Lisatud: 26. jaanuar 2009

Viimati muudetud: 09. aprill 2018

A A A
Prindi

Toetuste register

Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri pidamise eesmärk on tagada toetuste kiire ja täpne maksmine ning järelevalve selle üle. Registri asutamise ja pidamise aluseks on Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri põhimäärus (Vabariigi Valitsuse 06.02.2015 määrus nr. 14), register võeti kasutusele 1. jaanuaril 2002. Registrisse kantakse andmed toetuste taotlejate, toetuste määramise ning toetussummade ja nende väljamaksmise kohta.

Kõik esmakordsed toetuste taotlejad või abi saajad peavad registreerima ennast PRIA-s taotlejana ning esitama korrektsed kliendiandmed põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse. Samuti tuleb registreerida ennast taotlejaks isikutel, kes esmakordselt taotlevad tootmiskvoodi või riikliku koguse määramist, impordi- või ekspordilitsentsi, impordiõiguse, eksporditoetuse või seestöötlemise sertifikaati, abinõudes osalemise heakskiitu või tunnustamist või teevad pakkumuse. Kliendiks registreerimine toimub ühekordse tegevusena. Kliendil on kohustus hoida enda andmed registris korrektsetena. Kliendiandmete muutumisel tuleb ajakohased andmed registrisse esitada 15 tööpäeva jooksul andmete muutumisest arvates. Kui klient on toetuse taotlejana või abi saajana tegevuse lõpetanud (sh ei ole kehtivaid kohustusi), siis tuleb ka sellest põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrit  teavitada.

Taotlejaks, abi saajaks, loomapidajaks või loakohustusega ettevõtjaks saab mugavalt ja kiiresti registreerida PRIA uues iseteeninduskeskkonnas ehk uues e-PRIAs.

Kliendiandmete esitamiseks, vaatamiseks või muutmiseks  tuleb esmalt valida klient, keda soovite esindada ning seejärel valida menüüst „Kliendi andmed“.

Registreerides ennast kliendiks ja esitades vajalikud kliendiandmed, on võimalik uues e-PRIAs kohe soovitud toimingutega jätkata (nt toetuse taotlemine). Vanas e-PRIAs saab toimingutega jätkata 2 minuti pärast.  

NB! Uues e-PRIAs ei saa riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused, kellel ei ole äriregistris määratud esindusõiguslikku isikut, seltsingud ning välismaa juriidilised ja füüsilised isikud registreerida PRIA kliendiks taotlejana või abi saajana / loomapidajana või loakohustusega ettevõtjana.

Lisaks uue e-PRIA iseteeninduskeskkonnale on andmete esitamiseks järgmised võimalused:

-          saata vormikohane taotlus esindusõigusliku isiku poolt digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile kliendiregister@pria.ee

-          pöörduda maakondlikesse teenindusbüroodesse, mille kontakte vt  http://www.pria.ee/et/pria/teenindusbrood

-          saata taotlus posti teel aadressile PRIA, Tähe 4, 51010 Tartu

Vormid

Taotlus andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse (203.15 KB) (täidetav pdf)

Taotlus kliendi andmete muutmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide/põllumajandusloomade registris (251.57 KB)    (täidetav pdf)Uudised

18. oktoobrist peatatakse Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel kohapüük, sest koha lubatud aastasaak on piirkonnas ammendumas.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus