Lisatud: 12. veebruar 2015

Viimati muudetud: 13. oktoober 2017

A A A
Prindi

Hinnakataloog

Mis on hinnakataloog?

Uuel Maaelu Arengukava programmperioodil 2014-2020 võtab PRIA teatud investeeringutoetuste rakendamisel kasutusele mobiilsete põllumajanduslike masinate ja seadmete hinnakataloogi.

Hinnakataloogi kasutuselevõtmisega asendatakse senine hinnapakkumuste võrdlemise meetod võrdluskulude meetodiga. Taotlejal tuleb toetust taotledes valida endale sobiv masin või seade kataloogis olevate toodete hulgast. Sobiva masina puudumisel, saab taotleja ka ise masina lisada.

Valideerimine

Kõik sisestatud objektid läbivad valideerimise protsessi, mille käigus Eesti Taimekasvatuse Instituut (edaspidi ETKI) hindab maksumuste abikõlblikkuse piirmäära. See tähendab, et kataloogis näidatud maksumus ei määra kauba müügihinda, vaid maksimaalse piirmäära, mille ulatuses PRIA saab määrata toetuse summa. Reaalsed tehingud ostja ja müüja vahel toimuvad ka edaspidi vastavalt turusituatsioonile.

Valideerijad vaatavad kõik sisestatud kirjed üle ja annavad oma hinnangu, kas maksumus on mõistlik või mitte. Valideerija ise ei muuda mingeid andmeid.  Ebakõlade korral saadetakse masina või seadme andmete  sisestajale info tagasi kommentaariga, mis ei sobinud ja mis võiks tegelikult olla. Valideerimise käigus saab iga masina või seadme kirje unikaalse koodi, mis tuleb kirjutada taotlejal taotlusele ja selle alusel käib masina/seadme identifitseerimine.

Hinnakataloogi andmete lisamine

Hinnakataloogi andmete sisestamiseks peab ennast ID-kaardiga PRIA uues iseteeninduskeskkonnas aadressil https://epria.pria.ee/epria2/ autentima ning seejärel tuleb valida teenus „Hinnakataloogi objektide lisamine ja vaatamine“.

Juhime tähelepanu, et andmete sisestamine kataloogi ei ole ajaliselt piiratud, kuid vastavalt Põllumajandusministri määrusele „Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri võrdlushindade kataloog“ § 5 lg 2 kohaselt ei kinnita ETKI toetuse taotluste esitamise tähtaja vältel sellise asja piirhinda, mille omandamiseks seda toetust antakse. Ehk meetme 4.1 „Investeeringud põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamiseks“ taotluste vastuvõtmise perioodil ETKI poolt hindasid ei valideerita!

Hinnakataloogis olevate andmete vaatamine

Hinnakataloogis olevaid andmeid on võimalik vaadata ka ilma uude e-PRIAsse sisselogimata aadressil https://epria.pria.ee/epria2/hinnakataloog/#/valideeritud

Hinnakataloogis näeb ainult neid masinaid ja seadmeid, mis on Eesti Taimekasvatuse Instituudi poolt valideeritud. Valideeritud masinad ja seadmed on kataloogis ’kehtivad’ kuni kaks aastat.Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner