Lisatud: 29. jaanuar 2009

Viimati muudetud: 10. veebruar 2017

A A A
Prindi

Leping

e-teenuste kasutamiseks tuleb sõlmida e-PRIA portaali kasutamise leping, mida saate teha vastavalt enda juriidilisele staatusele.


Kui Te olete: 

- füüsiline isik või FIE, siis saate lepingu pärast selle sisuga tutvumist ja kinnitamist esitada portaalis, see ei vaja eraldi allkirjastamist.

- juriidilise isiku esindaja, kellel äriregistris registrikaardil (B-kaardil) ei ole erisusi, saate lepingu portaalis digitaalselt allkirjastada. Kui Teil digitaalse allkirjastamise võimalust ei ole või kui juriidilisel isikul on äriregistris seatud esindusõiguste erisus, saate portaali kasutamise lepingu esitada paberil või saata esindusõigusliku isiku poolt digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil kliendiregister@pria.ee


- haridusasutus või kohalik omavalitsus ja soovite hakata kasutama e-PRIA portaali teenuseid, tuleb samuti esmalt sõlmida portaali kasutamise leping, kuid seda ei saa teha e-PRIA vahendusel. Leping tuleb edastada PRIA-le e-posti teel digitaalselt allkirjastatuna aadressil kliendiregister@pria.ee või saata/tuua aadressil PRIA, Registrite osakond, Tähe tn 4, 51010 Tartu. Lepingu peab allkirjastama esindusõiguslik isik.


Paberkandjal lepingu saate esitada lähimasse PRIA maakondlikku teenindusbüroosse või PRIA keskusesse Tartus aadressil Tähe tn 4, 51010 Tartu. Leping peab olema originaalallkirjaga allkirjastatud esindusõigusliku isiku poolt. 

 
Uudised

2.-22. maini saab Põllumajanduse Registrite ja In formatsiooni Ametile (PRIA) esitada taotlusi pindalatoetuste, maaelu arengukava (MAK) loomatoetuste ning toetusõiguste alusel makstavate üleminekutoetuste saamiseks.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Piimatoodete sekkumiskokkuost

Koolipuuvilja ja -köögivilja toetus + seotud tegevused

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Koolipiimatoetus

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Piimatootmise vähendamise toetus

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8) 2017 III voor

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2007-2013 meede 2.3.3) 2017

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2017

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2017

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Rannapüügilaeva energiatõhususe parendamise toetus (EMKF meede 1.21) 2017

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2017

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2017

Mahepõllumajandusliku tootmise toetus (MAK 2007-2013 meede 2.3.2) 2017

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2017

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2017

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2017

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2017

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2017

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2017

Kohalikku sorti taimede ('Sangaste’ rukis) kasvatamise toetus (MAK 2007-2013 meede 2.3.4) 2017

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2007-2013 meede 2.3.5) 2017

Noore põllumajandustootja toetus 2017

Väikepõllumajandustootja toetus 2017

Pindalatoetused 2017 ÜLDINFO

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2017

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner