Lisatud: 18. november 2015

Viimati muudetud: 13. veebruar 2017

A A A
Prindi

Esindusõigused ja volitused

Esindusõiguste ja volituste haldamiseks on PRIA välja arendanud esindusõiguste ja volituste süsteemi, kus hoitakse kõiki PRIA klientidega seotud esindusõigusi ja volitusi. Süsteemi kantavad esindusõigused ja volitused kehtivad PRIAga seotud vahetus suhtluses, elektrooniliste- ja paberdokumentide esitamisel ning PRIA uues iseteeninduskeskkonnas ehk uues e-PRIAs.

Volitused saavad olla täielikud ehk piiranguteta või osalised ehk piirangutega. Täielikud ehk piiranguteta volitused annavad esindusõiguse kliendi esindamiseks PRIA-ga seotud kõikides toimingutes. Osalised ehk piirangutega volitused annavad õiguse esindada klienti määratud volitusgruppide või nende alamgruppide ulatuses.

Automaatselt saavad esindusõiguse kõik PRIA kliendiks registreerunud äriühingu juhatuse liikmed, kelle kohta ei ole äriregistrisse märgitud erisust. Klientidel, kellel on äriregistris märgitud esindusõiguse erisus, tuleb esindusõiguse saamiseks pöörduda PRIA registrite osakonna infotelefonil 731 2311 või saata e-kiri aadressil kliendiregister@pria.ee. 

PRIA uues iseteeninduskeskkonnas ehk uues e-PRIAs (https://epria.pria.ee/epria2/#/login) on klientidele avatud volituste andmise, olemasolevate volituste muutmise ja lõpetamise teenus. Kõik volitustega seotud teenused on uues e-PRIAs menüüriba „Esindusõigused ja volitused“ all. Esindusõigusteni jõudmiseks tuleb pärast sisselogimist esmalt valida klient, keda soovite esindada.

Võimalik on esitada volikiri ka vormil

Volikiri asjaajamiseks Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametiga ja vajadusel selle lisa 1. Osaliste ehk piirangutega volituste andmine.

NB! PRIA on kasutusele võtmas uut e-keskkonda, kuid ülemineku perioodil kasutatakse varasemalt väljaarendatud teenuste osas paralleelselt ka vana e-PRIAt. PRIA uues iseteeninduskeskkonnas olevaid volitusi ei ole võimalik automaatselt vanale e-PRIAle üle kanda, mistõttu uues esindusõiguste ja volituste süsteemis hallatavad esindusõigused ja volitused ei kehti vana e-PRIA teenuste kasutamiseks. Vanas e-PRIAs olevad e-teenused on volikirja vormil eraldi märgistatud  ja nende osas saab anda kasutusõigused aadressil https://epria.pria.ee/epria. Vana e-PRIA kasutusõiguste kohta leiate rohkem infot  aadressil http://www.pria.ee/et/ePRIA/kasutusoigused

Näiteks, kui volikirja vormi lisal annate volitused „pindala- ja loomatoetuste“ osas, siis kehtib see volitus vahetus suhtluses ning elektrooniliste- ja paberdokumentide esitamisel. Kui soovite anda õigusi ka pindalatoetuse taotlemiseks e-PRIAs, tuleb esitada lisaks taotlus täielike kasutusõiguste andmiseks  vana e-PRIA kasutamiseks.
Küsimuste korral palume pöörduda registrite osakonna infotelefonil 731 2311 või e-posti aadressil kliendiregister@pria.ee

 

Vormid

Volikiri asjaajamiseks Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametiga (täidetav pdf)

Volikirja vormi lisa 1. Osaliste ehk piirangutega volituste andmine (täidetav pdf)

Juhend volikirja vormi täitmiseks

Uudised

25. mail tuleb Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) keskuses Tartus kokku piimatööstuse suurprojekti toetustaotluste hindamiskomisjon, mille ülesanne on teha PRIAle ettepanek projektide paremusjärjestuse kohta.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Piimatoodete sekkumiskokkuost

Koolipuuvilja ja -köögivilja toetus + seotud tegevused

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Koolipiimatoetus

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Piimatootmise vähendamise toetus

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8) 2017 III voor

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2007-2013 meede 2.3.3) 2017

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2017

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2017

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Rannapüügilaeva energiatõhususe parendamise toetus (EMKF meede 1.21) 2017

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2017

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2017

Mahepõllumajandusliku tootmise toetus (MAK 2007-2013 meede 2.3.2) 2017

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2017

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2017

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2017

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2017

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2017

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2017

Kohalikku sorti taimede ('Sangaste’ rukis) kasvatamise toetus (MAK 2007-2013 meede 2.3.4) 2017

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2007-2013 meede 2.3.5) 2017

Noore põllumajandustootja toetus 2017

Väikepõllumajandustootja toetus 2017

Pindalatoetused 2017 ÜLDINFO

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2017

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus