Lisatud: 26. jaanuar 2009

Viimati muudetud: 10. veebruar 2017

A A A
Prindi

Toetuste register

Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri pidamise eesmärk on tagada toetuste kiire ja täpne maksmine ning järelevalve selle üle. Registri asutamise ja pidamise aluseks on Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri põhimäärus (Vabariigi Valitsuse 06.02.2015 määrus nr. 14), register võeti kasutusele 1. jaanuaril 2002. Registrisse kantakse andmed toetuste taotlejate, toetuste määramise ning toetussummade ja nende väljamaksmise kohta.

Kõik esmakordsed toetuste taotlejad või abi saajad peavad registreerima ennast PRIA-s taotlejana ning esitama korrektsed kliendiandmed põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse. Samuti tuleb registreerida ennast taotlejaks isikutel, kes esmakordselt taotlevad tootmiskvoodi või riikliku koguse määramist, impordi- või ekspordilitsentsi, impordiõiguse, eksporditoetuse või seestöötlemise sertifikaati, abinõudes osalemise heakskiitu või tunnustamist või teevad pakkumuse. Kliendiks registreerimine toimub ühekordse tegevusena. Kliendil on kohustus hoida enda andmed registris korrektsetena. Kliendiandmete muutumisel tuleb ajakohased andmed registrisse esitada 15 tööpäeva jooksul andmete muutumisest arvates. Kui klient on toetuse taotlejana või abi saajana tegevuse lõpetanud (sh ei ole kehtivaid kohustusi), siis tuleb ka sellest põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrit  teavitada.

Taotlejaks, abi saajaks, loomapidajaks või loakohustusega ettevõtjaks saab mugavalt ja kiiresti registreerida PRIA uues iseteeninduskeskkonnas ehk uues e-PRIAs.

Kliendiandmete esitamiseks, vaatamiseks või muutmiseks  tuleb esmalt valida klient, keda soovite esindada ning seejärel valida menüüst „Kliendi andmed“.

Registreerides ennast kliendiks ja esitades vajalikud kliendiandmed, on võimalik uues e-PRIAs kohe soovitud toimingutega jätkata (nt toetuse taotlemine). Vanas e-PRIAs saab toimingutega jätkata 10 minuti pärast.  

NB! Uues e-PRIAs ei saa riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused, kellel ei ole äriregistris määratud esindusõiguslikku isikut, seltsingud ning välismaa juriidilised ja füüsilised isikud registreerida PRIA kliendiks taotlejana või abi saajana / loomapidajana või loakohustusega ettevõtjana.

Lisaks uue e-PRIA iseteeninduskeskkonnale on andmete esitamiseks järgmised võimalused:

-          saata vormikohane taotlus esindusõigusliku isiku poolt digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile kliendiregister@pria.ee

-          pöörduda maakondlikesse teenindusbüroodesse, mille kontakte vt  http://www.pria.ee/et/pria/teenindusbrood

-          saata taotlus posti teel aadressile PRIA, Tähe 4, 51010 Tartu

Vormid

Taotlus andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse (203.15 KB) (täidetav pdf)

Taotlus kliendi andmete muutmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide/põllumajandusloomade registris (251.57 KB)    (täidetav pdf)avatud taotlusvoorud

Piimatoodete sekkumiskokkuost

Koolipuuvilja ja -köögivilja toetus + seotud tegevused

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Koolipiimatoetus

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Piimatootmise vähendamise toetus

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8) 2017 III voor

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2007-2013 meede 2.3.3) 2017

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2017

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2017

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Rannapüügilaeva energiatõhususe parendamise toetus (EMKF meede 1.21) 2017

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2017

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2017

Mahepõllumajandusliku tootmise toetus (MAK 2007-2013 meede 2.3.2) 2017

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2017

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2017

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2017

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2017

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2017

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2017

Kohalikku sorti taimede ('Sangaste’ rukis) kasvatamise toetus (MAK 2007-2013 meede 2.3.4) 2017

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2007-2013 meede 2.3.5) 2017

Noore põllumajandustootja toetus 2017

Väikepõllumajandustootja toetus 2017

Pindalatoetused 2017 ÜLDINFO

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2017

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike