Lisatud: 10. jaanuar 2013

A A A
Prindi

2011

2011 määratud toetused

Bioenergia tootmise investeeringutoetus (MAK meede 1.4.3)
Ebasoodsamate piirkondade toetus (MAK 2.1)
Eesti lairiba internetivõrgu katvuse tõstmise investeeringutoetus (MAK meede 3.2.2)
Kalalaeva pardal tehtavad investeeringud ja selektiivsus (EKF meede 1.3)
Kalanduspiirkondade säästev areng (EKF meede 4.1 projektitaotlused) I
Kalanduspiirkondade säästev areng (EKF meede 4.1 projektitaotlused) II
Kalanduspiirkondade säästev areng (EKF meede 4.1 projektitaotlused) III
Kalandustoodete tootja või töötleja koolitustoetus
Kalandustoodete tootja või töötleja praktikatoetus
Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2.3.1)
Kohalikku sorti taimede ("Sangaste" rukis) kasvatamise toetus (MAK 2.3.4)
Koolitus- ja teavitustegevus (MAK meede 1.1)
Külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetus (MAK meede 3.2)
Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK meede 4)
Loomade karjatamise toetus (MAK 2.4)
Loomakasvatuse täiendav otsetoetus ja piimasektori eritoetus
Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus (MAK meede 3.1) väikeprojektid
Mahepõllumajandusliku tootmise toetus Maaelu Arengukava 2007-2013 alusel (MAK meede 2.3.2)
Mikropõllumajandusettevõtte arendamise investeeringutoetus (MAK meede 1.4.1)
Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antav toetus (MAK meede 2.2) 
Nõuandesüsteemi toetus (MAK meede 1.3)
Nõuandetoetus (MAK meede 1.3)
Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK meede 2.3.3)
Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK meede 2.3.5)
Praktikatoetus
Põllu- ja metsamajanduse infrastruktuuri investeeringutoetus (MAK meede 1.8)
Põllumajandus- ja toidusektoris ning metsandussektoris uute toodete, töötlemisviiside ja tehnoloogiate arendamise alane koostöö (MAK meede 1.7.1)
Põllumajanduskindlustustoetus
Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus (MAK meede 1.2)
Põllumajandusloomade aretustoetus
Põllumajandustoodete ühise turustamise ja töötlemise ning piimandussektori ja mahepõllumajandustootmise uute väljakutsetega kohandumise investeeringutoetused (MAK meetmed 1.6.2 ja 1.6.3)
Põllumajandustoodetele ja mittepuidulistele metsasaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetus (MAK meede 1.6.1)
Sisevete kalanduse toetus (EKF meede 2.2)
Tootjarühma loomise ja arendamise toetus (MAK meede 1.9)
Turuarendustoetus
Uute turgude arendamine ja reklaamikampaaniad (EKF meede 3.4)
Veeloomastiku ja -taimestiku kaitse ja arendamine (EKF meede 3.2)
Vesiviljeluse investeeringutoetus (EKF meede 2.1)
Väikesemahuline rannapüük (EKF meede 1.4)
Ühisinvesteeringud (EKF meede 3.1.1)
Ühtne pindalatoetus, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne täiendav otsetoetusTagasi
Uudised

Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile maaeluministri määruste muutmise eelnõu, mille eesmärk on muuta 2019. aastal mitmete taotluste esitamine elektrooniliseks, et lihtsustada taotluste esitamist.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Teravilja sekkumiskokkuost

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Koolikava toetus

Põllumajandustootja asendamise toetus 2019

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Integreeritud mereseire arendamise toetus (EMKF meede 8.1) 2018 teine taotlusvoor

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2018

Kalasadamate investeeringutoetus (EMKF meede 1.23) 2018

Vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus (EMKF meede 2.3) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus (EMKF meede 4.4.4) 2018

Püügivahendi parendamise toetus (EMKF 1.15) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetus (EMKF meede 4.3.2) 2018

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.1) 2018 kuues voor

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus