Lisatud: 06. detsember 2018

Viimati muudetud: 17. detsember 2018

A A A
Prindi

Teenistujad

Juhtkond


Nimi Amet E-mail Kontakttelefon
Jaan Kallas peadirektor Jaan.Kallaspria.ee 737 1214
Jaanus Hämmal peadirektori asetäitja Jaanus.Hammalpria.ee 737 1214
Ahti Bleive peadirektori asetäitja Ahti.Bleivepria.ee 737 1214
Kertti-Airin Pärli peadirektori asetäitja Kertti.Parlipria.ee 737 1214
Triinu Kurruk peaspetsialist Triinu.Kurrukpria.ee 737 1214
Rando Undrus nõunik Rando.Undruspria.ee 737 1204
Tarmo Pihlik nõunik Tarmo.Pihlikpria.ee 737 1334

Teabeosakond


Nimi Amet E-mail Kontakttelefon
Epp Schmidt osakonna juhataja Epp.Schmidtpria.ee 737 1301
Eveliis Padar juhtivspetsialist Eveliis.Padarpria.ee 737 1219
Maris Sarv-Kaasik pressiesindaja Maris.Sarv-Kaasikpria.ee 737 1215
Signe Orgse peaspetsialist Signe.Orgsepria.ee 737 7637
Tiia Tamm-Suik peaspetsialist Tiia.Tamm-Suikpria.ee 737 1269
Teenistussuhe peatatud peaspetsialist

Personaliosakond


Nimi Amet E-mail Kontakttelefon
Kristiina Käärik osakonnajuhataja Kristiina.Kaarikpria.ee 737 7632
Tiiu Klement peaspetsialist Tiiu.Klementpria.ee 737 1329
Liisi Ots peaspetsialist Liisi.Otspria.ee 737 1343
Teenistussuhe peatatud peaspetsialist

Juriidiline osakond


Nimi Amet E-mail Kontakttelefon
Andrus Mitt osakonna juhataja Andrus.Mittpria.ee 737 1316
Veiko Bergmann osakonna juhataja asetäitja Veiko.Bergmannpria.ee 737 1218
Anne Lepik jurist Anne.Lepikpria.ee 737 1311
Angelika Tõnsing jurist Angelika.Tonsingpria.ee 737 7613
Indrek Heinsoo jurist Indrek.Heinsoopria.ee 737 7655
Diana Tamm jurist Diana.Tammpria.ee 737 7614
Eva Rückenberg jurist Eva.Ruckenbergpria.ee 737 7613
Aiki Schneider jurist Aiki.Schneiderpria.ee 737 1346
Ave Paavel jurist Ave.Paavelpria.ee 737 1217
Anne Palusoo jurist Anne.Palusoopria.ee 737 7614
Teenistussuhe peatatud jurist
Teenistussuhe peatatud jurist

Haldusosakond


Nimi Amet E-mail Kontakttelefon
Rein Rosenthal osakonna juhataja Rein.Rosenthalpria.ee 737 1216
Riin Palta juhtivspetsialist Riin.Paltapria.ee 737 1350
Krista Kaasik peaspetsialist Krista.Kaasikpria.ee 737 1212
Ivi Linno peaspetsialist Ivi.Linnopria.ee 737 1220
Malle Margus peaspetsialist Malle.Marguspria.ee 737 1355
Annika Pärn peaspetsialist Annika.Parnpria.ee 737 1313
Ahto Alep peaspetsialist Ahto.Aleppria.ee 737 1223
Kadi-Mari Ainsalu peaspetsialist Kadi-Mari.Ainsalupria.ee 737 1318
Teenistussuhe peatatud peaspetsialist

Siseauditi osakond


Nimi Amet E-mail Kontakttelefon
Margus Audova osakonna juhataja Margus.Audovapria.ee 737 7651
Kairi Kork siseaudiitor Kairi.Korkpria.ee 737 7654
Tarmo Soo siseaudiitor Tarmo.Soopria.ee 737 7653

Kontrolliosakond


Nimi Amet E-mail Kontakttelefon
Kristi Sell osakonna juhataja Kristi.Sellpria.ee 737 1345
Meeli Suumann peaspetsialist Meeli.Suumannpria.ee 737 1396
Maarja Sokk peaspetsialist Maarja.Sokkpria.ee 737 1389
Katrin Viira peaspetsialist Katrin.Viirapria.ee 737 1395
Tiina Visla juhtivspetsialist Tiina.Vislapria.ee 737 7657
Maarja Käis peaspetsialist Maarja.Kaispria.ee 737 1312
Siim Vellemaa jurist Siim.Vellemaapria.ee 737 1372
Maarja Mae peaspetsialist Maarja.Maepria.ee 737 1393

Eelarve- ja analüüsiosakond


Nimi Amet E-mail Kontakttelefon
Kadri Koel osakonna juhataja Kadri.Koelpria.ee 737 1211
Eva Pihelgas osakonna juhataja asetäitja Eva.Pihelgaspria.ee 737 1335
Liina Arumägi nõunik Liina.Arumagipria.ee 737 7636
Dmitri Rikkinen arendusnõunik Dmitri.Rikkinenpria.ee 737 1296
Karin Kajak analüütik Karin.Kajakpria.ee 737 7664
Velve Kaik analüütik Velve.Kaikpria.ee 737 7631
Ave Kurss analüütik Ave.Kursspria.ee 737 1276
Signe Piir analüütik Signe.Piirpria.ee 737 7648
Joel Uus analüütik Joel.Uuspria.ee 737 7620
Tiia Sutt analüütik Tiia.Suttpria.ee 737 7646
Liina Eamets analüütik Liina.Eametspria.ee 737 1224
Tamika Trolla analüütik Tamika.Trollapria.ee 737 7627
Teenistussuhe peatatud arendusnõunik

Finantsosakond


Nimi Amet E-mail Kontakttelefon
Riina Otsa osakonna juhataja Riina.Otsapria.ee 737 1225
Tiiu Klaos osakonnajuhataja asetäitja Tiiu.Klaospria.ee 737 1361
Kadri Maata nõunik Kadri.Maatapria.ee 737 1229
Gerly Mälton peaspetsialist Gerly.Maltonpria.ee 737 7643
Saili Petti peaspetsialist Saili.Pettipria.ee 737 1371
Reet Rihe peaspetsialist Reet.Rihepria.ee 737 1297
Kristiina Tomann peaspetsialist kristiina.tomannpria.ee 737 1210
Kristiina Parts peaspetsialist Kristiina.Partspria.ee 737 1294
Kaidi Mõts peaspetsialist Kaidi.Motspria.ee 737 1291
Merle Mitt peaspetsialist Merle.Mittpria.ee 737 7639
Agnes Turjakas peaspetsialist Agnes.Turjakaspria.ee 737 1351
Kaja Pärtels peaspetsialist Kaja.Partelspria.ee 737 1260
Teenistussuhe peatatud büroo juhataja

Arengutoetuste osakond


Nimi Amet E-mail Kontakttelefon
Piret Kljutšivski osakonna juhataja Piret.Kljutshivskipria.ee 737 1250
Pille Mae nõunik Pille.Maepria.ee 737 1272
Kaimo Puniste nõunik Kaimo.Punistepria.ee 737 1392
Pilleriin Peedosk nõunik Pilleriin.Peedoskpria.ee 737 1253

Maaelu investeeringutoetuste büroo


Nimi Amet E-mail Kontakttelefon
Kristel Võsu büroo juhataja Kristel.Vosupria.ee 737 1382
Barbi Maramaa juhtivspetsialist Barbi.Maramaapria.ee 737 1207
Bella Štenov juhtivspetsialist Bella.Stenovpria.ee 737 1286
Kaie Tralla juhtivspetsialist Kaie.Trallapria.ee 737 7642
Kadri Tõldsepp nõunik kadri.toldsepppria.ee 737 1243
Anneli Kilgi peaspetsialist Anneli.Kilgipria.ee 737 1337
Urmas Ojala peaspetsialist Urmas.Ojalapria.ee 737 1265
Niina Türk peaspetsialist Niina.Turkpria.ee 737 1353
Eve Tammet peaspetsialist Eve.Tammetpria.ee 737 1309
Jaana Pärn peaspetsialist Jaana.Parnpria.ee 737 1302
Kersti Pille peaspetsialist Kersti.Pillepria.ee 737 1306
Eve Pohlak peaspetsialist Eve.Pohlakpria.ee 737 1287
Karin Milius peaspetsialist Karin.Miliuspria.ee 737 1394
Liisa Kõrgekivi peaspetsialist Liisa.Korgekivipria.ee 737 1379
Irina Zemit peaspetsialist Irina.Zemitpria.ee 737 1242
Kätrin Ringas peaspetsialist katrin.ringaspria.ee 737 1347
Inese Võõras peaspetsialist Inese.Vooraspria.ee 737 7647
Paulina Järve peaspetsialist Paulina.Jarvepria.ee 7371 290
Gerda Arras peaspetsialist gerda.arraspria.ee 7371 336
Henari Kamenik peaspetsialist Henari.Kamenikpria.ee 7371 241
Mari Jürgenson peaspetsialist Mari.Jurgensonpria.ee 737 1310
Alar Parksepp peaspetsialist Alar.Parksepppria.ee 737 1384
Marko Avikson peaspetsialist Marko.Aviksonpria.ee 737 1273
Teenistussuhe peatatud peaspetsialist
Teenistussuhe peatatud peaspetsialist
Teenistussuhe peatatud peaspetsialist
Teenistussuhe peatatud peaspetsialist
Teenistussuhe peatatud peaspetsialist

Kalandustoetuste büroo


Nimi Amet E-mail Kontakttelefon
Piret Ilves büroo juhataja Piret.Ilvespria.ee 737 1268
Annika Teino peaspetsialist Annika.Teinopria.ee 737 1239
Aile Mäe peaspetsialist Aile.Maepria.ee 737 1356
Andres Laid peaspetsialist Andres.Laidpria.ee
Triin Tigane peaspetsialist Triin.Tiganepria.ee 737 1378

Turukorralduse büroo


Nimi Amet E-mail Kontakttelefon
Katri Viirlo büroo juhataja Katri.Viirlopria.ee 737 7630
Ulvi Kuusik peaspetsialist Ulvi.Kuusikpria.ee 737 1381
Indrek Mõtt peaspetsialist Indrek.Mottpria.ee 737 1338
Eleri Arvi peaspetsialist Eleri.Arvipria.ee 737 1282
Ülle Märss peaspetsialist Ulle.Marsspria.ee 737 1387
Kairi Paal peaspetsialist Kairi.Paalpria.ee 737 1341
Anne Eelmäe peaspetsialist Anne.Eelmaepria.ee 737 1325
Kadri Salumets peaspetsialist Kadri.Salumetspria.ee 737 1354
Urve Seedre peaspetsialist Urve.Seedrepria.ee 737 1340
Meelike Villa peaspetsialist Meelike.Villapria.ee 737 1240
Vaike Teska peaspetsialist Vaike.Teskapria.ee 737 1283
Teenistussuhe peatatud peaspetsialist
Teenistussuhe peatatud peaspetsialist

Piirkonna büroo


Nimi Amet E-mail Kontakttelefon
Ülle Kello büroo juhataja Ulle.Kellopria.ee 737 1369
Kairi Kool peaspetsialist Kairi.Koolpria.ee 737 7610
Katrin Märss peaspetsialist Katrin.Marsspria.ee 737 7611
Evelyn Pärn peaspetsialist Evelyn.Parnpria.ee 737 1280

LEADER toetuste büroo


Nimi Amet E-mail Kontakttelefon
Raimo Ronimois büroo juhataja Raimo.Ronimoispria.ee 737 1266
Marjaliis Kivisaar peaspetsialist Marjaliis.Kivisaarpria.ee 737 1385
Aime Ilves peaspetsialist Aime.Ilvespria.ee 737 1328
Tiina Mölder peaspetsialist Tiina.Molderpria.ee 737 1386
Marje Ääremaa peaspetsialist Marje.Aaremaapria.ee 737 1327
Kersti Vill-Sulp peaspetsialist Kersti.Vill-Sulppria.ee 737 1298
Rita Illak peaspetsialist Rita.Illakpria.ee 737 1259
Marit Abel peaspetsialist Marit.Abelpria.ee 737 7621
Malle Mandel peaspetsialist Malle.Mandelpria.ee 737 1264
Esta Leppik peaspetsialist Esta.Leppikpria.ee 737 1388
Anu Haugasmägi peaspetsialist Anu.Haugasmagipria.ee 731 2306
Teenistussuhe peatatud peaspetsialist
Teenistussuhe peatatud peaspetsialist

Arendusbüroo


Nimi Amet E-mail Kontakttelefon
Rauno Aun büroo juhataja Rauno.Aunpria.ee 737 1267
Heiki Sepp nõunik Heiki.Sepppria.ee 737 7661
Marje Leppik peaspetsialist Marje.Leppikpria.ee 737 7644
Sirje Kõur peaspetsialist Sirje.Kourpria.ee 737 1339
Aardo Külaots peaspetsialist Aardo.Kulaotspria.ee 737 1323
Kadri Trei peaspetsialist Kadri.Treipria.ee 737 1284
Päivi Ojala peaspetsialist Paivi.Ojalapria.ee 737 1374
Aile Otsa peaspetsialist Aile.Otsapria.ee 737 7662
Teenistussuhe peatatud peaspetsialist

Otsetoetuste osakond


Nimi Amet E-mail Kontakttelefon
Tanel Trell osakonna juhataja Tanel.Trellpria.ee 737 1330
Jaana Karja nõunik Jaana.Karjapria.ee 737 1314
Jaanus Ainso nõunik Jaanus.Ainsopria.ee 737 1274
Teenistussuhe peatatud arendusspetsialist

Menetlusbüroo


Nimi Amet E-mail Kontakttelefon
Tauno Taska büroo juhataja Tauno.Taskapria.ee 737 1261
Gerli Toom juhtivspetsialist Gerli.Toompria.ee 737 1252
Aive Lang juhtivspetsialist Aive.Langpria.ee 737 1256
Jana Nurmetu juhtivspetsialist Jana.Nurmetupria.ee 737 1358
Angela Jõemaa arendusspetsialist Angela.Joemaapria.ee 737 7609
Karin Lepmets peaspetsialist Karin.Lepmetspria.ee 737 1359
Ahto Tera peaspetsialist Ahto.Terapria.ee 737 1303
Joonas Leib peaspetsialist Joonas.Leibpria.ee 737 1322
Heli Kütt peaspetsialist Heli.Kuttpria.ee 737 7656
Ilmar Freimann peaspetsialist Ilmar.Freimannpria.ee 737 1375
Siret Isak peaspetsialist Siret.Isakpria.ee 737 1357
Lys Sepp peaspetsialist Lys.Sepppria.ee 737 1288
Mari Riisenberg peaspetsialist Mari.Riisenbergpria.ee 737 1285
Teenistussuhe peatatud peaspetsialist

Kontrollibüroo


Nimi Amet E-mail Kontakttelefon
Liina Peetsu büroo juhataja Liina.Peetsupria.ee 737 1321
Kai Raudvere juhtivspetsialist Kai.Raudverepria.ee 737 1257
Ülle Laur juhtivspetsialist Ylle.Laurpria.ee 737 1326
Kristina Lepp arendusspetsialist Kristina.Lepppria.ee 737 1364
Siim Randveer kvaliteedinõunik Siim.Randveerpria.ee 737 1304
Kairi Kaasik peaspetsialist Kairi.Kaasikpria.ee 737 1376
Varje Vendla peaspetsialist Varje.Vendlapria.ee 737 1366
Jaano Berg-Jürgens peaspetsialist Jaano.Berg-Jurgenspria.ee 737 1342
Allar Kukk peaspetsialist Allar.Kukkpria.ee 737 1246
Ave Asi juhtivspetsialist Ave.Asipria.ee 737 1373
Maris Salu peaspetsialist Maris.Salupria.ee 737 7645
Silver Kaasik peaspetsialist Silver.Kaasikpria.ee 737 1390
Teenistussuhe peatatud juhtivspetsialist
Teenistussuhe peatatud juhtivspetsialist
Teenistussuhe peatatud peaspetsialist
Teenistussuhe peatatud peaspetsialist

Põldude registri büroo


Nimi Amet E-mail Kontakttelefon
Kadri Pärnpuu büroo juhataja Kadri.Parnpuupria.ee 737 1319
Rain Meremäe juhtivspetsialist Rain.Meremaepria.ee 737 1249
Aivar Arik juhtivspetsialist Aivar.Arikpria.ee 737 1244
Vivian Parts juhtivspetsialist Vivian.Partspria.ee 737 7628
Andres Rajaleid peaspetsialist Andres.Rajaleidpria.ee 737 1248
Airos Lain peaspetsialist Airos.Lainpria.ee 737 7618
Merily Olli peaspetsialist Merily.Ollipria.ee 737 7626
Liili Vatsar peaspetsialist Liili.Vatsarpria.ee 737 7617
Aare Parol peaspetsialist Aare.Parolpria.ee 737 1344
Marianne Muttik peaspetsialist Marianne.Muttikpria.ee 737 7608
Tarmo Tõnismäe peaspetsialist Tarmo.Tonismaepria.ee 737 1397
Helina Jõgi peaspetsialist Helina.Jogipria.ee 737 7615
Hele Kure peaspetsialist Hele.Kurepria.ee 737 1398
Anna Nekrassova peaspetsialist Anna.Nekrassovapria.ee 737 1362
Marko Mitt peaspetsialist Marko.Mittpria.ee 737 7616
Teenistussuhe peatatud peaspetsialist

Piirkonnabüroo


Nimi Amet E-mail Kontakttelefon
Irene Hani peaspetsialist Irene.Hanipria.ee 737 1370
Valmi Vassa peaspetsialist Valmi.Vassapria.ee 737 1270

Registrite osakond


Nimi Amet E-mail Kontakttelefon
Kiido Levin osakonna juhataja Kiido.Levinpria.ee 737 7625
Kristi Võikar osakonna juhataja asetäitja Kristi.Voikarpria.ee 731 2305
Liivika Pärg arendusspetsialist Liivika.Pargpria.ee 731 2307
Eleri Teemäe peaspetsialist Eleri.Teemaepria.ee 737 1263
Ivika Lukk peaspetsialist Ivika.Lukkpria.ee 731 2309
Anne Kivits peaspetsialist Anne.Kivitspria.ee 731 2313
Hele Kaul peaspetsialist Hele.Kaulpria.ee 731 2302
Merike Jürgen peaspetsialist Merike.Jurgenpria.ee 731 2312
Olle Antson peaspetsialist Olle.Antsonpria.ee 731 2320
Raili Vidder peaspetsialist Raili.Vidderpria.ee 731 2315
Pille Vare peaspetsialist Pille.Varepria.ee 731 2310
Tairi Parol peaspetsialist Tairi.Parolpria.ee 731 2303
Ülle Ahi peaspetsialist Ulle.Ahipria.ee 731 2314
Egne Kupri peaspetsialist Egne.Kupripria.ee 731 2304
Kaire Kõluvere peaspetsialist Kaire.Koluverepria.ee 731 2319
Teenistussuhe peatatud peaspetsialist

Infotehnoloogia osakond


Nimi Amet E-mail Kontakttelefon
Ivo Tamm osakonna juhataja Ivo.Tammpria.ee 737 1348
Andres Tamman tarkvara arhitekt Andres.Tammanpria.ee 737 1238
Kadi Sing peaspetsialist kadi.singpria.ee 737 1238

Tarkvaraarenduse büroo


Nimi Amet E-mail Kontakttelefon
Maris Ode büroo juhataja Maris.Odepria.ee 737 1236
Roman Belov projektijuht Roman.Belovpria.ee 737 1247
Tiia Eamets projektijuht Tiia.Eametspria.ee 737 7638
Toomas Lainoja projektijuht Toomas.Lainojapria.ee 737 1227
Maret Valdisoo projektijuht Maret.Valdisoopria.ee 737 1349
Sergei Maltšenko peaspetsialist Sergei.Maltsenkopria.ee 737 1258
Peeter Lind peaspetsialist Peeter.Lindpria.ee 737 1237
Ainar Maanus peaspetsialist Ainar.Maanuspria.ee 737 1254
Kätlin Oviir peaspetsialist Katlin.Oviirpria.ee 737 1332
Marvi Võsu-Elder peaspetsialist Marvi.Vosu-Elderpria.ee 737 1255
Signe Pruul peaspetsialist Signe.Pruulpria.ee 737 1308
Anne Hiir peaspetsialist Anne.Hiirpria.ee 737 1317
Külli Pirksaar peaspetsialist Kulli.Pirksaarpria.ee 737 1206
Mihkel Puusepp peaspetsialist Mihkel.Puusepppria.ee 737 1315
Anni Nurk peaspetsialist Anni.Nurkpria.ee 737 1226
Margus Rätsepp peaspetsialist Margus.Ratsepppria.ee 737 1228
Viljar Värk peaspetsialist Viljar.Varkpria.ee 737 1299
Kaisa Varjo peaspetsialist Kaisa.Varjopria.ee 737 1365
Maria Sarv peaspetsialist Maria.Sarvpria.ee 737 7635
Tõnn Laos peaspetsialist Tonn.Laospria.ee 737 1383
Rauno Kenk peaspetsialist Rauno.Kenkpria.ee 737 1367
Teenistussuhe peatatud peaspetsialist
Teenistussuhe peatatud peaspetsialist

Taristu ja kasutajatoe büroo


Nimi Amet E-mail Kontakttelefon
Olaf Laurisson büroo juhataja Olaf.Laurissonpria.ee 516 7759
Toomas Kiisk juhtivspetsialist Toomas.Kiiskpria.ee 737 1233
Pille-Riina Soots peaspetsialist Pille-Riina.Sootspria.ee 737 1320
Ehtel Taevere peaspetsialist Ehtel.Taeverepria.ee 737 1275
Marko Laane peaspetsialist Marko.Laanepria.ee 737 1231
Markko Meriniit peaspetsialist Markko.Meriniitpria.ee 737 1234
Arne Hall peaspetsialist Arne.Hallpria.ee 737 1235
Enn Rebaste peaspetsialist Enn.Rebastepria.ee 737 1232
Ervi Saar juhtivspetsialist Ervi.Saarpria.ee 737 1331

Regioonide osakond


Nimi Amet E-mail Kontakttelefon
Tea Tuulberg osakonna juhataja Tea.Tuulbergpria.ee 737 1277
Reigo Viks juhtivspetsialist Reigo.Vikspria.ee 737 7685
Ülle Lukas juhtivspetsialist Ulle.Lukaspria.ee 737 7660
Krista Toom nõunik Krista.Toompria.ee 737 7622
Kati-Karolin Prangli peaspetsialist Kati-Karolin.Pranglipria.ee 519 98119
Teenistussuhe peatatud nõunik

Harjumaa-Hiiumaa-Läänemaa büroo


Nimi Amet E-mail Kontakttelefon
Elari Saar büroo juhataja Elari.Saarpria.ee 502 1650

Harjumaa teenindusbüroo

Teaduse tn 2, Saku alevik, Saku vald, 75501


Nimi Amet E-mail Kontakttelefon
Eda Rosenberg peaspetsialist Eda.Rosenbergpria.ee 639 1640
Maie Paltsep peaspetsialist Maie.Paltseppria.ee 639 1640
Kristi Kuslap peaspetsialist Kristi.Kuslappria.ee 504 0175
Tiia Soomer peainspektor Tiia.Soomerpria.ee 534 73066
Katrin Puhm peainspektor Katrin.Puhmpria.ee 515 7805

Hiiumaa teenindusbüroo

Mäe 2, Käina, 92101


Nimi Amet E-mail Kontakttelefon
Urmas Saarna peainspektor-koordinaator Urmas.Saarnapria.ee 513 4352
Pilvi Laid peaspetsialist Pilvi.Laidpria.ee 462 2818
Hele Savenkov peaspetsialist Hele.Savenkovpria.ee 463 6667

Läänemaa teenindusbüroo

Jaani 10, Haapsalu, 90502


Nimi Amet E-mail Kontakttelefon
Niina Allika peaspetsialist Niina.Allikapria.ee 472 2040
Aive Aljaste peainspektor Aive.Aljastepria.ee 532 26688
Helle Kadakas peainspektor Helle.Kadakaspria.ee 513 4823
Tiina Jõeste peainspektor Tiina.Joestepria.ee 527 0525
Kärolis Kungla peainspektor Karolis.Kunglapria.ee 562 84104

Viru büroo


Nimi Amet E-mail Kontakttelefon
Heldur Kiima büroo juhataja Heldur.Kiimapria.ee 513 4408

Ida-Virumaa teenindusbüroo

Viru 5a, Jõhvi, 41589


Nimi Amet E-mail Kontakttelefon
Riho Järvepera peaspetsialist Riho.Jarveperapria.ee 527 5787
Marju Väli peaspetsialist Marju.Valipria.ee 561 51170
Kaili Pirk peainspektor Kaili.Pirkpria.ee 530 43432
Heidi Hirtentreu peainspektor Heidi.Hirtentreupria.ee 577 05052

Lääne-Virumaa teenindusbüroo

Võidu 38, Rakvere, 44313


Nimi Amet E-mail Kontakttelefon
Ain Saapar peainspektor-koordinaator Ain.Saaparpria.ee 525 5524
Kalle Aasrand peaspetsialist Kalle.Aasrandpria.ee 512 6214
Liina Amor peaspetsialist Liina.Amorpria.ee 586 62270
Luule Lõhmus peainspektor Luule.Lohmuspria.ee 586 69944
Raili Vahter peainspektor Raili.Vahterpria.ee 591 96633
Maire Tõnurist peainspektor Maire.Tonuristpria.ee 534 73053
Jüri Aaremäe peainspektor Juri.Aaremaepria.ee 526 4876
Tiiu Kaasik peainspektor Tiiu.Kaasikpria.ee 534 18824
Andre Priisalu peaspetsialist Andre.Priisalupria.ee 530 26077

Saaremaa-Pärnumaa büroo


Nimi Amet E-mail Kontakttelefon
Riina Lepp büroo juhataja Riina.Lepppria.ee 449 9080

Saaremaa teenindusbüroo

Tolli 6, Kuressaare, 93813


Nimi Amet E-mail Kontakttelefon
Merika Rohulaid peaspetsialist Merika.Rohulaidpria.ee 453 0491
Anneli Tulk peaspetsialist Anneli.Tulkpria.ee 530 08649
Rain Raamat peainspektor Rain.Raamatpria.ee 501 2546
Ülle Saarem peainspektor Ulle.Saarempria.ee 523 5103
Ivi Post peainspektor Ivi.Postpria.ee 514 0874

Pärnumaa teenindusbüroo

Haapsalu mnt. 86, Pärnu, 80010


Nimi Amet E-mail Kontakttelefon
Heiko Teder peainspektor-koordinaator Heiko.Tederpria.ee 449 9090
Merike Pirsi peaspetsialist Merike.Pirsipria.ee 512 6207
Krista Meri peaspetsialist Krista.Meripria.ee 449 9081
Meeli Vilbaste peainspektor Meeli.Vilbastepria.ee 532 84044
Õnne Unt peainspektor Onne.Untpria.ee 534 80769
Aire Tillart peainspektor Aire.Tillartpria.ee 514 9158
Kerti Siigur peainspektor Kerti.Siigurpria.ee 534 80643
Kertu Siigur peainspektor Kertu.Siigurpria.ee

Põlvamaa-Võrumaa büroo


Nimi Amet E-mail Kontakttelefon
Imre Maidla büroo juhataja Imre.Maidlapria.ee 514 1749

Põlvamaa teenindusbüroo

Puuri tee 1, Põlva, 63308


Nimi Amet E-mail Kontakttelefon
Kanni Kallastu peainspektor-koordinaator Kanni.Kallastupria.ee 530 00248
Pille Prii peaspetsialist Pille.Priipria.ee 519 03616
Liina Raidla peaspetsialist Liina.Raidlapria.ee 799 9380
Reet Plaan peainspektor Reet.Plaanpria.ee 530 68662
Hille Madissoon peainspektor Hille.Madissoonpria.ee 523 5116
Karin Hinrikus peainspektor Karin.Hinrikuspria.ee 512 6209
Maarja Vigel peainspektor Maarja.Vigelpria.ee 533 06216
Teenistussuhe peatatud peaspetsialist

Võrumaa teenindusbüroo

Katariina 7, Võru, 65608


Nimi Amet E-mail Kontakttelefon
Enn Kipper peaspetsialist Enn.Kipperpria.ee 574 93280
Ivar-Elbert Parman peainspektor Ivar.Parmanpria.ee 510 3654
Tea Hääl peainspektor Tea.Haalpria.ee 534 73045
Margus Potsepp peainspektor Margus.Potsepppria.ee 508 2514
Oliver Saluorg peainspektor Oliver.Saluorgpria.ee 519 83433
Kersti Soovik peaspetsialist Kersti.Soovikpria.ee 534 27420
Heili Kaasiku peaspetsialist Heili.Kaasikupria.ee 530 53266
Teenistussuhe peatatud peainspektor

Tartumaa-Jõgevamaa büroo


Nimi Amet E-mail Kontakttelefon
Heli Puusepp büroo juhataja Heli.Puusepppria.ee 737 1368

Tartumaa teenindusbüroo

Tähe 4, Tartu, 51010


Nimi Amet E-mail Kontakttelefon
Triin Salutamm peainspektor-koordinaator Triin.Salutammpria.ee 737 1363
Imbi Luik peaspetsialist Imbi.Luikpria.ee 737 7682
Fred Raju peainspektor Fred.Rajupria.ee 737 7684
Jaanika Täpsi peainspektor Jaanika.Tapsipria.ee 737 7683
Andrus Parol peainspektor Andrus.Parolpria.ee 737 7686
Anne Traat peainspektor Anne.Traatpria.ee 737 7687
Mihkel Kalamees peaspetsialist Mihkel.Kalameespria.ee 737 7658
Teenistussuhe peatatud peainspektor

Jõgevamaa teenindusbüroo

Ravila 10, Jõgeva, 48306


Nimi Amet E-mail Kontakttelefon
Sirje Kangur peainspektor Sirje.Kangurpria.ee 502 2092
Katrin Kikkas peainspektor Katrin.Kikkaspria.ee 512 6213
Liivi Aas peaspetsialist Liivi.Aaspria.ee 776 2814
Karin Kiis peainspektor Karin.Kiispria.ee 530 53524
Maret Õunpuu peaspetsialist Maret.Ounpuupria.ee 776 2811
Martti Mölder peainspektor Martti.Molderpria.ee 737 7659

Viljandimaa-Valgamaa büroo


Nimi Amet E-mail Kontakttelefon
Kätlin Venderström büroo juhataja Katlin.Venderstrompria.ee 521 5797

Viljandimaa teenindusbüroo

Vabaduse plats 4, Viljandi, 71020


Nimi Amet E-mail Kontakttelefon
Anu Vendelin peainspektor-koordinaator Anu.Vendelinpria.ee 574 94443
Pille Nugis peaspetsialist Pille.Nugispria.ee 434 2252
Gerli Aver peaspetsialist Gerli.Averpria.ee 434 2257
Andres Aasa peainspektor Andres.Aasapria.ee 513 4560
Kalli Karja peainspektor Kalli.Karjapria.ee 512 6206
Tiina Rimmel peainspektor Tiina.Rimmelpria.ee 530 88257
Greete Kahu peainspektor Greete.Kahupria.ee 534 76311

Valgamaa teenindusbüroo

Aia 17, Valga, 68203


Nimi Amet E-mail Kontakttelefon
Taiga Taal peainspektor Taiga.Taalpria.ee 524 1484
Riina Tammsalu peainspektor Riina.Tammsalupria.ee 585 44929
Kaidar Kängsepp peaspetsialist kaidar.kangsepppria.ee 585 44620
Kaidi Tsimmer peaspetsialist Kaidi.Tsimmerpria.ee 586 66324
Katrin Lõkova peaspetsialist Katrin.Lokovapria.ee 583 66773
Katri Kalda peainspektor Katri.Kaldapria.ee 530 04265

Järvamaa-Raplamaa büroo


Nimi Amet E-mail Kontakttelefon
Marina Sultanjants büroo juhataja Marina.Sultanjantspria.ee 518 5818

Järvamaa teenindusbüroo

Pärnu tn 58, Paide, 72712


Nimi Amet E-mail Kontakttelefon
Veronika Tasso peainspektor-koordinaator Veronika.Tassopria.ee 530 77033
Triin Rüüt peaspetsialist Triin.Ruutpria.ee 530 42726
Pille Lainemäe peainspektor Pille.Lainemaepria.ee 512 6211
Anneliis Muga peaspetsialist Anneliis.Mugapria.ee 580 91000
Freeta Mõtsla peainspektor Freeta.Motslapria.ee 588 66117
Elo Pommer peainspektor Elo.Pommerpria.ee 517 7429
Teenistussuhe peatatud peainspektor

Raplamaa teenindusbüroo

Kuusiku tee 6, Rapla, 79511


Nimi Amet E-mail Kontakttelefon
Hille Nipernadi peainspektor Hille.Nipernadipria.ee 556 17711
Raul Mölder peainspektor Raul.Molderpria.ee 523 5108
Merle Võigas peainspektor Merle.Voigaspria.ee 555 24607
Merlin Seervald peaspetsialist Merlin.Seervaldpria.ee 523 0708
Angelika Koemets peaspetsialist Angelika.Koemetspria.ee 519 60171

Arendusosakond


Nimi Amet E-mail Kontakttelefon
Liina Tilk osakonna juhataja Liina.Tilkpria.ee 737 1324
Urmo Kiviselg nõunik Urmo.Kiviselgpria.ee 737 1209
Reilika Lall nõunik Reilika.Lallpria.ee 737 1391
Aune Tamm nõunik Aune.Tammpria.ee 737 7633
Kristina Laurand nõunik Kristina.Laurandpria.ee 737 1352
Rait Põldsamm nõunik Rait.Poldsammpria.ee 737 1292
Siiri Järvesaar nõunik Siiri.Jarvesaarpria.ee 737 1262
Teenistussuhe peatatud osakonna juhataja
Uudised

Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile maaeluministri määruste muutmise eelnõu, mille eesmärk on muuta 2019. aastal mitmete taotluste esitamine elektrooniliseks, et lihtsustada taotluste esitamist.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Teravilja sekkumiskokkuost

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Koolikava toetus

Põllumajandustootja asendamise toetus 2019

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Integreeritud mereseire arendamise toetus (EMKF meede 8.1) 2018 teine taotlusvoor

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2018

Kalasadamate investeeringutoetus (EMKF meede 1.23) 2018

Vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus (EMKF meede 2.3) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus (EMKF meede 4.4.4) 2018

Püügivahendi parendamise toetus (EMKF 1.15) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetus (EMKF meede 4.3.2) 2018

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.1) 2018 kuues voor

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner