Lisatud: 26. jaanuar 2009

Viimati muudetud: 21. märts 2019

A A A
Prindi

Põllumassiivide register

 

Põllumassiivide register on aluseks Euroopa Liidu pindalapõhiste toetuste menetlemisel. Põllumassiivide register loodi 2002 aastal. Põllumassiivide registri haldamise ja kaasajastamisega tegeleb PRIA otsetoetuste osakonna põldude registri büroo. Registri pidamise aluseks on Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri põhimäärus ja Põllumassiivi kaardi koostamise, põllumassiivi piiripunktide määramise, põllumassiivile unikaalse numberkoodi andmise, põllumassiivi toetusõigusliku pindala ning põllumassiivil asetsevate maastikuelementide määramise ja korra ning põllumassiivi kasutamise kohta esitatavad andmed ja nende esitamise kord.


Põllumassiivide registri kaasajastamine toimub ortofotode, kinnistupiiride ja kasutusotstarbe piiride alusel.

Põllumassiivide andmeid saab maakasutaja vaadata PRIA veebikaardi vahendusel. Sama vahend võimaldab ka iseseisvalt kiirmeetodil põldude pindalasid mõõta ja objektide vahelisi vahemaid määrata.

PRIA veebikaardil on põllumassiivid, millele on taotletud pindalatoetusi kahel viimasel aastal. Põllumassiive, millele on toetusi taotletud varem või millele ei ole senini toetusi taotletud, veebikaardil ei ole, kuna nende andmeid regulaarselt ei uuendata.

Kui soovite teada, kas maa, mida kasutate ja mida pole veebikaardil, on pindalatoetuste taotlemiseks toetusõiguslik:

-          pöörduge PRIA põldude registri büroo poole kas kirjalikult (Tähe 4, Tartu 51010) või

-          telefonidel 7377 617, 7371 248 või

-          kirjutage eposti aadressile maa@pria.ee või

-          pöörduge lähimasse PRIA teenindusbüroosse.

Kirjalikul pöördumisel palume kindlasti ära märkida kas põllumassiivi number või katastriüksuse tunnus, millel kõnealune maa asub.

Põllumassiivide registris uuendatud andmed jõuavad veebikaardile reeglina iga tunni aja tagant.

 

PRIA VEEBIKAART

Muud lingid:

Piirimuutmise avalduse vorm

Põllumassiivide registris olev toetusõiguslik maa

Põllumassiivide register (kehtiv kuni 31.dets 2014)

Maastikuelementide avalduse vorm

 

PRIA võrguteenuste avaandmed:

Alates 2014.a sügisest on PRIAs kasutusel uudsed ruumiandmete võrguteenused, mis on mõeldud põllumassiivide registri ja loomade registri ruumiandmete jagamiseks. Nende teenuste abil saavad GIS tarkvara kasutajad pärida PRIA registrite värskeid andmeid otse vastavast teenusest. Andmeid uuendatakse teenustes kord ööpäevas.

Võrguteenuste loomise vajadus tuleneb ka INSPIRE* direktiivi nõuetest. Nimelt on INSPIRE direktiivi lisades mainitud muuhulgas ka PRIA-s peetava loomade registri andmeid (nt põllumajandus- ja vesiviljelusettevõtted).

INSPIRE spetsifikatsiooni alusel loodud teenused on leitavad Eesti Geoportaalis aadressil http://inspire.maaamet.ee/.

Küsimusi ja tagasisidet võrguteenuste kohta võib saata aadressil gis@pria.ee.

 

Teenuste viited:

• Põllumassiivid ja loomakasvatushooned (vaatamisteenus) WMS:

http://kls.pria.ee/geoserver/pria_avalik/wms?version=1.1.1

• Põllumassiivid ja loomakasvatushooned (allalaadimisteenus) WFS:

http://kls.pria.ee/geoserver/pria_avalik/ows

• Põllumajandus- ja vesiviljelusettevõtted (INSPIRE vaatamisteenus) WMS:

http://inspire.pria.ee/services/services/wms?version =1.1.1

• Põllumajandus- ja vesiviljelusettevõtted (INSPIRE allalaadimisteenus) WFS:

http://inspire.pria.ee/services/services/wfs (vajab wfs 2.0 toega GIS tarkvara)

 

 

Uudised

Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile kaks tootmiskohustusega seotud otsetoetuste eelnõud. Toetuste kogumahuks on kavandatud 6,3 miljonit eurot ning selle raames on võimalik 2020. aastal taotleda piimalehma ning puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetust, samuti jätkub väikepõllumeeste toetamine.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner