Lisatud: 10. jaanuar 2013

A A A
Prindi

2008

2008 määratud toetused

Bioenergia tootmise investeeringutoetus (MAK meede 1.4.3) 
Ebasoodsamate piirkondade toetus
Elatustalude kohanemise toetus
Energiakultuuri toetus
Investeeringud töötlemisse ja turustamisse (EKF meede 2.3)
Kahjustatud metsa taastamise ja metsatulekahju ennetamise investeeringutoetus (meede 1.5.3)
Kalandustoodete tootja või töötleja koolitustoetus
Kalandustoodete tootja või töötleja praktikatoetus
Kalandustoodete tootjate ühenduse tegevuse alustamise toetus I
Kalandustoodete tootjate ühenduse tegevuse alustamise toetus II
Kindlustustoetus
Koolitus- ja teavitustegevus (MAK meede 1.1)
Loomakasvatusehitise investeeringutoetus (MAK meede 1.4.2)
Loomakasvatusehitise investeeringutoetus (MAK meede 1.4.2)
Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus (MAK meede 3.1) suurprojektid
Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus (MAK meede 3.1) väikeprojektid
Metsade majandusliku väärtuse parandamise investeeringutoetus (MAK meede 1.5.1)
Metsandussaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetus (MAK meede 1.5.2)
Mikropõllumajandusettevõtte arendamise investeeringutoetus (MAK meede 1.4.1) I
Mikropõllumajandusettevõtte arendamise investeeringutoetus (MAK meede 1.4.1) II
Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antav toetus (MAK meede 2.2)
Nõuandetoetus ja nõuandesüsteemi toetus (MAK meede 1.3)
Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK meede 2.3.5)
Põllu- ja metsamajanduse infrastruktuuri investeeringutoetus (MAK meede 1.8) I
Põllu- ja metsamajanduse infrastruktuuri investeeringutoetus (MAK meede 1.8) II
Põllumajanduslik keskkonnatoetus
Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus (MAK meede 1.2) I
Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus (MAK meede 1.2) II
Põllumajandusloomade aretustoetus 
Põllumajandustoodetele ja mittepuidulistele metsasaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetus (MAK meede 1.6) 
Riigiabi kalapüügi alaliseks lõpetamiseks (EKF meede 1.1)
Sõnnikuhoidlale esitatavate veekaitsenõuetega vastavusse viimise toetus
Turuarendustoetus 
Uute turgude arendamine ja reklaamikampaaniad (EKF meede 3.4) 
Ühtne pindalatoetus, põllukultuuri kasvatamise, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne täiendav otsetoetus

Tagasi
Uudised

Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile maaeluministri määruste muutmise eelnõu, mille eesmärk on muuta 2019. aastal mitmete taotluste esitamine elektrooniliseks, et lihtsustada taotluste esitamist.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Teravilja sekkumiskokkuost

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Koolikava toetus

Põllumajandustootja asendamise toetus 2019

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Integreeritud mereseire arendamise toetus (EMKF meede 8.1) 2018 teine taotlusvoor

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2018

Kalasadamate investeeringutoetus (EMKF meede 1.23) 2018

Vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus (EMKF meede 2.3) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus (EMKF meede 4.4.4) 2018

Püügivahendi parendamise toetus (EMKF 1.15) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetus (EMKF meede 4.3.2) 2018

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.1) 2018 kuues voor

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner