Lisatud: 27. jaanuar 2016

A A A
Prindi

2015

Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas 2015 
Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas 2015 
Investeeringud töötlemisse ja turustamisse (EKF meede 2.3) 2015 
Kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja koolitustoetus 2015 
Koolipiimatoetus 
Koolipuuvilja ja -köögivilja toetus + seotud tegevused 
Leader-meetme raames antav kohaliku tegevusgrupi toetus strateegia ettevalmistamiseks (MAK 2014-2020 meede 19.1) 
Loomakasvatussektori põllumajandustootja erakorraline toetus 2015 
Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8) 2015 
Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus 2015 
Natura 2000 toetus erametsamaale 2014 
Noore põllumajandustootja toetus 2015 
Piimalehma, ammlehma ning ute ja kitse kasvatamise otsetoetus 2015 
Praktikatoetus 2015 
Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2015 
Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ning hoiu investeeringutoetus riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude uuendamiseks (MAK 2014-2020 meede 4.3.1) 
Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus 2015 esimene voor 
Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus 2015 teine voor (seakasvatajad) 
Põllumajanduskindlustustoetus 2015 
Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus (2007-2013 MAK meede 1.2) 2015 
Põllumajandusloomade aretustoetus 2015 
Teadmussiirde ja teavituse toetus (üleriigilise ulatusega tegevused) (MAK 2014-2020 meede 1 alameetmed 1.1; 1.2; 1.3) esimene taotlusvoor 2015 
Turuarendustoetus 2015 
Uute turgude arendamine ja reklaamikampaaniad (EKF meede 3.4) 2015 
Väikepõllumajandustootja toetus 2015 
Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 6.3) 2015 
Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 6.3) 2015 II. taotlusvoor (seakasvatajad)
Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2015 
 Tagasi
Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus