Lisatud: 28. oktoober 2009

Viimati muudetud: 17. september 2013

A A A
Prindi

Teemakaardid

Pindalatoetuste taotlemiste ülevaade aastatel 2008 - 2013

2008. a käivitus e-PRIAs pilootprojekt põllu piiride digitaliseerimiseks ja toetuste taotlemiseks. Järgmiseks aastaks tehti põldude digitaliseerimine ümber - kasutajale lihtsamaks ja arusaadavamaks. Põldude digitaliseerimise ja toetustaotluste esitamise teenus avati 2009. a kõigile soovijatele.

2009. a sai e-PRIA kaudu toetusi taotleda kahel viisil: põllupiiride digitaliseerimisega või taotluse esitamisega ainult taotlusvormil märgitud andmetega (esitades kaardid PRIAsse kas posti teel või tuues kaardid piirkondlikkusse büroosse). 2010. aastal täiendati taotluste esitamist ning digitaliseerimist e-PRIA kaudu veelgi (mitmesuguste objektide lisamine, eelmisel aastal digitaliseeritud põllujoonte kasutamise võimalus), kaotati ära võimalus toetuse taotlemiseks põllupiire digitaliseerimata. 2011. aastal kujunes põllupiiride digitaliseerimise funktsionaalsusest eraldi teenus „Minu põllud“. Teenus on keskne koht põlluinformatsiooni haldamiseks ja on kasutajatele kättesaadav aastaringselt. Toetustaotlusele saab taotlusperioodil lisada „Minu Põllud“ teenuses digitaliseeritud põlde, lisatud põldude põlluandmed täidetakse taotlusel automaatselt.

Järgnevas tabelis on esitatud info taotlemise kohta aastatel 2008 - 2013 (nii e-PRIA kaudu kui ka kokku).

Aasta 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Iseloomustav tunnus Dekla-reeritud Taot-
letud
Dekla-reeritud Taot-
letud
Dekla-reeritud Taot-
letud
Dekla-reeritud Taot-
letud
Dekla-reeritud Taot-
letud
Dekla-reeritud Taot-
letud
Taotlejate arv e-PRIA kaudu 45 45 867 864 1990 1988 2528 2522 3709 3704 5004 4987
Esitatud taotluste arv kokku 18120 18076 16301 16255 16460 16406 16801 16757 17129 17093 17461 17413
Taotlejate protsent e-PRIA kaudu 0,25% 0,25% 5,32% 5,33% 12,09% 12,13% 15,05% 15,09% 21,65% 21,70% 28,66% 28,74%
Taotletud põldude arv e-PRIA kaudu 670 650 10369 10199 26224 25937 33603 33127 49885 49425 67847 67321
Taotlusele märgitud põldude arv kokku 156251 153251 151696 149576 154694 153055 159069 157396 163115 161736 167285 166009
e-PRIA kaudu taotletud põldude protsent 0,43% 0,42% 6,84% 6,82% 16,95% 16,95% 21,12% 21,05% 30,58% 30,56% 40,56% 40,55%
e-PRIA kaudu taotletud massiivide arv 438 435 7720 7677 19898 19818 27268 27119 40918 40812 55890 55800
Taotlusel märgitud massiivide arv 87351 86645 91220 90726 98161 97776 116412 116017 122576 122264 127784 127553
e-PRIA kaudu taotletud massiivide protsent 0,50% 0,50% 8,46% 8,46% 20,27% 20,27% 23,42% 23,38% 33,38% 33,38% 43,74% 43,75%
e-PRIA kaudu taotletud pind hektarites 4217 4209 73599 73257 205351 204737 253235 252035 360634 359669 482458 481697
Kogu taotlusele märgitud pind hektarites 880337 875728 891126 887562 907867 905226 926629 923659 941870 939519 954506 952743
e-PRIA kaudu taotletud pinna protsent 0,48% 0,48% 8,26% 8,25% 22,62% 22,62% 27,33% 27,29% 38,29% 38,28% 50,55% 50,56%

 

Tabelis esitatud andmetest võib järeldada, et e-PRIA kaudu toetuse taotlejad on pigem olnud suurtootjad, kuna e-PRIA kaudu esitatud taotluste protsent on olnud väiksem kui taotletud pinna oma.

e-PRIA kaudu taotlejate arv on aasta-aastalt kasvanud, mida ilmestab järgnev joonis.

 

 

Samuti on kasvanud e-PRIA kaudu taotletud põldude arv. Aastatel 2008 - 2013 taotlusel märgitud põldude arvu muutust vaata alljärgnevalt jooniselt.

 

 

Taotlustel märgitud pind on iga aasta pisut kasvanud. Kui 2011. aastal esitati e-PRIA kaudu üle veerandi taotletud pinnast (27,29%), siis 2013. aastal juba üle poole kogu taotletud pinnast (50,56%). Taotletud pinna muutumist aastatel 2008-2013 vaata järgmiselt jooniselt.

 

 

Digitaliseeritud põldude visuaalselt parema ülevaate saamiseks on koostatud 2008. - 2013. aasta kohta teemakaardid "e-taotletud põllud". Kaartidel on rohelisega kujutatud põllud, mis on läbi e-PRIA taotletud ja kollasega põllumassiivid, millel põld asub. Ühel massiivil võib olla üks kuni mitu põldu, kuid põllud ei pea massiivi täielikult katma, seepärast paistavadki põldude alt kollaseks värvitud põllumassiivid.

Kaartide parema loetavuse huvides on lisatud ka maakondade piirid.


e-PRIAs 2013. aastal olemas olevad põllumassiivid, millele veel ei ole e-PRIA kaudu toetust taotletud

e-PRIAs 2012. aastal olemas olevad põllumassiivid, millele veel ei ole e-PRIA kaudu toetust taotletud

e-taotletud põllud 2012

e-taotletud põllud 2011

e-taotletud põllud 2010

e-taotletud põllud 2009

e-taotletud põllud 2008

 

Ülevaate on koostanud PRIA IT-osakonna otsetoetuste tarkvarade ja geoinformaatika büroo teenistujad.

Uudised

Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile maaeluministri määruste muutmise eelnõu, mille eesmärk on muuta 2019. aastal mitmete taotluste esitamine elektrooniliseks, et lihtsustada taotluste esitamist.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Teravilja sekkumiskokkuost

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Koolikava toetus

Põllumajandustootja asendamise toetus 2019

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Integreeritud mereseire arendamise toetus (EMKF meede 8.1) 2018 teine taotlusvoor

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2018

Kalasadamate investeeringutoetus (EMKF meede 1.23) 2018

Vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus (EMKF meede 2.3) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus (EMKF meede 4.4.4) 2018

Püügivahendi parendamise toetus (EMKF 1.15) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetus (EMKF meede 4.3.2) 2018

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.1) 2018 kuues voor

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike