviljeluse
investeeringutoetus

2013

30.06.2015

2.2 Sisevete kalanduse
toetus

2013

26.06.2015

3.1.1 Ühistegevused (tootjaorganisatsioonide
ühisinvesteeringud)

2012

10.04.2015

3.1.2 Ühistegevused
(muud ühistegevused)

 

2012

15.04.2015

2013

30.06.2015

3.3 Kalasadamad, lossimiskohad,
varjualused

2013

30.06.2015

4.1 Kalandus-
piirkondade säästev
areng (tegevus-
gruppide toetus)

2008

30.06.2015

4.1 Kalandus-
piirkondade
säästev areng
(projektitoetus)

2013

30.06.2015

 Uudised

Loe, kuidas PRIA teostab põldude seiret satelliidiga ja millised tähelepanekud klientidele edaspidi rohumaade hooldamisel kasuks tulevad.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus