Lisatud: 18. november 2015

Viimati muudetud: 13. veebruar 2017

A A A
Prindi

Esindusõigused ja volitused

Esindusõiguste ja volituste haldamiseks on PRIA välja arendanud esindusõiguste ja volituste süsteemi, kus hoitakse kõiki PRIA klientidega seotud esindusõigusi ja volitusi. Süsteemi kantavad esindusõigused ja volitused kehtivad PRIAga seotud vahetus suhtluses, elektrooniliste- ja paberdokumentide esitamisel ning PRIA uues iseteeninduskeskkonnas ehk uues e-PRIAs.

Volitused saavad olla täielikud ehk piiranguteta või osalised ehk piirangutega. Täielikud ehk piiranguteta volitused annavad esindusõiguse kliendi esindamiseks PRIA-ga seotud kõikides toimingutes. Osalised ehk piirangutega volitused annavad õiguse esindada klienti määratud volitusgruppide või nende alamgruppide ulatuses.

Automaatselt saavad esindusõiguse kõik PRIA kliendiks registreerunud äriühingu juhatuse liikmed, kelle kohta ei ole äriregistrisse märgitud erisust. Klientidel, kellel on äriregistris märgitud esindusõiguse erisus, tuleb esindusõiguse saamiseks pöörduda PRIA registrite osakonna infotelefonil 731 2311 või saata e-kiri aadressil kliendiregister@pria.ee. 

PRIA uues iseteeninduskeskkonnas ehk uues e-PRIAs (https://epria.pria.ee/epria2/#/login) on klientidele avatud volituste andmise, olemasolevate volituste muutmise ja lõpetamise teenus. Kõik volitustega seotud teenused on uues e-PRIAs menüüriba „Esindusõigused ja volitused“ all. Esindusõigusteni jõudmiseks tuleb pärast sisselogimist esmalt valida klient, keda soovite esindada.

Võimalik on esitada volikiri ka vormil

Volikiri asjaajamiseks Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametiga ja vajadusel selle lisa 1. Osaliste ehk piirangutega volituste andmine.

NB! PRIA on kasutusele võtmas uut e-keskkonda, kuid ülemineku perioodil kasutatakse varasemalt väljaarendatud teenuste osas paralleelselt ka vana e-PRIAt. PRIA uues iseteeninduskeskkonnas olevaid volitusi ei ole võimalik automaatselt vanale e-PRIAle üle kanda, mistõttu uues esindusõiguste ja volituste süsteemis hallatavad esindusõigused ja volitused ei kehti vana e-PRIA teenuste kasutamiseks. Vanas e-PRIAs olevad e-teenused on volikirja vormil eraldi märgistatud  ja nende osas saab anda kasutusõigused aadressil https://epria.pria.ee/epria. Vana e-PRIA kasutusõiguste kohta leiate rohkem infot  aadressil http://www.pria.ee/et/ePRIA/kasutusoigused

Näiteks, kui volikirja vormi lisal annate volitused „pindala- ja loomatoetuste“ osas, siis kehtib see volitus vahetus suhtluses ning elektrooniliste- ja paberdokumentide esitamisel. Kui soovite anda õigusi ka pindalatoetuse taotlemiseks e-PRIAs, tuleb esitada lisaks taotlus täielike kasutusõiguste andmiseks  vana e-PRIA kasutamiseks.
Küsimuste korral palume pöörduda registrite osakonna infotelefonil 731 2311 või e-posti aadressil kliendiregister@pria.ee

 

Vormid

Volikiri asjaajamiseks Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametiga (täidetav pdf)

Volikirja vormi lisa 1. Osaliste ehk piirangutega volituste andmine (täidetav pdf)

Juhend volikirja vormi täitmiseks

Uudised

Maaeluminister Tarmo Tamm allkirjastas maaeluministri määruste muudatused. Määrusega muudetakse ühtse pindalatoetuse puhul põllumajandusmaa hooldamise nõudeid, kliimat ja keskkonda säästvate tavade toetuse puhul püsirohumaa säilitamise kohustuse nõudeid ning puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetuse toetusõiguslike põllumajanduskultuuride nimekirja.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud
Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus