Lisatud: 26. jaanuar 2009

Viimati muudetud: 06. jaanuar 2020

A A A
Prindi

Põllumassiivide register

 

Põllumassiivide register on aluseks Euroopa Liidu pindalapõhiste toetuste menetlemisel. Põllumassiivide register loodi 2002 aastal. Põllumassiivide registri haldamise ja kaasajastamisega tegeleb PRIA otsetoetuste osakonna põldude registri büroo. Registri pidamise aluseks on Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri põhimäärus ja Põllumassiivi kaardi koostamise, põllumassiivi piiripunktide määramise, põllumassiivile unikaalse numberkoodi andmise, põllumassiivi toetusõigusliku pindala ning põllumassiivil asetsevate maastikuelementide määramise ja korra ning põllumassiivi kasutamise kohta esitatavad andmed ja nende esitamise kord.


Põllumassiivide registri kaasajastamine toimub ortofotode, kinnistupiiride ja kasutusotstarbe piiride alusel.

Põllumassiivide andmeid saab maakasutaja vaadata PRIA veebikaardi vahendusel. Sama vahend võimaldab ka iseseisvalt kiirmeetodil põldude pindalasid mõõta ja objektide vahelisi vahemaid määrata.

PRIA veebikaardil on põllumassiivid, millele on taotletud pindalatoetusi kahel viimasel aastal. Põllumassiive, millele on toetusi taotletud varem või millele ei ole senini toetusi taotletud, veebikaardil ei ole, kuna nende andmeid regulaarselt ei uuendata.

Kui soovite teada, kas maa, mida kasutate ja mida pole veebikaardil, on pindalatoetuste taotlemiseks toetusõiguslik:

-          pöörduge PRIA põldude registri büroo poole kas kirjalikult (Tähe 4, Tartu 51010) või

-          telefonidel 7377 617, 7371 248 või

-          kirjutage eposti aadressile maa@pria.ee või

-          pöörduge lähimasse PRIA teenindusbüroosse.

Kirjalikul pöördumisel palume kindlasti ära märkida kas põllumassiivi number või katastriüksuse tunnus, millel kõnealune maa asub.

Põllumassiivide registris uuendatud andmed jõuavad veebikaardile reeglina iga tunni aja tagant.

 

PRIA VEEBIKAART

Muud lingid:

Piirimuutmise avalduse vorm

Põllumassiivide registris olev toetusõiguslik maa

Põllumassiivide register (kehtiv kuni 31.dets 2014)

Maastikuelementide avalduse vorm

 

PRIA võrguteenuste avaandmed:

Avaandmetena on vaatamiseks ja/või allalaadimiseks põllumassiivide, põldude, loomakasvatushoonete, maastikuelementide, poollooduslike koosluste ja poollooduslike koosluste alade ruumiandmed (teenuse kasutamiseks on vajalik GIS-tarkvara olemasolu). Täpsem info: http://www.pria.ee/et/pria/avaandmed 

Võrguteenuste loomise vajadus tuleneb ka INSPIRE* direktiivi nõuetest. Nimelt on INSPIRE direktiivi lisades mainitud muuhulgas ka PRIA-s peetava loomade registri andmeid (nt põllumajandus- ja vesiviljelusettevõtted).

INSPIRE spetsifikatsiooni alusel loodud teenused on leitavad Eesti Geoportaalis aadressil http://inspire.maaamet.ee/.

Küsimusi ja tagasisidet võrguteenuste kohta võib saata aadressil gis@pria.ee.

 

 

 

 

Uudised

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise toetusmeetme raames oli ettevõtjatel võimalus taotleda PRIA vahendusel investeeringutoetust projektidele, mis aitavad mitmekesistada maapiirkondade majandustegevust väljaspool põllumajandustootmist. Toetuse eesmärgiks on maapiirkondades eelduste loomine uute töökohtade tekkeks väljaspool põllumajandussektorit.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus