Lisatud: 10. jaanuar 2013

A A A
Prindi

2010

2010 määratud toetused

Bioenergia tootmise investeeringutoetus (MAK meede 1.4.3)
Ebasoodsamate piirkondade toetus (MAK 2.1)
Investeeringud töötlemisse ja turustamisse (EKF meede 2.3)
Kalalaeva pardal tehtavad investeeringud ja selektiivsus (EKF meede 1.3)
Kalanduspiirkondade säästev areng (EKF meede 4.1 projektitoetus) I
Kalanduspiirkondade säästev areng (EKF meede 4.1 projektitoetus) II
Kalanduspiirkondade säästev areng (EKF meede 4.1 projektitoetus) III
Kalanduspiirkondade säästev areng (EKF meede 4.1 projektitoetus) IV
Kalanduspiirkondade säästev areng (EKF meede 4.1 projektitoetus) V
Kalandustoodete tootja või töötleja koolitustoetus I
Kalandustoodete tootja või töötleja praktikatoetus II
Katseprojektid (EKF meede 3.5)
Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2.3.1)
Kindlustustoetus
Kiviaia taastamise toetus (MAK meede 2.5.1)
Kohalikku sorti taimede ("Sangaste" rukis) kasvatamise toetus (MAK 2.3.4)
Koolitus- ja teavitustegevus (MAK meede 1.1)
Külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetus (MAK meede 3.2)
Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK meede 4)
Loomade karjatamise toetus (MAK 2.4)
Loomakasvatuse täiendav otsetoetus ja piimasektori eritoetus
Loomakasvatusehitise investeeringutoetus (MAK meede 1.4.2)
Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus (MAK meede 3.1) suurprojektid
Mahepõllumajandusliku tootmise toetus Maaelu Arengukava 2004-2006 alusel
Mahepõllumajandusliku tootmise toetus Maaelu Arengukava 2007-2013 alusel (MAK meede 2.3.2)
Metsandussaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetus (MAK meede 1.5.2)
Mikropõllumajandusettevõtte arendamise investeeringutoetus (MAK meede 1.4.1)
Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antav toetus (MAK meede 2.2) 
Nõuandesüsteemi toetus (MAK meede 1.3) 
Ohustatud tõugu looma pidamise toetus
Piima turutoetus
Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK meede 2.3.5)
Praktikatoetus
Põllu- ja metsamajanduse infrastruktuuri investeeringutoetus (MAK meede 1.8)
Põllumajandus- ja toidusektoris ning metsandussektoris uute toodete, töötlemisviiside ja tehnoloogiate arendamise alane koostöö (MAK meede 1.7.1)
Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus (MAK meede 1.2)
Põllumajandusloomade aretustoetus
Põllumajandusloomade aretustoetuse täiendav toetus
Põllumajandusmaa metsastamise toetus 
Põllumajandustoodetele ja mittepuidulistele metsasaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetus (MAK meede 1.6) 
Sisevete kalanduse toetus (EKF meede 2.2)
Sotsiaalmajanduslikud meetmed (EKF meede 1.5)
Toidukvaliteedikava raames toodetud toote teavitamis- ja edendamistoetus (MAK meede 1.7.3)
Tootjarühmade tunnustamine
Turuarendustoetus
Uute turgude arendamine ja reklaamikampaaniad (EKF meede 3.4)
Veeloomastiku ja -taimestiku kaitse ja arendamine (EKF meede 3.2) I
Veeloomastiku ja -taimestiku kaitse ja arendamine (EKF meede 3.2) II
Väikesemahuline rannapüük (EKF meede 1.4)
Ühistegevused tegevus "Muud ühistegevused" (EKF meede 3.1) I
Ühistegevused tegevus "Muud ühistegevused" (EKF meede 3.1) II
Ühistegevused tegevus "Muud ühistegevused" (EKF meede 3.1) III
Ühtne pindalatoetus, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne täiendav otsetoetusTagasi
Uudised

Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile maaeluministri määruste muutmise eelnõu, mille eesmärk on muuta 2019. aastal mitmete taotluste esitamine elektrooniliseks, et lihtsustada taotluste esitamist.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Teravilja sekkumiskokkuost

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Koolikava toetus

Põllumajandustootja asendamise toetus 2019

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Integreeritud mereseire arendamise toetus (EMKF meede 8.1) 2018 teine taotlusvoor

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2018

Kalasadamate investeeringutoetus (EMKF meede 1.23) 2018

Vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus (EMKF meede 2.3) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus (EMKF meede 4.4.4) 2018

Püügivahendi parendamise toetus (EMKF 1.15) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetus (EMKF meede 4.3.2) 2018

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.1) 2018 kuues voor

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike