Lisatud: 29. jaanuar 2009

Viimati muudetud: 25. august 2015

A A A
Prindi

Leping

e-teenuste kasutamiseks tuleb sõlmida e-PRIA portaali kasutamise leping, mida saate teha vastavalt enda juriidilisele staatusele.


Kui Te olete: 

- füüsiline isik või FIE, siis saate lepingu pärast selle sisuga tutvumist ja kinnitamist esitada portaalis, see ei vaja eraldi allkirjastamist.

- juriidilise isiku esindaja, kellel äriregistris registrikaardil (B-kaardil) ei ole erisusi, saate lepingu portaalis digitaalselt allkirjastada. Kui Teil digitaalse allkirjastamise võimalust ei ole või kui juriidilisel isikul on äriregistris seatud esindusõiguste erisus, saate portaali kasutamise lepingu esitada paberil või saata esindusõigusliku isiku poolt digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil kliendiregister@pria.ee


- haridusasutus või kohalik omavalitsus ja soovite hakata kasutama e-PRIA portaali teenuseid, tuleb samuti esmalt sõlmida portaali kasutamise leping, kuid seda ei saa teha e-PRIA vahendusel. Leping tuleb edastada PRIA-le e-posti teel digitaalselt allkirjastatuna aadressil kliendiregister@pria.ee või saata/tuua aadressil PRIA, Registrite osakond, Narva mnt 3, 51009 Tartu. Lepingu peab allkirjastama esindusõiguslik isik.Paberkandjal lepingu saate esitada lähimasse PRIA maakondlikku teenindusbüroosse või PRIA keskusesse Tartus aadressil Narva mnt 3, 51009 Tartu. Leping peab olema originaalallkirjaga allkirjastatud esindusõigusliku isiku poolt. 

Uudised

PRIA avab 2. mail pindalapõhiste otsetoetuste, MAK keskkonnatoetuste ja loomatoetuste taotlusvooru, kuhu on oodata üle 17 000 põllumehe ja loomapidaja. Erinevat liiki toetusi on paarkümmend.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Piimatoodete sekkumiskokkuost

Koolipuuvilja ja -köögivilja toetus + seotud tegevused

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Koolipiimatoetus

Või eraladustamine

Lõssipulbri eraladustamine

Lõssipulbri sekkumiskokkuost pakkumismenetluse raames

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8) 2016 II voor

Teadmussiirde ja teavituse toetus (pikaajalised programmid) (MAK 2014-2020 meede 1 alameetmed 1.1; 1.2; 1.3)

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2016

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2007-2013 meede 2.3.3) 2016

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2016

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2016

Mahepõllumajandusliku tootmise toetus (MAK 2007-2013 meede 2.3.2) 2016

Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus (MAK 2014-2020 meede 11) 2016

Pindalatoetused 2016 ÜLDINFO

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2016

Kohalikku sorti taimede ('Sangaste’ rukis) kasvatamise toetus 2016 (MAK 2007-2013 meede 2.3.4)

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus 2016 (MAK 2014-2020 meede 10.1.5)

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2016

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2016

Noore põllumajandustootja toetus 2016

Väikepõllumajandustootja toetus 2016

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur EKF kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike