Lisatud: 10. jaanuar 2013

A A A
Prindi

2010

2010 määratud toetused

Bioenergia tootmise investeeringutoetus (MAK meede 1.4.3)
Ebasoodsamate piirkondade toetus (MAK 2.1)
Investeeringud töötlemisse ja turustamisse (EKF meede 2.3)
Kalalaeva pardal tehtavad investeeringud ja selektiivsus (EKF meede 1.3)
Kalanduspiirkondade säästev areng (EKF meede 4.1 projektitoetus) I
Kalanduspiirkondade säästev areng (EKF meede 4.1 projektitoetus) II
Kalanduspiirkondade säästev areng (EKF meede 4.1 projektitoetus) III
Kalanduspiirkondade säästev areng (EKF meede 4.1 projektitoetus) IV
Kalanduspiirkondade säästev areng (EKF meede 4.1 projektitoetus) V
Kalandustoodete tootja või töötleja koolitustoetus I
Kalandustoodete tootja või töötleja praktikatoetus II
Katseprojektid (EKF meede 3.5)
Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2.3.1)
Kindlustustoetus
Kiviaia taastamise toetus (MAK meede 2.5.1)
Kohalikku sorti taimede ("Sangaste" rukis) kasvatamise toetus (MAK 2.3.4)
Koolitus- ja teavitustegevus (MAK meede 1.1)
Külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetus (MAK meede 3.2)
Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK meede 4)
Loomade karjatamise toetus (MAK 2.4)
Loomakasvatuse täiendav otsetoetus ja piimasektori eritoetus
Loomakasvatusehitise investeeringutoetus (MAK meede 1.4.2)
Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus (MAK meede 3.1) suurprojektid
Mahepõllumajandusliku tootmise toetus Maaelu Arengukava 2004-2006 alusel
Mahepõllumajandusliku tootmise toetus Maaelu Arengukava 2007-2013 alusel (MAK meede 2.3.2)
Metsandussaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetus (MAK meede 1.5.2)
Mikropõllumajandusettevõtte arendamise investeeringutoetus (MAK meede 1.4.1)
Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antav toetus (MAK meede 2.2) 
Nõuandesüsteemi toetus (MAK meede 1.3) 
Ohustatud tõugu looma pidamise toetus
Piima turutoetus
Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK meede 2.3.5)
Praktikatoetus
Põllu- ja metsamajanduse infrastruktuuri investeeringutoetus (MAK meede 1.8)
Põllumajandus- ja toidusektoris ning metsandussektoris uute toodete, töötlemisviiside ja tehnoloogiate arendamise alane koostöö (MAK meede 1.7.1)
Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus (MAK meede 1.2)
Põllumajandusloomade aretustoetus
Põllumajandusloomade aretustoetuse täiendav toetus
Põllumajandusmaa metsastamise toetus 
Põllumajandustoodetele ja mittepuidulistele metsasaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetus (MAK meede 1.6) 
Sisevete kalanduse toetus (EKF meede 2.2)
Sotsiaalmajanduslikud meetmed (EKF meede 1.5)
Toidukvaliteedikava raames toodetud toote teavitamis- ja edendamistoetus (MAK meede 1.7.3)
Tootjarühmade tunnustamine
Turuarendustoetus
Uute turgude arendamine ja reklaamikampaaniad (EKF meede 3.4)
Veeloomastiku ja -taimestiku kaitse ja arendamine (EKF meede 3.2) I
Veeloomastiku ja -taimestiku kaitse ja arendamine (EKF meede 3.2) II
Väikesemahuline rannapüük (EKF meede 1.4)
Ühistegevused tegevus "Muud ühistegevused" (EKF meede 3.1) I
Ühistegevused tegevus "Muud ühistegevused" (EKF meede 3.1) II
Ühistegevused tegevus "Muud ühistegevused" (EKF meede 3.1) III
Ühtne pindalatoetus, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne täiendav otsetoetusTagasi
Uudised

Loe, kuidas PRIA teostab põldude seiret satelliidiga ja millised tähelepanekud klientidele edaspidi rohumaade hooldamisel kasuks tulevad.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner