Lisatud: 10. jaanuar 2013

A A A
Prindi

2009

2009 määratud toetused

Bioenergia tootmise investeeringutoetus (MAK meede 1.4.3)
Ebasoodsamate piirkondade toetus
Elatustalude kohanemise toetus
Energiakultuuri toetus
Kalalaeva pardal tehtavad investeeringud ja selektiivsus (EKF meede 1.3) I
Kalalaeva pardal tehtavad investeeringud ja selektiivsus (EKF meede 1.3) II
Kalanduspiirkondade säästev areng (EKF meede 4.1 projektitoetus)
Kalandustoodete tootja või töötleja koolitustoetus
Kalandustoodete tootjate ühenduse tegevuse alustamise toetus
Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2.3.1)
Keskkonnasõbraliku tootmise toetus 
Kindlustustoetus 
Kiviaia rajamise ja taastamise toetuse (MAK meede 2.5.1)
Koolitus- ja teavitustegevus (MAK meede 1.1)

Külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetus (MAK meede 3.2)

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK meede 4)
Loomade karjatamise toetus (MAK 2.4)
Loomakasvatuse täiendav otsetoetus
Loomakasvatusehitise investeeringutoetus (MAK meede 1.4.2)
Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus (MAK meede 3.1) väikeprojektid
Mahepõllumajandusliku tootmise toetus Maaelu Arengukava 2004-2006 alusel
Mahepõllumajandusliku tootmise toetus Maaelu Arengukava 2007-2013 alusel
Metsandussaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetus (MAK meede 1.5.2)
Mikropõllumajandusettevõtte arendamise investeeringutoetus (MAK meede 1.4.1)
Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antav toetus (MAK meede 2.2)
Nõuandetoetus ja nõuandesüsteemi toetus (MAK meede 1.3)
Ohustatud tõugu looma pidamise toetus 
Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK meede 2.3.5)
Praktikatoetus
Põllu- ja metsamajanduse infrastruktuuri investeeringutoetus (MAK meede 1.8) 
Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus (MAK meede 1.2)
Põllumajandusloomade aretustoetus
Põllumajandusmaa metsastamise toetus
Põllumajandustoodetele ja mittepuidulistele metsasaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetus (MAK meede 1.6)
Sotsiaalmajanduslikud meetmed (EKF meede 1.5)
Turuarendustoetus
Uute turgude arendamine ja reklaamikampaaniad (EKF meede 3.4) I
Uute turgude arendamine ja reklaamikampaaniad (EKF meede 3.4) II
Vesiviljeluse investeeringutoetus (EKF meede 2.1)
Väikesemahuline rannapüük (EKF meede 1.4) I
Väikesemahuline rannapüük (EKF meede 1.4) II
Ühisinvesteeringud (EKF meede 3.1.1) I
Ühisinvesteeringud (EKF meede 3.1.1) II
Ühtne pindalatoetus, põllukultuuri kasvatamise, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne täiendav otsetoetus

Tagasi
Uudised

Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile maaeluministri määruste muutmise eelnõu, mille eesmärk on muuta 2019. aastal mitmete taotluste esitamine elektrooniliseks, et lihtsustada taotluste esitamist.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Teravilja sekkumiskokkuost

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Koolikava toetus

Põllumajandustootja asendamise toetus 2019

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Integreeritud mereseire arendamise toetus (EMKF meede 8.1) 2018 teine taotlusvoor

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2018

Kalasadamate investeeringutoetus (EMKF meede 1.23) 2018

Vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus (EMKF meede 2.3) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus (EMKF meede 4.4.4) 2018

Püügivahendi parendamise toetus (EMKF 1.15) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetus (EMKF meede 4.3.2) 2018

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.1) 2018 kuues voor

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus