Lisatud: 26. jaanuar 2009

Viimati muudetud: 15. mai 2017

A A A
Prindi

Põllumassiivide register

 

Põllumassiivide register on aluseks Euroopa Liidu pindalapõhiste toetuste menetlemisel. Põllumassiivide register loodi 2002 aastal. Põllumassiivide registri haldamise ja kaasajastamisega tegeleb PRIA otsetoetuste osakonna põldude registri büroo. Registri pidamise aluseks on Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri põhimäärus ja Põllumassiivi kaardi koostamise, põllumassiivi piiripunktide määramise, põllumassiivile unikaalse numberkoodi andmise, põllumassiivi toetusõigusliku pindala ning põllumassiivil asetsevate maastikuelementide määramise ja korra ning põllumassiivi kasutamise kohta esitatavad andmed ja nende esitamise kord.


Põllumassiivide registri kaasajastamine toimub ortofotode, kinnistupiiride ja kasutusotstarbe piiride alusel.

Põllumassiivide andmeid saab maakasutaja vaadata PRIA veebikaardi vahendusel. Sama vahend võimaldab ka iseseisvalt kiirmeetodil põldude pindalasid mõõta ja objektide vahelisi vahemaid määrata.

PRIA veebikaardil on põllumassiivid, millele on taotletud pindalatoetusi neljal viimasel aastal. Põllumassiive, millele on toetusi taotletud varem või millele ei ole senini toetusi taotletud, veebikaardil ei ole, kuna nende andmeid regulaarselt ei uuendata.

Kui soovite teada, kas maa, mida kasutate ja mida pole veebikaardil, on pindalatoetuste taotlemiseks toetusõiguslik:

-          pöörduge PRIA põldude registri büroo poole kas kirjalikult (Tähe 4, Tartu 51010) või

-          telefonidel 7377 617, 7371 248 või

-          kirjutage eposti aadressile maa@pria.ee või

-          pöörduge lähimasse PRIA teenindusbüroosse.

Kirjalikul pöördumisel palume kindlasti ära märkida kas põllumassiivi number või katastriüksuse tunnus, millel kõnealune maa asub.

Veebikaardil olevate põllumassiivide andmeid uuendatakse reeglina kord ööpäevas.

 

PRIA VEEBIKAART

Muud lingid:

Piirimuutmise avalduse vorm

Põllumassiivide registris olev toetusõiguslik maa (kehtiv kuni 31.dets 2014)

Põllumassiivide register (kehtiv kuni 31.dets 2014)

Maastikuelementide avalduse vorm

 

PRIA võrguteenuste avaandmed:

Alates 2014.a sügisest on PRIAs kasutusel uudsed ruumiandmete võrguteenused, mis on mõeldud põllumassiivide registri ja loomade registri ruumiandmete jagamiseks. Nende teenuste abil saavad GIS tarkvara kasutajad pärida PRIA registrite värskeid andmeid otse vastavast teenusest. Andmeid uuendatakse teenustes kord ööpäevas.

Võrguteenuste loomise vajadus tuleneb ka INSPIRE* direktiivi nõuetest. Nimelt on INSPIRE direktiivi lisades mainitud muuhulgas ka PRIA-s peetava loomade registri andmeid (nt põllumajandus- ja vesiviljelusettevõtted).

INSPIRE spetsifikatsiooni alusel loodud teenused on leitavad Eesti Geoportaalis aadressil http://inspire.maaamet.ee/.

Küsimusi ja tagasisidet võrguteenuste kohta võib saata aadressil gis@pria.ee.

 

Teenuste viited:

• Põllumassiivid ja loomakasvatushooned (vaatamisteenus) WMS:

http://kls.pria.ee/geoserver/pria_avalik/wms?version=1.1.1

• Põllumassiivid ja loomakasvatushooned (allalaadimisteenus) WFS:

http://kls.pria.ee/geoserver/pria_avalik/ows

• Põllumajandus- ja vesiviljelusettevõtted (INSPIRE vaatamisteenus) WMS:

http://inspire.pria.ee/services/services/wms?version =1.1.1

• Põllumajandus- ja vesiviljelusettevõtted (INSPIRE allalaadimisteenus) WFS:

http://inspire.pria.ee/services/services/wfs (vajab wfs 2.0 toega GIS tarkvara)

 

 

avatud taotlusvoorud

Piimatoodete sekkumiskokkuost

Koolipuuvilja ja -köögivilja toetus + seotud tegevused

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Koolipiimatoetus

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Piimatootmise vähendamise toetus

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8) 2017 III voor

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2007-2013 meede 2.3.3) 2017

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2017

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2017

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Rannapüügilaeva energiatõhususe parendamise toetus (EMKF meede 1.21) 2017

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2017

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2017

Mahepõllumajandusliku tootmise toetus (MAK 2007-2013 meede 2.3.2) 2017

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2017

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2017

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2017

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2017

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2017

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2017

Kohalikku sorti taimede ('Sangaste’ rukis) kasvatamise toetus (MAK 2007-2013 meede 2.3.4) 2017

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2007-2013 meede 2.3.5) 2017

Noore põllumajandustootja toetus 2017

Väikepõllumajandustootja toetus 2017

Pindalatoetused 2017 ÜLDINFO

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2017

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike