Lisatud: 12. veebruar 2015

Viimati muudetud: 13. oktoober 2017

A A A
Prindi

Hinnakataloog

Mis on hinnakataloog?

Uuel Maaelu Arengukava programmperioodil 2014-2020 võtab PRIA teatud investeeringutoetuste rakendamisel kasutusele mobiilsete põllumajanduslike masinate ja seadmete hinnakataloogi.

Hinnakataloogi kasutuselevõtmisega asendatakse senine hinnapakkumuste võrdlemise meetod võrdluskulude meetodiga. Taotlejal tuleb toetust taotledes valida endale sobiv masin või seade kataloogis olevate toodete hulgast. Sobiva masina puudumisel, saab taotleja ka ise masina lisada.

Valideerimine

Kõik sisestatud objektid läbivad valideerimise protsessi, mille käigus Eesti Taimekasvatuse Instituut (edaspidi ETKI) hindab maksumuste abikõlblikkuse piirmäära. See tähendab, et kataloogis näidatud maksumus ei määra kauba müügihinda, vaid maksimaalse piirmäära, mille ulatuses PRIA saab määrata toetuse summa. Reaalsed tehingud ostja ja müüja vahel toimuvad ka edaspidi vastavalt turusituatsioonile.

Valideerijad vaatavad kõik sisestatud kirjed üle ja annavad oma hinnangu, kas maksumus on mõistlik või mitte. Valideerija ise ei muuda mingeid andmeid.  Ebakõlade korral saadetakse masina või seadme andmete  sisestajale info tagasi kommentaariga, mis ei sobinud ja mis võiks tegelikult olla. Valideerimise käigus saab iga masina või seadme kirje unikaalse koodi, mis tuleb kirjutada taotlejal taotlusele ja selle alusel käib masina/seadme identifitseerimine.

Hinnakataloogi andmete lisamine

Hinnakataloogi andmete sisestamiseks peab ennast ID-kaardiga PRIA uues iseteeninduskeskkonnas aadressil https://epria.pria.ee/epria2/ autentima ning seejärel tuleb valida teenus „Hinnakataloogi objektide lisamine ja vaatamine“.

Juhime tähelepanu, et andmete sisestamine kataloogi ei ole ajaliselt piiratud, kuid vastavalt Põllumajandusministri määrusele „Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri võrdlushindade kataloog“ § 5 lg 2 kohaselt ei kinnita ETKI toetuse taotluste esitamise tähtaja vältel sellise asja piirhinda, mille omandamiseks seda toetust antakse. Ehk meetme 4.1 „Investeeringud põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamiseks“ taotluste vastuvõtmise perioodil ETKI poolt hindasid ei valideerita!

Hinnakataloogis olevate andmete vaatamine

Hinnakataloogis olevaid andmeid on võimalik vaadata ka ilma uude e-PRIAsse sisselogimata aadressil https://epria.pria.ee/epria2/hinnakataloog/#/valideeritud

Hinnakataloogis näeb ainult neid masinaid ja seadmeid, mis on Eesti Taimekasvatuse Instituudi poolt valideeritud. Valideeritud masinad ja seadmed on kataloogis ’kehtivad’ kuni kaks aastat.avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Teravilja sekkumiskokkuost

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Koolikava toetus

Põllumajandustootja asendamise toetus 2019

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Integreeritud mereseire arendamise toetus (EMKF meede 8.1) 2018 teine taotlusvoor

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2018

Kalasadamate investeeringutoetus (EMKF meede 1.23) 2018

Vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus (EMKF meede 2.3) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus (EMKF meede 4.4.4) 2018

Püügivahendi parendamise toetus (EMKF 1.15) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetus (EMKF meede 4.3.2) 2018

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.1) 2018 kuues voor

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner