Lisatud: 30. aprill 2014

Viimati muudetud: 09. september 2014

A A A
Prindi

2013

 

Bioenergia tootmise edendamise investeeringutoetus (meede 3.1.3)
Ebasoodsamate piirkondade toetus (MAK meede 2.1)
Investeeringud töötlemisse ja turustamisse (EKF meede 2.3)
Kalalaevade pardal tehtavad investeeringud ja selektiivsus (EKF meede 1.3)
Kalanduspiirkondade säästev areng (EKF meede 4.1 projektitaotlused) I
Kalanduspiirkondade säästev areng (EKF meede 4.1 projektitaotlused) II
Kalanduspiirkondade säästev areng (EKF meede 4.1 projektitaotlused) III
Kalanduspiirkondade säästev areng (EKF meede 4.1 projektitaotlused) IV
Kalandustoodete tootja või töötleja koolitustoetus
Kalandustoodete tootja või töötleja praktikatoetus
Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2.3.1)
Kohalikku sorti taimede(Sangaste rukis) kasvatamise toetus (MAK 2.3.4)
Koolipiimatoetus
Koolipuuviljatoetus
Koolitus- ja teavitustegevus (MAK meede 1.1)

Loomade karjatamise toetus

 Leader-meetme raames antav
  projektitoetus (MAK meede 4) 2009-2014

Mahepõllumajandusliku tootmise toetus (MAK meede 2.3.2)
Nõuandetoetus (MAK meede 1.3)
Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK meede 2.3.3)
Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK meede 2.3.5)
Praktikatoetus
Põllumajanduskindlustustoetus
Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus (MAK meede 1.2)
Riigiabi kalapüügi alaliseks lõpetamiseks (EKF meede 1.1)
Sisevete kalanduse toetus (EKF meede 2.2) I
Sisevete kalanduse toetus (EKF meede 2.2) II
Sotsiaalmajanduslikud meetmed (EKF meede 1.5)
Tootjarühma loomise ja arendamise toetus (MAK meede 1.9) II
Tootjarühma loomise ja arendamise toetus (MAK meede 1.9) I
Turuarendustoetus
Uute turgude arendamine ja reklaamikampaaniad (EKF meede 3.4) I
Uute turgude arendamine ja reklaamikampaaniad (EKF meede 3.4) II
Vesiviljeluse investeeringutoetus (EKF meede 2.1)
Väikesemahuline rannapüük (EKF meede 1.4)
Ühistegevused tegevus "Muud ühistegevused" (EKF meede 3.1) I
Ühistegevused tegevus "Muud ühistegevused" (EKF meede 3.1) II
Ühtne pindalatoetus, põllimajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus
Tagasi
Uudised

Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile maaeluministri määruste muutmise eelnõu, mille eesmärk on muuta 2019. aastal mitmete taotluste esitamine elektrooniliseks, et lihtsustada taotluste esitamist.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Teravilja sekkumiskokkuost

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Koolikava toetus

Põllumajandustootja asendamise toetus 2019

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Integreeritud mereseire arendamise toetus (EMKF meede 8.1) 2018 teine taotlusvoor

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2018

Kalasadamate investeeringutoetus (EMKF meede 1.23) 2018

Vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus (EMKF meede 2.3) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus (EMKF meede 4.4.4) 2018

Püügivahendi parendamise toetus (EMKF 1.15) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetus (EMKF meede 4.3.2) 2018

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.1) 2018 kuues voor

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus