Lisatud: 26. jaanuar 2009

Viimati muudetud: 03. jaanuar 2019

A A A
Prindi

Toetuste register

Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri pidamise eesmärk on koguda, töödelda ja säilitada andmeid ühise põllumajanduspoliitika abinõude, maaelu ja põllumajandusturu korraldamise riiklike abinõude ning kalandusturu korraldamise abinõude rakendamiseks ja järelevalve teostamiseks. Registri asutamise ja pidamise aluseks on Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri põhimäärus (Vabariigi Valitsuse 06.02.2015 määrus nr. 14), register võeti kasutusele 1. jaanuaril 2002. Registrisse kantakse andmed toetuste taotlejate, toetuste määramise ning toetussummade ja nende väljamaksmise kohta.

Kõik esmakordsed toetuste taotlejad või abi saajad peavad kandma enda korrektsed kliendiandmed põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse. Samuti tuleb  kanda oma andmed põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse isikutel, kes esmakordselt taotlevad tootmiskvoodi või riikliku koguse määramist, impordi- või ekspordilitsentsi, impordiõiguse, eksporditoetuse või seestöötlemise sertifikaati, abinõudes osalemise heakskiitu või tunnustamist või teevad pakkumuse. Andmete registrisse kandmine toimub ühekordse tegevusena. Kliendil on kohustus hoida enda andmed registris korrektsetena. Kliendiandmete muutumisel tuleb ajakohased andmed registrisse esitada 15 tööpäeva jooksul andmete muutumisest arvates.

Andmeid põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse saab mugavalt ja kiiresti kanda PRIA iseteeninduskeskkonnas. Kliendiandmete esitamiseks, vaatamiseks või muutmiseks  tuleb esmalt valida klient (esindatav), keda soovite esindada ning seejärel valida menüüribalt „Kliendi andmed“.

Alates oktoobrist 2018 kasutame klientidega suhtlemisel põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse ja/või põllumajandusloomade registrisse kantud äriregistris registreeritud isikute postiaadressi. Kui äriregistrisse kantud postiaadress ei ole korrektne, siis palume selle muutmiseks pöörduda äriregistrisse. Lisaks kasutab PRIA kliendi poolt äriregistrisse esitatud e-posti aadressi. Kui klient avastab, et see ei ole korrektne, siis soovitame teha äriregistris ka e-posti aadressi muudatuse. Äriregistris tehtud postiaadressi ja e-posti aadressi muudatused jõuavad andmevahetuse käigus ka PRIAsse.

Registreerides ennast kliendiks, sh esitades vajalikud kliendiandmed, on võimalik PRIA iseteeninduskeskkonnas kohe soovitud toimingutega jätkata (nt toetuse taotlemine). Vana e-PRIA teenuste kasutamisega saab jätkata paari minuti pärast, vanasse e-PRIAsse liikumiseks tuleb valida menüüribalt „Vana e-PRIA“.  

NB! PRIA iseteeninduskeskkonnas ei saa riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused, kellel ei ole äriregistris määratud esindusõiguslikku isikut, seltsingud ning välismaa juriidilised ja füüsilised isikud kanda oma andmeid põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse.

Lisaks uue e-PRIA iseteeninduskeskkonnale on andmete esitamiseks järgmised võimalused:

-          saata vormikohane taotlus esindusõigusliku isiku poolt digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile kliendiregister@pria.ee

-          pöörduda maakondlikesse teenindusbüroodesse, mille kontakte vt  http://www.pria.ee/et/pria/teenindusbrood

-          saata taotlus posti teel aadressile PRIA, Tähe 4, 51010 Tartu

Vormid

Taotlus andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse (täidetav pdf)

Taotlus kliendi andmete muutmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide/põllumajandusloomade registris (251.57 KB)    (täidetav pdf)Uudised

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise toetusmeetme raames oli ettevõtjatel võimalus taotleda PRIA vahendusel investeeringutoetust projektidele, mis aitavad mitmekesistada maapiirkondade majandustegevust väljaspool põllumajandustootmist. Toetuse eesmärgiks on maapiirkondades eelduste loomine uute töökohtade tekkeks väljaspool põllumajandussektorit.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus