Lisatud: 10. jaanuar 2013

A A A
Prindi

2008

2008 määratud toetused

Bioenergia tootmise investeeringutoetus (MAK meede 1.4.3) 
Ebasoodsamate piirkondade toetus
Elatustalude kohanemise toetus
Energiakultuuri toetus
Investeeringud töötlemisse ja turustamisse (EKF meede 2.3)
Kahjustatud metsa taastamise ja metsatulekahju ennetamise investeeringutoetus (meede 1.5.3)
Kalandustoodete tootja või töötleja koolitustoetus
Kalandustoodete tootja või töötleja praktikatoetus
Kalandustoodete tootjate ühenduse tegevuse alustamise toetus I
Kalandustoodete tootjate ühenduse tegevuse alustamise toetus II
Kindlustustoetus
Koolitus- ja teavitustegevus (MAK meede 1.1)
Loomakasvatusehitise investeeringutoetus (MAK meede 1.4.2)
Loomakasvatusehitise investeeringutoetus (MAK meede 1.4.2)
Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus (MAK meede 3.1) suurprojektid
Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus (MAK meede 3.1) väikeprojektid
Metsade majandusliku väärtuse parandamise investeeringutoetus (MAK meede 1.5.1)
Metsandussaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetus (MAK meede 1.5.2)
Mikropõllumajandusettevõtte arendamise investeeringutoetus (MAK meede 1.4.1) I
Mikropõllumajandusettevõtte arendamise investeeringutoetus (MAK meede 1.4.1) II
Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antav toetus (MAK meede 2.2)
Nõuandetoetus ja nõuandesüsteemi toetus (MAK meede 1.3)
Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK meede 2.3.5)
Põllu- ja metsamajanduse infrastruktuuri investeeringutoetus (MAK meede 1.8) I
Põllu- ja metsamajanduse infrastruktuuri investeeringutoetus (MAK meede 1.8) II
Põllumajanduslik keskkonnatoetus
Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus (MAK meede 1.2) I
Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus (MAK meede 1.2) II
Põllumajandusloomade aretustoetus 
Põllumajandustoodetele ja mittepuidulistele metsasaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetus (MAK meede 1.6) 
Riigiabi kalapüügi alaliseks lõpetamiseks (EKF meede 1.1)
Sõnnikuhoidlale esitatavate veekaitsenõuetega vastavusse viimise toetus
Turuarendustoetus 
Uute turgude arendamine ja reklaamikampaaniad (EKF meede 3.4) 
Ühtne pindalatoetus, põllukultuuri kasvatamise, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne täiendav otsetoetus

Tagasi
Uudised

Loe, kuidas PRIA teostab põldude seiret satelliidiga ja millised tähelepanekud klientidele edaspidi rohumaade hooldamisel kasuks tulevad.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike