Lisatud: 10. jaanuar 2013

A A A
Prindi

2009

2009 määratud toetused

Bioenergia tootmise investeeringutoetus (MAK meede 1.4.3)
Ebasoodsamate piirkondade toetus
Elatustalude kohanemise toetus
Energiakultuuri toetus
Kalalaeva pardal tehtavad investeeringud ja selektiivsus (EKF meede 1.3) I
Kalalaeva pardal tehtavad investeeringud ja selektiivsus (EKF meede 1.3) II
Kalanduspiirkondade säästev areng (EKF meede 4.1 projektitoetus)
Kalandustoodete tootja või töötleja koolitustoetus
Kalandustoodete tootjate ühenduse tegevuse alustamise toetus
Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2.3.1)
Keskkonnasõbraliku tootmise toetus 
Kindlustustoetus 
Kiviaia rajamise ja taastamise toetuse (MAK meede 2.5.1)
Koolitus- ja teavitustegevus (MAK meede 1.1)

Külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetus (MAK meede 3.2)

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK meede 4)
Loomade karjatamise toetus (MAK 2.4)
Loomakasvatuse täiendav otsetoetus
Loomakasvatusehitise investeeringutoetus (MAK meede 1.4.2)
Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus (MAK meede 3.1) väikeprojektid
Mahepõllumajandusliku tootmise toetus Maaelu Arengukava 2004-2006 alusel
Mahepõllumajandusliku tootmise toetus Maaelu Arengukava 2007-2013 alusel
Metsandussaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetus (MAK meede 1.5.2)
Mikropõllumajandusettevõtte arendamise investeeringutoetus (MAK meede 1.4.1)
Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antav toetus (MAK meede 2.2)
Nõuandetoetus ja nõuandesüsteemi toetus (MAK meede 1.3)
Ohustatud tõugu looma pidamise toetus 
Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK meede 2.3.5)
Praktikatoetus
Põllu- ja metsamajanduse infrastruktuuri investeeringutoetus (MAK meede 1.8) 
Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus (MAK meede 1.2)
Põllumajandusloomade aretustoetus
Põllumajandusmaa metsastamise toetus
Põllumajandustoodetele ja mittepuidulistele metsasaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetus (MAK meede 1.6)
Sotsiaalmajanduslikud meetmed (EKF meede 1.5)
Turuarendustoetus
Uute turgude arendamine ja reklaamikampaaniad (EKF meede 3.4) I
Uute turgude arendamine ja reklaamikampaaniad (EKF meede 3.4) II
Vesiviljeluse investeeringutoetus (EKF meede 2.1)
Väikesemahuline rannapüük (EKF meede 1.4) I
Väikesemahuline rannapüük (EKF meede 1.4) II
Ühisinvesteeringud (EKF meede 3.1.1) I
Ühisinvesteeringud (EKF meede 3.1.1) II
Ühtne pindalatoetus, põllukultuuri kasvatamise, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne täiendav otsetoetus

Tagasi
Uudised

Loe, kuidas PRIA teostab põldude seiret satelliidiga ja millised tähelepanekud klientidele edaspidi rohumaade hooldamisel kasuks tulevad.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus