Lisatud: 16. märts 2012

Viimati muudetud: 14. mai 2018

A A A
Prindi

e-PRIA teenuste alased küsimused

Loomade registri teenused

1) Kuidas e-PRIA kaudu teatada looma liikumisest kahe loomapidaja vahel?
2) Kuidas veenduda, kas mu e-PRIAs esitatud andmed jõudsid registrisse?
3) Kui soovin vaadata loomade andmeid, siis kuvatakse mulle ainult tühi leht?
4) Kuidas saan vaadata loomade hetkeseisu laudas?
5) Millal tuleb valida sündmus "Esmakordne poegimine"?
6) Millal tuleb valida sündmus "Looma liikumine loomapidaja ehitiste vahel"?
7) Millal tuleb valida teenus "Asenduskõrvamärkide tellimine"?
8) Kas e-PRIA kaudu on võimalik teatada sigade karja toomisest teise loomapidaja karjast ja sigade karjast välja viimisest teise loomapidaja karja?
9) Kas e-PRIA kaudu on võimalik teatada sigade liikumisest loomapidaja ehitiste vahel?

 

Pindalatoetused

1) Probleem: "Minu põllud" teenuses kui vajutan "Lisa põld", avaneb vaid tühi leht ülal vasakus nurgas punasel taustal LOADING.
2) Probleem: "Minu põllud" teenuses kui vajutan "Lisa põld", on avanenud kaardirakenduses kaardiala tühi.

 


   
Loomade registri teenused


1) Kuidas e-PRIA kaudu teatada looma liikumisest kahe loomapidaja vahel?

Pärast seda, kui Te olete e-PRIA kaudu teatanud loomade liikumisest teise karja, kantakse loomad Teie karjast välja, aga mitte veel uue loomapidaja nimele. Selleks, et loomad saaksid uue loomapidaja nimele, on 3 võimalust:

1. Kui karja tooja on e-PRIA kasutaja, siis tuleb tal portaali sisse logida, avada leheküljel "Dokumendid" veerus "Dokumendi nimetus" oleva lingi kaudu Teie poolt esitatud dokument ja see ära kinnitada vajutades nuppe "Muuda" ja seejärel "Esita dokument".

2. Saata PRIAle enda allkirjaga kinnitatud registrivorm loomade karja toomise kohta.

3. Jääda ootama veateadet. Kui teade on saabunud, siis see koos kinnitusega, et kõik need loomad on tema karja jõudnud, tagasi saata.

Analoogsed võimalused liikumise korrektseks registreerimiseks kehtivad ka siis, kui olete e-PRIA kaudu teatanud loomade karja toomisest. Peale sellise teate edastamist ei kanta loomi veel eelmise loomapidaja karjast välja ja seetõttu ka mitte veel Teie karja.

Selleks, et loomad saaksid eelmise loomapidaja karjast välja kantud, on 3 võimalust:

1. Kui karjast väljaviija on e-PRIA kasutaja, siis tuleb tal portaali sisse logida, avada leheküljel "Dokumendid" veerus "Dokumendi nimetus" oleva lingi kaudu Teie poolt esitatud dokument ja see ära kinnitada vajutades nuppe "Muuda" ja seejärel "Esita dokument".

2. Saata PRIAle enda allkirjaga kinnitatud registrivorm loomade karjast väljaviimise kohta.

3. Jääda ootama veateadet. Kui teade on saabunud, siis see koos kinnitusega, et kõik need loomad on tema karjast välja viidud, tagasi saata.

Tagasi algusse...

 

2) Kuidas veenduda, kas mu e-PRIAs esitatud andmed jõudsid registrisse?

Kui esitate andmeid PRIAle, siis andmed on esitatud PRIA registritesse alles pärast seda, kui nad on saanud Kanderaamatu numbri. Selleks on vaja läbida teekond: "Dokumendi eelvaade" -> "Kinnitan" -> "Esita dokument".

Oma PRIAle esitatud dokumente, millega olete andmeid esitanud, saate vaadata ja kontrollida, kui klõpsate menüüs nupul "Dokumendid" > sealt edasi alajaotuses "Esitatud dokumendid" on leitavad need dokumendid, mida te olete e-PRIA registrisse esitanud.

Tagasi algusse...


3) Kui soovin vaadata loomade andmeid, siis kuvatakse mulle ainult tühi leht?

Kui Te soovite portaalis vaadata loomade andmeid ja teil on neid palju, siis võib see päring aega võtta. Sel juhul palun oodake, sest Teie päringut teostatakse. Soovitav on ka päringut kitsendada (hetkeseisu, looma staatuse, ehitise jne järgi). Sel juhul saate vastuse kiiremini.

Tagasi algusse...

 

4) Kuidas saan vaadata loomade hetkeseisu laudas?

Valige teenus "Looma andmete vaatamine" -> kitsendage päringut: väljale "Ehitis" sisestage lauda number ja märgistage ära väli "Hetkeseis" -> seejärel peaksite saama soovitud tulemuse.

Tagasi algusse...


5) Millal tuleb valida sündmus "Esmakordne poegimine"?

"Esmakordne poegimine" tuleb valida siis, kui noorloomal on esmakordne poegimine ja poegimisel vasikas või lamba/kitsetall sureb või sureb enne, kui talle kõrvamärk pannakse. Selle alusel tehakse loomade registris kanne looma staatuse muutumise kohta (näiteks lehmikust lehmaks).

Seda sündmust on vale kasutada juhul, kui tahate teatada noorloomale märgi kõrva panemisest või juhul, kui loom on juba mitmendat korda poeginud!

Tagasi algusse...

 

6) Millal tuleb valida sündmus "Looma liikumine loomapidaja ehitiste vahel"?

Sündmus "Looma liikumine loomapidaja ehitiste vahel" valige ainult siis, kui veis, lammas või kits jääb sama loomapidaja karja ja muutub ainult ehitise number, milles loom asub.

Seda sündmust on vale kasutada juhul, kui loom liigub mõne teise loomapidaja karja või on toodud mõne teise loomapidaja karjast.

Tagasi algusse...

 

7) Millal tuleb valida teenus "Asenduskõrvamärkide tellimine"?

Teenus "Asenduskõrvamärkide tellimine" valige siis, kui veise, lamba või kitse kõrvamärk on loomal kõrvas olles loetamatuks muutunud või kõrva küljest kaduma läinud.

Seda sündmust on vale kasutada juhul, kui soovite tellida kõrvamärke äsja sündinud ja märgistamata või veel sündimata loomade jaoks. Uute märkide tellimiseks palun helistage Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS-i telefoninumbril 738 7762.

Tagasi algusse...


8) Kas e-PRIA kaudu on võimalik teatada sigade karja toomisest teise loomapidaja karjast ja sigade karjast välja viimisest teise loomapidaja karja?

Jah, on küll. Valige teenus "Liikumine - sead" ja vastavalt vajadusele kas "Sigade karja toomine" või "Sigade karjast väljaviimine".

Tagasi algusse...


9) Kas e-PRIA kaudu on võimalik teatada sigade liikumisest loomapidaja ehitiste vahel?

Ei, kahjuks mitte. Kui sead on liikunud Teie karja erinevate hoonete vahel, siis teatage sellest palun registrivormiga "Sigade liikumisest teatamise vorm".

 

 10) Kuidas teatada e-PRIA kaudu mesilasperede arvu 1. mai seisuga?

1. Mesila omanik peab olema registreeritud PRIA kliendiregistris loomapidajana.

2. Mesila registreerimiseks tuleb valida loomade registri teenus „Hoone, ala või mesila registreerimine“ ning täita vajalikud väljad. Mesila on registreeritud, kui kuvatakse teade „SRV1268: Dokument on PRIA-le esitatud ja registreeritud kanderaamatus! Väljastatud kanderaamatu number: DLxxxxxx“.

Kui mesila on registreeritud, siis selle numbrit ja sisestatud andmeid saab vaadata teenuse „Hoone, ala või mesila vaatamine, muutmine ja likvideerimine“ kaudu. Mesila registrinumber koosneb tähtedest EE ja viiekohalisest arvust.

3. Mesilasperede arvu 1. mai seisuga saab teatada teenuse „Mesilasperede arvu teatamine 1. mai seisuga“ kaudu. Mesilasperede arvu saab teatada ainult enda registreeritud mesilas!

Tagasi algusse...

 

Pindalatoetused

 1) Probleem: "Minu põllud" teenuses kui vajutan "Lisa põld", avaneb vaid tühi leht, ülal vasakus nurgas punasel taustal LOADING.

Kirjeldatud probleemist saate üle, kui lülitate oma Internet Exploreris sisse "Compatibility View" nupu. See asub internetilehitseja aadressirea kõrval (nupul on kujutatud pooleks tõmmatud paberileht) ja seejärel peaks probleem lahenema.

Tagasi algusse...


 2) Probleem: "Minu põllud" teenuses kui vajutan "Lisa põld", on avanenud kaardirakenduses kaardiala tühi.

Kaardirakenduse kuvamiseks on vajalik Adobe Flash Player ActiveX olemasolu. Kui Teie brauseris ei pakuta kaardirakenduse all vajalikku komponenti installimiseks või kui pakutakse, kuid selle installeerimisel see blokeeritakse, siis laadige ja paigaldage vajalik komponent leheküljelt http://download.macromedia.com/pub/labs/flashplayer10/flashplayer10_2_p3_64bit_activex_111710.exe.

Tagasi algusse...

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Teravilja sekkumiskokkuost

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Koolikava toetus

Põllumajandustootja asendamise toetus 2019

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Integreeritud mereseire arendamise toetus (EMKF meede 8.1) 2018 teine taotlusvoor

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2018

Kalasadamate investeeringutoetus (EMKF meede 1.23) 2018

Vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus (EMKF meede 2.3) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus (EMKF meede 4.4.4) 2018

Püügivahendi parendamise toetus (EMKF 1.15) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetus (EMKF meede 4.3.2) 2018

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.1) 2018 kuues voor

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike