Lisatud: 27. jaanuar 2016

A A A
Prindi

2015

Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas 2015 
Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas 2015 
Investeeringud töötlemisse ja turustamisse (EKF meede 2.3) 2015 
Kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja koolitustoetus 2015 
Koolipiimatoetus 
Koolipuuvilja ja -köögivilja toetus + seotud tegevused 
Leader-meetme raames antav kohaliku tegevusgrupi toetus strateegia ettevalmistamiseks (MAK 2014-2020 meede 19.1) 
Loomakasvatussektori põllumajandustootja erakorraline toetus 2015 
Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8) 2015 
Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus 2015 
Natura 2000 toetus erametsamaale 2014 
Noore põllumajandustootja toetus 2015 
Piimalehma, ammlehma ning ute ja kitse kasvatamise otsetoetus 2015 
Praktikatoetus 2015 
Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2015 
Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ning hoiu investeeringutoetus riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude uuendamiseks (MAK 2014-2020 meede 4.3.1) 
Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus 2015 esimene voor 
Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus 2015 teine voor (seakasvatajad) 
Põllumajanduskindlustustoetus 2015 
Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus (2007-2013 MAK meede 1.2) 2015 
Põllumajandusloomade aretustoetus 2015 
Teadmussiirde ja teavituse toetus (üleriigilise ulatusega tegevused) (MAK 2014-2020 meede 1 alameetmed 1.1; 1.2; 1.3) esimene taotlusvoor 2015 
Turuarendustoetus 2015 
Uute turgude arendamine ja reklaamikampaaniad (EKF meede 3.4) 2015 
Väikepõllumajandustootja toetus 2015 
Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 6.3) 2015 
Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 6.3) 2015 II. taotlusvoor (seakasvatajad)
Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2015 
 Tagasi
Uudised

Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile maaeluministri määruste muutmise eelnõu, mille eesmärk on muuta 2019. aastal mitmete taotluste esitamine elektrooniliseks, et lihtsustada taotluste esitamist.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Teravilja sekkumiskokkuost

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Koolikava toetus

Põllumajandustootja asendamise toetus 2019

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Integreeritud mereseire arendamise toetus (EMKF meede 8.1) 2018 teine taotlusvoor

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2018

Kalasadamate investeeringutoetus (EMKF meede 1.23) 2018

Vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus (EMKF meede 2.3) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus (EMKF meede 4.4.4) 2018

Püügivahendi parendamise toetus (EMKF 1.15) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetus (EMKF meede 4.3.2) 2018

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.1) 2018 kuues voor

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus