Lisatud: 29. jaanuar 2009

Viimati muudetud: 10. veebruar 2017

A A A
Prindi

Leping

e-teenuste kasutamiseks tuleb sõlmida e-PRIA portaali kasutamise leping, mida saate teha vastavalt enda juriidilisele staatusele.


Kui Te olete: 

- füüsiline isik või FIE, siis saate lepingu pärast selle sisuga tutvumist ja kinnitamist esitada portaalis, see ei vaja eraldi allkirjastamist.

- juriidilise isiku esindaja, kellel äriregistris registrikaardil (B-kaardil) ei ole erisusi, saate lepingu portaalis digitaalselt allkirjastada. Kui Teil digitaalse allkirjastamise võimalust ei ole või kui juriidilisel isikul on äriregistris seatud esindusõiguste erisus, saate portaali kasutamise lepingu esitada paberil või saata esindusõigusliku isiku poolt digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil kliendiregister@pria.ee


- haridusasutus või kohalik omavalitsus ja soovite hakata kasutama e-PRIA portaali teenuseid, tuleb samuti esmalt sõlmida portaali kasutamise leping, kuid seda ei saa teha e-PRIA vahendusel. Leping tuleb edastada PRIA-le e-posti teel digitaalselt allkirjastatuna aadressil kliendiregister@pria.ee või saata/tuua aadressil PRIA, Registrite osakond, Tähe tn 4, 51010 Tartu. Lepingu peab allkirjastama esindusõiguslik isik.


Paberkandjal lepingu saate esitada lähimasse PRIA maakondlikku teenindusbüroosse või PRIA keskusesse Tartus aadressil Tähe tn 4, 51010 Tartu. Leping peab olema originaalallkirjaga allkirjastatud esindusõigusliku isiku poolt. 

 
avatud taotlusvoorud

Koolipuuvilja ja -köögivilja toetus + seotud tegevused

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Koolipiimatoetus

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.2.2) KOLMAS TAOTLUSVOOR 2017

Koolikava toetus

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Rannapüügilaeva energiatõhususe parendamise toetus (EMKF meede 1.21) 2017

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2017

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2017

Vesiviljeluse innovatsioonitoetus (EMKF meede 2.1) 2017

Kalapüügi innovatsioonitoetus (EMKF meede 1.1) 2017

Püügivahendi parendamise toetus (EMKF meede 1.15) 2017

Kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja koolitustoetus 2017

Merekeskkonna alaste teadmiste parendamise toetus (EMKF meede 8.3) 2017

Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.2) KOLMAS TAOTLUSVOOR 2017

Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.3.2) 2017 III taotlusvoor

Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ning hoiu investeeringutoetus riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude uuendamiseks (MAK 2014-2020 meede 4.3.1) KOLMAS TAOTLUSVOOR 2017

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner