Lisatud: 10. aprill 2017

Viimati muudetud: 21. aprill 2017

A A A
Prindi

Teenistujad

Juhtkond


Nimi Amet E-mail Kontakttelefon
Jaan Kallas peadirektor Jaan.Kallaspria.ee 737 1214
Jaanus Hämmal peadirektori asetäitja Jaanus.Hammalpria.ee 737 1214
Ahti Bleive peadirektori asetäitja Ahti.Bleivepria.ee 737 1214
Kertti-Airin Pärli peadirektori asetäitja Kertti.Parlipria.ee 737 1214
Triinu Kurruk peaspetsialist Triinu.Kurrukpria.ee 737 1214
Rando Undrus nõunik Rando.Undruspria.ee 737 1204
Alari Talv nõunik Alari.Talvpria.ee 737 1399

Teabeosakond


Nimi Amet E-mail Kontakttelefon
Epp Schmidt osakonna juhataja Epp.Schmidtpria.ee 737 1301
Maris Sarv-Kaasik pressiesindaja Maris.Sarv-Kaasikpria.ee 737 1215
Pille Veski peaspetsialist Pille.Veskipria.ee 737 1269
Mai-Liis Sipria peaspetsialist Mai-Liis.Sipriapria.ee 737 1219
Teenistussuhe peatatud juhtivspetsialist
Teenistussuhe peatatud peaspetsialist
Teenistussuhe peatatud juhtivspetsialist

Personaliosakond


Nimi Amet E-mail Kontakttelefon
Kristiina Käärik osakonnajuhataja Kristiina.Kaarikpria.ee 737 7632
Helle Saaremägi osakonna juhataja asetäitja Helle.Saaremagipria.ee 737 1221
Tiiu Klement peaspetsialist Tiiu.Klementpria.ee 737 1329
Liisi Ots peaspetsialist Liisi.Otspria.ee 737 1343
Teenistussuhe peatatud peaspetsialist

Juriidiline osakond


Nimi Amet E-mail Kontakttelefon
Andrus Mitt osakonna juhataja Andrus.Mittpria.ee 737 1316
Veiko Bergmann osakonna juhataja asetäitja Veiko.Bergmannpria.ee 737 1218
Anne Lepik peaspetsialist-jurist Anne.Lepikpria.ee 737 1311
Angelika Tõnsing peaspetsialist-jurist Angelika.Tonsingpria.ee 737 7613
Indrek Heinsoo peaspetsialist-jurist Indrek.Heinsoopria.ee 737 7655
Madli Heinsoo peaspetsialist-jurist Madli.Heinsoopria.ee 737 7614
Diana Tamm peaspetsialist-jurist Diana.Tammpria.ee 737 7614
Eva Rückenberg peaspetsialist-jurist Eva.Ruckenbergpria.ee 737 7613
Aiki Schneider peaspetsialist-jurist Aiki.Schneiderpria.ee 737 1346
Siim Vellemaa peaspetsialist-jurist Siim.Vellemaapria.ee 737 1372
Ave Paavel peaspetsialist-jurist Ave.Paavelpria.ee 737 1217
Teenistussuhe peatatud peaspetsialist-jurist

Haldusosakond


Nimi Amet E-mail Kontakttelefon
Rein Rosenthal osakonna juhataja Rein.Rosenthalpria.ee 737 1216
Riin Palta juhtivspetsialist Riin.Paltapria.ee 737 1350
Krista Kaasik peaspetsialist Krista.Kaasikpria.ee 737 1212
Ivi Linno peaspetsialist Ivi.Linnopria.ee 737 1220
Malle Margus peaspetsialist Malle.Marguspria.ee 737 1355
Katre Planken peaspetsialist Katre.Plankenpria.ee 737 7612
Annika Pärn peaspetsialist Annika.Parnpria.ee 737 1313
Ahto Alep peaspetsialist Ahto.Aleppria.ee 737 1223
Kadi-Mari Ainsalu peaspetsialist Kadi-Mari.Ainsalupria.ee 737 1318

Siseauditi osakond


Nimi Amet E-mail Kontakttelefon
Margus Audova osakonna juhataja Margus.Audovapria.ee 737 7651
Maris Lepik peaspetsialist Maris.Lepikpria.ee 737 7652
Kairi Kork peaspetsialist Kairi.Korkpria.ee 737 7654
Tarmo Soo peaspetsialist Tarmo.Soopria.ee 737 7653

Kontrolliosakond


Nimi Amet E-mail Kontakttelefon
Kristi Sell osakonna juhataja Kristi.Sellpria.ee 737 1345
Maria Sarv juhtivspetsialist Maria.Sarvpria.ee 737 1393
Meeli Suumann peaspetsialist Meeli.Suumannpria.ee 737 1396
Maarja Sokk peaspetsialist Maarja.Sokkpria.ee 737 1389
Katrin Viira peaspetsialist Katrin.Viirapria.ee 737 1395
Tiina Visla peaspetsialist Tiina.Vislapria.ee 737 7657

Eelarve- ja analüüsiosakond


Nimi Amet E-mail Kontakttelefon
Eva Pihelgas osakonna juhataja Eva.Pihelgaspria.ee 737 1335
Siiri Järvesaar osakonna juhataja asetäitja Siiri.Jarvesaarpria.ee 737 7627
Dmitri Rikkinen arendusnõunik Dmitri.Rikkinenpria.ee 737 1296
Karin Kajak nõunik Karin.Kajakpria.ee 737 7664
Velve Kaik peaspetsialist-analüütik Velve.Kaikpria.ee 737 7631
Joel Uus peaspetsialist-analüütik Joel.Uuspria.ee 737 7620
Tiia Sutt peaspetsialist-analüütik Tiia.Suttpria.ee 737 7646
Tõnis Tänav peaspetsialist-analüütik Tonis.Tanavpria.ee 737 1276
Liina Eamets peaspetsialist-analüütik Liina.Eametspria.ee 737 1224
Karoline Roosipuu peaspetsialist-analüütik Karoline.Roosipuupria.ee 737 1211
Ülle Ütsik peaspetsialist-analüütik Ulle.Utsikpria.ee 737 7648
Teenistussuhe peatatud osakonna juhataja
Teenistussuhe peatatud arendusnõunik
Teenistussuhe peatatud peaspetsialist-analüütik
Teenistussuhe peatatud peaspetsialist-analüütik
Teenistussuhe peatatud peaspetsialist-analüütik
Teenistussuhe peatatud nõunik

Finantsosakond


Nimi Amet E-mail Kontakttelefon
Riina Otsa osakonna juhataja Riina.Otsapria.ee 737 1225

Finantsarvestuse büroo


Nimi Amet E-mail Kontakttelefon
Kristiina Parts büroo juhataja Kristiina.Partspria.ee 737 1294
Kristiina Tomann peaspetsialist kristiina.tomannpria.ee 737 1229
Reet Rihe peaspetsialist Reet.Rihepria.ee 737 1297
Tiiu Klaos peaspetsialist Tiiu.Klaospria.ee 737 1361
Lagle Kukk peaspetsialist Lagle.Kukkpria.ee 737 7636
Jane Punder peaspetsialist Jane.Punderpria.ee 737 1351
Kaidi Mõts peaspetsialist Kaidi.Motspria.ee 737 1291
Merle Mitt peaspetsialist Merle.Mittpria.ee 737 7639
Kadri Maata peaspetsialist Kadri.Maatapria.ee 737 1229
Teenistussuhe peatatud büroo juhataja

Maksete büroo


Nimi Amet E-mail Kontakttelefon
Saili Petti büroo juhataja Saili.Pettipria.ee 737 1371
Maili Mägi peaspetsialist Maili.Magipria.ee 737 1260
Gerly Mälton peaspetsialist Gerly.Maltonpria.ee 737 7643

Arengutoetuste osakond


Nimi Amet E-mail Kontakttelefon
Lauri Kolberg osakonna juhataja Lauri.Kolbergpria.ee 737 1293
Pille Mae nõunik Pille.Maepria.ee 737 1272
Keidi Kõiv nõunik keidi.koivpria.ee 7371 336
Teenistussuhe peatatud osakonna juhataja

Maaelu investeeringutoetuste büroo


Nimi Amet E-mail Kontakttelefon
Kristel Võsu büroo juhataja Kristel.Vosupria.ee 737 1382
Barbi Maramaa juhtivspetsialist Barbi.Maramaapria.ee 737 1207
Bella Štenov juhtivspetsialist Bella.Stenovpria.ee 737 1286
Valdek Rohtma juhtivspetsialist Valdek.Rohtmapria.ee 737 1290
Anneli Kilgi peaspetsialist Anneli.Kilgipria.ee 737 1337
Inga Kredemann peaspetsialist Inga.Kredemannpria.ee 737 7623
Urmas Ojala peaspetsialist Urmas.Ojalapria.ee 737 1265
Niina Türk peaspetsialist Niina.Turkpria.ee 737 1353
Eve Tammet peaspetsialist Eve.Tammetpria.ee 737 1309
Jaana Pärn peaspetsialist Jaana.Parnpria.ee 737 1302
Kai Kruusamäe peaspetsialist Kai.Kruusamaepria.ee 737 1310
Kersti Pille peaspetsialist Kersti.Pillepria.ee 737 1306
Eve Pohlak peaspetsialist Eve.Pohlakpria.ee 737 1287
Reelika Vene peaspetsialist Reelika.Venepria.ee 737 7647
Kadri Tõldsepp nõunik kadri.toldsepppria.ee 737 1243
Kaimo Puniste peaspetsialist Kaimo.Punistepria.ee 737 1392
Karin Milius peaspetsialist Karin.Miliuspria.ee 737 1394
Liisa Kõrgekivi peaspetsialist Liisa.Korgekivipria.ee 737 1379
Kaie Tralla peaspetsialist Kaie.Trallapria.ee 737 7642
Birgith Jaakson peaspetsialist Birgith.Jaaksonpria.ee 737 1250
Oliver Pabusk peaspetsialist Oliver.Pabuskpria.ee 737 1263
Irina Zemit peaspetsialist Irina.Zemitpria.ee 737 1242
Päivi Ojala peaspetsialist Paivi.Ojalapria.ee 737 1374
Tiina Poolak peaspetsialist Tiina.Poolakpria.ee 737 1273
Kätrin Ringas peaspetsialist katrin.ringaspria.ee 737 1347
Kadri Väär peaspetsialist Kadri.Vaarpria.ee 737 1284
Teenistussuhe peatatud peaspetsialist
Teenistussuhe peatatud peaspetsialist

Turukorralduse büroo


Nimi Amet E-mail Kontakttelefon
Katri Viirlo büroo juhataja Katri.Viirlopria.ee 737 7630
Ulvi Kuusik peaspetsialist Ulvi.Kuusikpria.ee 737 1381
Indrek Mõtt peaspetsialist Indrek.Mottpria.ee 737 1338
Tiia Jürgens peaspetsialist Tiia.Jurgenspria.ee 737 1380
Eleri Arvi peaspetsialist Eleri.Arvipria.ee 737 1282
Aardo Külaots peaspetsialist Aardo.Kulaotspria.ee 737 1323
Ülle Märss peaspetsialist Ulle.Marsspria.ee 737 1387
Kairi Paal peaspetsialist Kairi.Paalpria.ee 737 1341
Anne Eelmäe peaspetsialist Anne.Eelmaepria.ee 737 1325
Kadri Salumets peaspetsialist Kadri.Salumetspria.ee 737 1354
Urve Seedre peaspetsialist Urve.Seedrepria.ee 737 1340
Meelike Villa peaspetsialist Meelike.Villapria.ee 737 1240
Marek Treufeldt peaspetsialist Marek.Treufeldtpria.ee 737 1266
Teenistussuhe peatatud peaspetsialist
Teenistussuhe peatatud peaspetsialist

Kalandustoetuste büroo


Nimi Amet E-mail Kontakttelefon
Piret Ilves büroo juhataja Piret.Ilvespria.ee 737 1268
Evely Mälton peaspetsialist Evely.Maltonpria.ee 737 7663
Risto Kalda peaspetsialist Risto.Kaldapria.ee 737 1388
Angela Annilo peaspetsialist Angela.Annilopria.ee 737 1378
Annika Teino peaspetsialist Annika.Teinopria.ee 737 1239
Liivi Põldma peaspetsialist Liivi.Poldmapria.ee 737 1377
Aile Mäe peaspetsialist Aile.Maepria.ee 737 1356
Aile Otsa peaspetsialist Aile.Otsapria.ee 737 7662

Piirkonna büroo


Nimi Amet E-mail Kontakttelefon
Ülle Kello büroo juhataja Ulle.Kellopria.ee 737 1369
Olga Vassiljev peaspetsialist Olga.Vassiljevpria.ee 737 1281
Kairi Kool peaspetsialist Kairi.Koolpria.ee 737 7610
Katrin Märss peaspetsialist Katrin.Marsspria.ee 737 7611
Evelyn Pärn peaspetsialist Evelyn.Parnpria.ee 737 1280

LEADER toetuste büroo


Nimi Amet E-mail Kontakttelefon
Raimo Ronimois büroo juhataja Raimo.Ronimoispria.ee 737 1266
Aime Ilves peaspetsialist Aime.Ilvespria.ee 737 1328
Tiina Mölder peaspetsialist Tiina.Molderpria.ee 737 1386
Marje Ääremaa peaspetsialist Marje.Aaremaapria.ee 737 1327
Kersti Vill-Sulp peaspetsialist Kersti.Vill-Sulppria.ee 737 1298
Rita Illak peaspetsialist Rita.Illakpria.ee 737 1259
Malle Mandel peaspetsialist Malle.Mandelpria.ee 737 1264
Sirli Tamm peaspetsialist Sirli.Tammpria.ee 737 1385
Sandra Toomik peaspetsialist Sandra.Toomikpria.ee 737 7621
Kristi Palm peaspetsialist Kristi.Palmpria.ee 737 1283
Taavi Kurvits peaspetsialist Taavi.Kurvitspria.ee 737 1278
Teenistussuhe peatatud peaspetsialist
Teenistussuhe peatatud peaspetsialist
Teenistussuhe peatatud peaspetsialist
Teenistussuhe peatatud peaspetsialist

Arendusbüroo


Nimi Amet E-mail Kontakttelefon
Rauno Aun büroo juhataja Rauno.Aunpria.ee 737 1267
Heiki Sepp nõunik Heiki.Sepppria.ee 737 7661
Marje Leppik peaspetsialist Marje.Leppikpria.ee 737 7644
Elen Liiv peaspetsialist Elen.Liivpria.ee 737 1383
Maarja Käis peaspetsialist Maarja.Kaispria.ee 737 1312
Sirje Kõur peaspetsialist Sirje.Kourpria.ee 737 1339
Viljar Värk peaspetsialist Viljar.Varkpria.ee 737 1299

Otsetoetuste osakond


Nimi Amet E-mail Kontakttelefon
Andrus Rahnu osakonna juhataja Andrus.Rahnupria.ee 737 1262
Jaana Karja nõunik Jaana.Karjapria.ee 737 1314
Kätlin Tedrema arendusspetsialist Katlin.Tedremapria.ee 737 1360

Menetlusbüroo


Nimi Amet E-mail Kontakttelefon
Tanel Trell büroo juhataja Tanel.Trellpria.ee 737 1330
Gerli Toom juhtivspetsialist Gerli.Toompria.ee 737 1252
Aive Lang juhtivspetsialist Aive.Langpria.ee 737 1256
Jana Nurmetu juhtivspetsialist Jana.Nurmetupria.ee 737 1358
Karin Lepmets peaspetsialist Karin.Lepmetspria.ee 737 1359
Angela Jõemaa arendusspetsialist Angela.Joemaapria.ee 737 7609
Ahto Tera peaspetsialist Ahto.Terapria.ee 737 1303
Joonas Leib peaspetsialist Joonas.Leibpria.ee 737 1322
Heli Kütt peaspetsialist Heli.Kuttpria.ee 737 7656
Ilmar Freimann peaspetsialist Ilmar.Freimannpria.ee 737 1375
Anneli Avi peaspetsialist anneli.avipria.ee 737 7649
Siret Isak peaspetsialist Siret.Isakpria.ee 737 1357
Lys Sepp peaspetsialist Lys.Sepppria.ee 737 1288
Kadri Majamees peaspetsialist Kadri.Majameespria.ee 737 1285
Teenistussuhe peatatud peaspetsialist

Kontrollibüroo


Nimi Amet E-mail Kontakttelefon
Jaanus Ainso büroo juhataja Jaanus.Ainsopria.ee 737 1321
Kai Raudvere juhtivspetsialist Kai.Raudverepria.ee 737 1257
Ulla Kaur juhtivspetsialist Ulla.Kaurpria.ee 737 1326
Ülle Laur juhtivspetsialist Ylle.Laurpria.ee 737 1390
Kristina Lepp arendusspetsialist Kristina.Lepppria.ee 737 1364
Siim Randveer kvaliteedinõunik Siim.Randveerpria.ee 737 1304
Kairi Kaasik peaspetsialist Kairi.Kaasikpria.ee 737 1376
Marilyn Vesi peaspetsialist Marilyn.Vesipria.ee 737 7645
Reeli Hansen peaspetsialist reeli.hansenpria.ee 737 7629
Jaano Berg-Jürgens peaspetsialist Jaano.Berg-Jurgenspria.ee 737 1342
Allar Kukk peaspetsialist Allar.Kukkpria.ee 737 1246
Ave Asi peaspetsialist Ave.Asipria.ee 737 1373
Signe Sabas peaspetsialist Signe.Sabaspria.ee 737 1307
Teenistussuhe peatatud büroo juhataja
Teenistussuhe peatatud juhtivspetsialist
Teenistussuhe peatatud peaspetsialist
Teenistussuhe peatatud peaspetsialist

Põldude registri büroo


Nimi Amet E-mail Kontakttelefon
Kadri Pärnpuu büroo juhataja Kadri.Parnpuupria.ee 737 1319
Rain Meremäe juhtivspetsialist Rain.Meremaepria.ee 737 1249
Aivar Arik juhtivspetsialist Aivar.Arikpria.ee 737 1244
Signe Pruul juhtivspetsialist Signe.Pruulpria.ee 737 7628
Kätlin Haas-Tšernjuk peaspetsialist Katlin.Haas-Tsernjukpria.ee 737 1308
Andres Rajaleid peaspetsialist Andres.Rajaleidpria.ee 737 1248
Airos Lain peaspetsialist Airos.Lainpria.ee 737 7618
Merily Olli peaspetsialist Merily.Ollipria.ee 737 7626
Julia Belova peaspetsialist Julia.Belovapria.ee 737 7616
Liili Vatsar peaspetsialist Liili.Vatsarpria.ee 737 7617
Aare Parol peaspetsialist Aare.Parolpria.ee 737 1344
Vivian Parts peaspetsialist Vivian.Partspria.ee 737 1362
Marianne Muttik peaspetsialist Marianne.Muttikpria.ee 737 7608
Tarmo Tõnismäe peaspetsialist Tarmo.Tonismaepria.ee 737 1397
Helina Jõgi peaspetsialist Helina.Jogipria.ee 737 7615
Hele Kure peaspetsialist Hele.Kurepria.ee 737 1398
Anna Nekrassova peaspetsialist Anna.Nekrassovapria.ee 737 1271

Piirkonnabüroo


Nimi Amet E-mail Kontakttelefon
Tauno Taska büroo juhataja Tauno.Taskapria.ee 737 1261
Irene Hani peaspetsialist Irene.Hanipria.ee 737 1370
Valmi Vassa peaspetsialist Valmi.Vassapria.ee 737 1270

Registrite osakond


Nimi Amet E-mail Kontakttelefon
Kiido Levin osakonna juhataja Kiido.Levinpria.ee 737 7625
Kristi Võikar osakonna juhataja asetäitja Kristi.Voikarpria.ee 731 2305
Liivika Pärg arendusspetsialist Liivika.Pargpria.ee 731 2307
Kairi Mettis peaspetsialist Kairi.Mettispria.ee 731 2319
Ivika Lukk peaspetsialist Ivika.Lukkpria.ee 731 2309
Anne Kivits peaspetsialist Anne.Kivitspria.ee 731 2313
Hele Kaul peaspetsialist Hele.Kaulpria.ee 731 2302
Merike Jürgen peaspetsialist Merike.Jurgenpria.ee 731 2312
Olle Antson peaspetsialist Olle.Antsonpria.ee 731 2320
Raili Vidder peaspetsialist Raili.Vidderpria.ee 731 2315
Pille Vare peaspetsialist Pille.Varepria.ee 731 2310
Tairi Parol peaspetsialist Tairi.Parolpria.ee 731 2303
Ülle Ahi peaspetsialist Ulle.Ahipria.ee 731 2314
Anu Haugasmägi peaspetsialist Anu.Haugasmagipria.ee 731 2306
Egne Kupri peaspetsialist Egne.Kupripria.ee 731 2304
Teenistussuhe peatatud peaspetsialist

Infotehnoloogia osakond


Nimi Amet E-mail Kontakttelefon
Imre Lall osakonna juhataja Imre.Lallpria.ee 737 1205
Andres Tamman nõunik Andres.Tammanpria.ee 737 1238

Otsetoetuste tarkvarade ja geoinformaatika büroo


Nimi Amet E-mail Kontakttelefon
Tarmo Pihlik büroo juhataja Tarmo.Pihlikpria.ee 737 1334
Roman Belov nõunik Roman.Belovpria.ee 737 1247
Sergei Maltšenko peaspetsialist Sergei.Maltsenkopria.ee 737 1258
Auli Kuusesaar peaspetsialist Auli.Kuusesaarpria.ee 737 1253
Tiia Eamets peaspetsialist Tiia.Eametspria.ee 737 7638
Peeter Lind peaspetsialist Peeter.Lindpria.ee 737 1237
Ainar Maanus peaspetsialist Ainar.Maanuspria.ee 737 1254
Kätlin Veber peaspetsialist Katlin.Veberpria.ee 737 1237
Marvi Võsu-Elder peaspetsialist Marvi.Vosu-Elderpria.ee 737 1255

Registrite, arengutoetuste ja finantstarkvarade büroo


Nimi Amet E-mail Kontakttelefon
Ivo Tamm büroo juhataja Ivo.Tammpria.ee 737 1348
Toomas Lainoja nõunik Toomas.Lainojapria.ee 737 1227
Mare Roo peaspetsialist Mare.Roopria.ee 737 1236
Margus Rätsepp peaspetsialist Margus.Ratsepppria.ee 737 1228
Anne Hiir peaspetsialist Anne.Hiirpria.ee 737 1317
Anni Nurk peaspetsialist Anni.Nurkpria.ee 737 1226
Maret Valdisoo nõunik Maret.Valdisoopria.ee 737 1349
Mihkel Puusepp peaspetsialist Mihkel.Puusepppria.ee 737 1315
Külli Pirksaar peaspetsialist Kulli.Pirksaarpria.ee 737 1206
Maria Veide peaspetsialist Maria.Veidepria.ee 737 7635

Taristu ja kasutajatoe büroo


Nimi Amet E-mail Kontakttelefon
Olaf Laurisson büroo juhataja Olaf.Laurissonpria.ee 737 1230
Toomas Kiisk juhtivspetsialist Toomas.Kiiskpria.ee 737 1233
Pille-Riina Soots peaspetsialist Pille-Riina.Sootspria.ee 737 1320
Ehtel Taevere peaspetsialist Ehtel.Taeverepria.ee 737 1275
Marko Laane peaspetsialist Marko.Laanepria.ee 737 1231
Markko Meriniit peaspetsialist Markko.Meriniitpria.ee 737 1234
Arne Hall peaspetsialist Arne.Hallpria.ee 737 1235
Enn Rebaste peaspetsialist Enn.Rebastepria.ee 737 1232
Eva Tamm peaspetsialist Eva.Tammpria.ee 737 1275
Jaanus Sova juhtivspetsialist jaanus.sovapria.ee 737 1366
Ervi Saar peaspetsialist Ervi.Saarpria.ee 737 1331

Regioonide osakond


Nimi Amet E-mail Kontakttelefon
Tea Tuulberg osakonna juhataja Tea.Tuulbergpria.ee 737 1277
Reigo Viks juhtivspetsialist Reigo.Vikspria.ee 737 7685
Ülle Lukas juhtivspetsialist Ulle.Lukaspria.ee 737 7660
Krista Toom nõunik Krista.Toompria.ee 737 7622
Teenistussuhe peatatud nõunik

Harjumaa-Hiiumaa-Läänemaa büroo


Nimi Amet E-mail Kontakttelefon
Elari Saar büroo juhataja Elari.Saarpria.ee 502 1650

Harjumaa teenindusbüroo

Teaduse tn 2, Saku alevik, Saku vald, 75501


Nimi Amet E-mail Kontakttelefon
Eda Rosenberg peaspetsialist Eda.Rosenbergpria.ee 6 391 640
Maie Paltsep peaspetsialist Maie.Paltseppria.ee 639 1641
Kristi Kuslap peaspetsialist Kristi.Kuslappria.ee 504 0175
Tiia Soomer peainspektor Tiia.Soomerpria.ee 5347 3066
Katrin Puhm peainspektor Katrin.Puhmpria.ee 515 7805
Kristjan Annuk peainspektor Kristjan.Annukpria.ee 5565 0130

Hiiumaa teenindusbüroo

Mäe 2, Käina, 92101


Nimi Amet E-mail Kontakttelefon
Urmas Saarna peainspektor-koordinaator Urmas.Saarnapria.ee 513 4352
Pilvi Laid peaspetsialist Pilvi.Laidpria.ee 462 2818
Hele Savenkov peaspetsialist Hele.Savenkovpria.ee 463 6667
Andres Laid peainspektor Andres.Laidpria.ee 523 5123

Läänemaa teenindusbüroo

Jaani 10, Haapsalu, 90502


Nimi Amet E-mail Kontakttelefon
Niina Allika peaspetsialist Niina.Allikapria.ee 472 2040
Aive Aljaste peainspektor Aive.Aljastepria.ee 5322 6688
Helle Kadakas peainspektor Helle.Kadakaspria.ee 513 4823
Tiina Jõeste peainspektor Tiina.Joestepria.ee 527 0525
Kärolis Kungla peainspektor Karolis.Kunglapria.ee 5918 9183

Viru büroo


Nimi Amet E-mail Kontakttelefon
Heldur Kiima büroo juhataja Heldur.Kiimapria.ee 513 4408

Ida-Virumaa teenindusbüroo

Viru 5a, Jõhvi, 41589


Nimi Amet E-mail Kontakttelefon
Riho Järvepera peaspetsialist Riho.Jarveperapria.ee 527 5787
Marju Väli peaspetsialist Marju.Valipria.ee 5615 1170
Velvi Alaküla peainspektor Velvi.Alakulapria.ee 513 4642
Katrin Reintop peainspektor Katrin.Reintoppria.ee 5304 3432

Lääne-Virumaa teenindusbüroo

Võidu 38, Rakvere, 44313


Nimi Amet E-mail Kontakttelefon
Kalle Aasrand peaspetsialist Kalle.Aasrandpria.ee 512 6214
Kairi Uueni peainspektor-koordinaator Kairi.Uuenipria.ee 5380 8676
Luule Lõhmus peainspektor Luule.Lohmuspria.ee 5866 9944
Raili Vahter peainspektor Raili.Vahterpria.ee 5919 6633
Maire Tõnurist peainspektor Maire.Tonuristpria.ee 5347 3053
Jüri Aaremäe peainspektor Juri.Aaremaepria.ee 526 4876
Tiiu Kaasik peainspektor Tiiu.Kaasikpria.ee 5341 8824
Heidi Salujõe peaspetsialist Heidi.Salujoepria.ee 5302 6077
Teenistussuhe peatatud peaspetsialist

Saaremaa-Pärnumaa büroo


Nimi Amet E-mail Kontakttelefon
Riina Lepp büroo juhataja Riina.Lepppria.ee 449 9080

Saaremaa teenindusbüroo

Tolli 6, Kuressaare, 93813


Nimi Amet E-mail Kontakttelefon
Merika Rohulaid peaspetsialist Merika.Rohulaidpria.ee 453 0490
Anneli Tulk peaspetsialist Anneli.Tulkpria.ee 453 0490
Rain Raamat peainspektor Rain.Raamatpria.ee 501 2546
Ülle Saarem peainspektor Ulle.Saarempria.ee 523 5103
Ivi Post peainspektor Ivi.Postpria.ee 514 0874

Pärnumaa teenindusbüroo

Haapsalu mnt. 86, Pärnu, 80010


Nimi Amet E-mail Kontakttelefon
Heiko Teder peainspektor-koordinaator Heiko.Tederpria.ee 449 9090
Aivar Antso peainspektor Aivar.Antsopria.ee 5391 9494
Merike Pirsi peaspetsialist Merike.Pirsipria.ee 449 9081
Kristiina Otsmaa peaspetsialist Kristiina.Otsmaapria.ee 449 9081
Krista Meri peaspetsialist Krista.Meripria.ee 449 9082
Meeli Vilbaste peainspektor Meeli.Vilbastepria.ee 5328 4044
Õnne Unt peainspektor Onne.Untpria.ee 5348 0769
Aire Tillart peainspektor Aire.Tillartpria.ee 514 9158
Laura Kikkas peainspektor Laura.Kikkaspria.ee 5306 6112
Kerti Siigur peainspektor Kerti.Siigurpria.ee 5348 0643

Põlvamaa-Võrumaa büroo


Nimi Amet E-mail Kontakttelefon
Imre Maidla büroo juhataja Imre.Maidlapria.ee 514 1749

Põlvamaa teenindusbüroo

Puuri tee 1, Põlva, 63308


Nimi Amet E-mail Kontakttelefon
Kanni Kallastu peainspektor-koordinaator Kanni.Kallastupria.ee 5300 0248
Pille Prii peaspetsialist Pille.Priipria.ee 799 9380
Liina Raidla peaspetsialist Liina.Raidlapria.ee 799 9382
Reet Plaan peainspektor Reet.Plaanpria.ee 5306 8662
Hille Madissoon peainspektor Hille.Madissoonpria.ee 523 5116
Karin Hinrikus peainspektor Karin.Hinrikuspria.ee 512 6209
Kristine Tamm peaspetsialist Kristine.Tammpria.ee 799 9380
Teenistussuhe peatatud peaspetsialist

Võrumaa teenindusbüroo

Katariina 7, Võru, 65608


Nimi Amet E-mail Kontakttelefon
Tõnu Tolm peaspetsialist Tonu.Tolmpria.ee 782 1833
Enn Kipper peaspetsialist Enn.Kipperpria.ee 782 8421
Anne Verro peaspetsialist Anne.Verropria.ee 782 1833
Ivar-Elbert Parman peainspektor Ivar.Parmanpria.ee 51 03 654
Merli Nagel peainspektor Merli.Nagelpria.ee 52 66 243
Tea Hääl peainspektor Tea.Haalpria.ee 5347 3045
Margus Potsepp peainspektor Margus.Potsepppria.ee 508 2514
Heino Elstein peainspektor Heino.Elsteinpria.ee 513 4407
Oliver Saluorg peainspektor Oliver.Saluorgpria.ee 5198 3433

Tartumaa-Jõgevamaa büroo


Nimi Amet E-mail Kontakttelefon
Heli Puusepp büroo juhataja Heli.Puusepppria.ee 737 1368

Tartumaa teenindusbüroo

Tähe 4, Tartu, 51010


Nimi Amet E-mail Kontakttelefon
Triin Salutamm peainspektor-koordinaator Triin.Salutammpria.ee 737 1363
Eda Rannik peaspetsialist Eda.Rannikpria.ee 737 7681
Merle Kohv peaspetsialist Merle.Kohvpria.ee 737 7680
Imbi Luik peaspetsialist Imbi.Luikpria.ee 737 7682
Fred Raju peainspektor Fred.Rajupria.ee 737 7684
Jaanika Täpsi peainspektor Jaanika.Tapsipria.ee 737 7683
Andrus Parol peainspektor Andrus.Parolpria.ee 737 7686
Anne Traat peainspektor Anne.Traatpria.ee 737 7687
Mihkel Kalamees peainspektor Mihkel.Kalameespria.ee 737 7658
Teenistussuhe peatatud peainspektor

Jõgevamaa teenindusbüroo

Ravila 10, Jõgeva, 48306


Nimi Amet E-mail Kontakttelefon
Sirje Kangur peainspektor Sirje.Kangurpria.ee 502 2092
Katrin Kikkas peainspektor Katrin.Kikkaspria.ee 512 6213
Liivi Aas peaspetsialist Liivi.Aaspria.ee 776 2814
Karin Kiis peainspektor Karin.Kiispria.ee 5305 3524
Maret Õunpuu peaspetsialist Maret.Ounpuupria.ee 776 2811
Martti Mölder peainspektor Martti.Molderpria.ee 737 7659

Viljandimaa-Valgamaa büroo


Nimi Amet E-mail Kontakttelefon
Kätlin Venderström büroo juhataja Katlin.Venderstrompria.ee 521 5797

Viljandimaa teenindusbüroo

Vabaduse plats 4, Viljandi, 71020


Nimi Amet E-mail Kontakttelefon
Sven Andreson peainspektor-koordinaator Sven.Andresonpria.ee 5559 9706
Pille Nugis peaspetsialist Pille.Nugispria.ee 434 2252
Gerli Aver peaspetsialist Gerli.Averpria.ee 434 2251
Andres Aasa peainspektor Andres.Aasapria.ee 513 4560
Tiiu Helimets peainspektor Tiiu.Helimetspria.ee 5300 4265
Kalli Karja peainspektor Kalli.Karjapria.ee 512 6206
Tiina Rimmel peainspektor Tiina.Rimmelpria.ee 5308 8257
Anu Vendelin peainspektor Anu.Vendelinpria.ee 5749 4443

Valgamaa teenindusbüroo

Aia 17, Valga, 68203


Nimi Amet E-mail Kontakttelefon
Taiga Taal peainspektor Taiga.Taalpria.ee 524 1484
Lea Vutt peainspektor Lea.Vuttpria.ee 5854 4620
Riin Kurrikoff peainspektor Riin.Kurrikoffpria.ee 5854 4929
Kaidar Kängsepp peaspetsialist kaidar.kangsepppria.ee 5860 0426
Kaidi Tsimmer peaspetsialist Kaidi.Tsimmerpria.ee 5866 6324
Katrin Lõkova peaspetsialist Katrin.Lokovapria.ee
Teenistussuhe peatatud peainspektor

Järvamaa-Raplamaa büroo


Nimi Amet E-mail Kontakttelefon
Marina Sultanjants büroo juhataja Marina.Sultanjantspria.ee 518 5818

Järvamaa teenindusbüroo

Pärnu tn 58, Paide, 72712


Nimi Amet E-mail Kontakttelefon
Veronika Tasso peainspektor-koordinaator Veronika.Tassopria.ee 5307 7033
Aili Järva peaspetsialist Aili.Jarvapria.ee 385 9902
Triin Rüüt peaspetsialist Triin.Ruutpria.ee 5304 2726
Pille Lainemäe peainspektor Pille.Lainemaepria.ee 512 6211
Nele Salvet peainspektor Nele.Salvetpria.ee
Haimar Hallimäe peainspektor Haimar.Hallimaepria.ee 517 7429
Anneliis Muga peaspetsialist Anneliis.Mugapria.ee 5809 1000

Raplamaa teenindusbüroo

Kuusiku tee 6, Rapla, 79511


Nimi Amet E-mail Kontakttelefon
Hille Nipernadi peainspektor Hille.Nipernadipria.ee 5561 7711
Raul Mölder peainspektor Raul.Molderpria.ee 523 5108
Merle Võigas peainspektor Merle.Voigaspria.ee 5552 4607
Merlin Seervald peaspetsialist Merlin.Seervaldpria.ee 489 0241
Angelika Koemets peaspetsialist Angelika.Koemetspria.ee 489 0242

Arendusosakond


Nimi Amet E-mail Kontakttelefon
Mariell Jõesalu osakonna juhataja Mariell.Joesalupria.ee 737 1305
Urmo Kiviselg nõunik Urmo.Kiviselgpria.ee 737 1209
Reilika Lall nõunik Reilika.Lallpria.ee 737 1391
Aune Tamm nõunik Aune.Tammpria.ee 737 7633
Liina Tilk nõunik Liina.Tilkpria.ee 737 1324
Kristina Laurand nõunik Kristina.Laurandpria.ee 737 1352
Uudised

Maaeluminister Tarmo Tamm allkirjastas maaeluministri määruste muudatused. Määrusega muudetakse ühtse pindalatoetuse puhul põllumajandusmaa hooldamise nõudeid, kliimat ja keskkonda säästvate tavade toetuse puhul püsirohumaa säilitamise kohustuse nõudeid ning puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetuse toetusõiguslike põllumajanduskultuuride nimekirja.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud
Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus