Lisatud: 10. veebruar 2017

A A A
Prindi

2016

Individuaalse nõuandeteenuse võimaldamine (MAK 2014-2020 meetme 2.1 alameede) 
Kalanduse kontrolli ja järelevalve toetus (EMKF meede 6.1) 2016 
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise ühisinvesteeringute toetus (EMKF meede 4.4.1) 2016 
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2016 esimene taotlusvoor 
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2016 teine taotlusvoor 
Kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja koolitustoetus 2016 
Kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja praktikatoetus 2016 
Kalapüügitoodete ladustamisabi (EMKF meede 4.2) 2016
Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2016 
Kiviaia taastamise toetus (MAK meede 4.4) 2016 
Kohaliku algatusrühma toetus (EMKF meede 3.2) 2016 esimene taotlusvoor 
Kohaliku algatusrühma toetus (EMKF meede 3.2) 2016 teine taotlusvoor 
Koolipiimatoetus 
Koolipuuvilja ja -köögivilja toetus + seotud tegevused
Loomakasvatussektori põllumajandustootja erakorraline toetus 2016 
Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus 2016 
Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8) 2016 II voor 
Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.2.1) TEINE TAOTLUSVOOR 2016 
Noore põllumajandustootja toetus 2016
Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2007-2013 meede 2.3.3) 2016 
Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2016
Piimalehma, ammlehma ning ute ja kitse kasvatamise otsetoetus 2016 
Praktikatoetus 2016
Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2016 
Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ning hoiu investeeringutoetus riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude uuendamiseks (MAK 2014-2020 meede 4.3.1) TEINE TAOTLUSVOOR 2016 
Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus 2015 esimene voor 
Põllumajanduskindlustustoetus 2016 
Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus 2016 (MAK 2014-2020 meede 6.1) I taotlusvoor 
Teadmussiirde ja teavituse toetus (maakondliku ulatusega tegevused) (MAK 2014-2020 meede 1 alameetmed 1.1; 1.2; 1.3) ESIMENE TAOTLUSVOOR 2016 
Teadmussiirde ja teavituse toetus (üleriigilise ulatusega tegevused) (MAK 2014-2020 meede 1 alameetmed 1.1; 1.2; 1.3) TEINE TAOTLUSVOOR 2016 
Tootjarühma loomise ja arendamise toetus (MAK 2007-2013 meede 1.9) 2016 
Tootmis- ja turustuskavade toetus (EMKF meede 4.1) 2016 esimene taotlusvoor 
Turuarendustoetus 2016 
Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.2) TEINE TAOTLUSVOOR 2016 
Väikepõllumajandustootja toetus 2016
Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 6.3) 2015
Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 6.3) 2016 III. taotlusvoor 
Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2016 Tagasi
Uudised

Loe, kuidas PRIA teostab põldude seiret satelliidiga ja millised tähelepanekud klientidele edaspidi rohumaade hooldamisel kasuks tulevad.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner