Lisatud: 26. jaanuar 2009

Viimati muudetud: 29. august 2017

A A A
Prindi

Põllumassiivide register

 

Põllumassiivide register on aluseks Euroopa Liidu pindalapõhiste toetuste menetlemisel. Põllumassiivide register loodi 2002 aastal. Põllumassiivide registri haldamise ja kaasajastamisega tegeleb PRIA otsetoetuste osakonna põldude registri büroo. Registri pidamise aluseks on Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri põhimäärus ja Põllumassiivi kaardi koostamise, põllumassiivi piiripunktide määramise, põllumassiivile unikaalse numberkoodi andmise, põllumassiivi toetusõigusliku pindala ning põllumassiivil asetsevate maastikuelementide määramise ja korra ning põllumassiivi kasutamise kohta esitatavad andmed ja nende esitamise kord.


Põllumassiivide registri kaasajastamine toimub ortofotode, kinnistupiiride ja kasutusotstarbe piiride alusel.

Põllumassiivide andmeid saab maakasutaja vaadata PRIA veebikaardi vahendusel. Sama vahend võimaldab ka iseseisvalt kiirmeetodil põldude pindalasid mõõta ja objektide vahelisi vahemaid määrata.

PRIA veebikaardil on põllumassiivid, millele on taotletud pindalatoetusi neljal viimasel aastal. Põllumassiive, millele on toetusi taotletud varem või millele ei ole senini toetusi taotletud, veebikaardil ei ole, kuna nende andmeid regulaarselt ei uuendata.

Kui soovite teada, kas maa, mida kasutate ja mida pole veebikaardil, on pindalatoetuste taotlemiseks toetusõiguslik:

-          pöörduge PRIA põldude registri büroo poole kas kirjalikult (Tähe 4, Tartu 51010) või

-          telefonidel 7377 617, 7371 248 või

-          kirjutage eposti aadressile maa@pria.ee või

-          pöörduge lähimasse PRIA teenindusbüroosse.

Kirjalikul pöördumisel palume kindlasti ära märkida kas põllumassiivi number või katastriüksuse tunnus, millel kõnealune maa asub.

Veebikaardil olevate põllumassiivide andmeid uuendatakse reeglina kord ööpäevas.

 

PRIA VEEBIKAART

Muud lingid:

Piirimuutmise avalduse vorm

Põllumassiivide registris olev toetusõiguslik maa

Põllumassiivide register (kehtiv kuni 31.dets 2014)

Maastikuelementide avalduse vorm

 

PRIA võrguteenuste avaandmed:

Alates 2014.a sügisest on PRIAs kasutusel uudsed ruumiandmete võrguteenused, mis on mõeldud põllumassiivide registri ja loomade registri ruumiandmete jagamiseks. Nende teenuste abil saavad GIS tarkvara kasutajad pärida PRIA registrite värskeid andmeid otse vastavast teenusest. Andmeid uuendatakse teenustes kord ööpäevas.

Võrguteenuste loomise vajadus tuleneb ka INSPIRE* direktiivi nõuetest. Nimelt on INSPIRE direktiivi lisades mainitud muuhulgas ka PRIA-s peetava loomade registri andmeid (nt põllumajandus- ja vesiviljelusettevõtted).

INSPIRE spetsifikatsiooni alusel loodud teenused on leitavad Eesti Geoportaalis aadressil http://inspire.maaamet.ee/.

Küsimusi ja tagasisidet võrguteenuste kohta võib saata aadressil gis@pria.ee.

 

Teenuste viited:

• Põllumassiivid ja loomakasvatushooned (vaatamisteenus) WMS:

http://kls.pria.ee/geoserver/pria_avalik/wms?version=1.1.1

• Põllumassiivid ja loomakasvatushooned (allalaadimisteenus) WFS:

http://kls.pria.ee/geoserver/pria_avalik/ows

• Põllumajandus- ja vesiviljelusettevõtted (INSPIRE vaatamisteenus) WMS:

http://inspire.pria.ee/services/services/wms?version =1.1.1

• Põllumajandus- ja vesiviljelusettevõtted (INSPIRE allalaadimisteenus) WFS:

http://inspire.pria.ee/services/services/wfs (vajab wfs 2.0 toega GIS tarkvara)

 

 

Uudised

Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile maaeluministri määruste muutmise eelnõu, mille eesmärk on muuta 2019. aastal mitmete taotluste esitamine elektrooniliseks, et lihtsustada taotluste esitamist.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Teravilja sekkumiskokkuost

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Koolikava toetus

Põllumajandustootja asendamise toetus 2019

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Integreeritud mereseire arendamise toetus (EMKF meede 8.1) 2018 teine taotlusvoor

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2018

Kalasadamate investeeringutoetus (EMKF meede 1.23) 2018

Vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus (EMKF meede 2.3) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus (EMKF meede 4.4.4) 2018

Püügivahendi parendamise toetus (EMKF 1.15) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetus (EMKF meede 4.3.2) 2018

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.1) 2018 kuues voor

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus