Lisatud: 27. november 2013

Viimati muudetud: 27. november 2013

A A A
Prindi

Teabenõue

Siin saate esitada PRIAle teabenõuet. Teabenõue on Avaliku teabe seaduses sätestatud korras teabevaldajale esitatud taotlus avaliku teabe saamiseks.

NB! Täitmiseks kohustuslikud väljad on tähistatud tärniga. Vaikimisi saadetakse teabenõude vastus Teile e-postiga. Kui soovite vastust tavaposti või telefoni teel, siis sisestage oma andmed vastavasse lahtrisse vormil ning täpsustage teabenõudes millist kanalit Te eelistate vastuse saamiseks. 

 

Mis on teabenõue?

Avalik teave on PRIA poolt avalikke ülesandeid täites mis tahes viisil ja mis tahes teabekandjale jäädvustatud ja dokumenteeritud teave, millele juurdepääsu ei ole seaduse alusel piiratud. Teabenõudega küsitakse asutuses juba olemas olevat teavet (näiteks dokumenti või väljavõtet).

Teabenõudele vastame hiljemalt viie tööpäeva jooksul teabenõude registreerimisest arvates. Kui teabenõuet ei ole võimalik teabenõudja esitatud andmete puudulikkuse tõttu täita, siis teavitame sellest teabenõudjat viie tööpäeva jooksul teabenõude täpsustamiseks.

Palume tähele panna, et iga pöördumine ei ole teabenõue.

Kui teabenõude täitmiseks tuleb teavet täiendavalt süstematiseerida ja analüüsida ning selle alusel on vaja koostada uus dokument, siis selline teabenõue loetakse selgitustaotluseks ja sellele vastatakse märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seadusega ettenähtud korras hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul selle registreerimisest alates.

Teabenõude käigus EI:

1. saa paluda selgitusi,

2. vastata küsimustele,

3. menetleta kaebusi.


Teabenõue ei ole:

1. vihjete edastamiseks,

2. selgituste saamiseks,

3. seisukohtade avaldamiseks,

4. kaebuse või vaide esitamiseks.

 

NB! Kui soovite meie poole pöörduda üldistes küsimustes, siis palume Teil kirjutada aadressil info@pria.ee. Toetuse kohta käiva info saamiseks pöörduge PRIA loomatoetuste ja pindalatoetuste infotelefonil 737 7679 või PRIA investeeringutoetuste infotelefonil 737 7678.

 

Pärast nupule „Saada“ vajutamist ilmub ekraanile kinnitus, kas teabenõude saatmine õnnestus.

Taotletava teabenõude sisu (sh teadaolevad dokumendirekvisiidid, dokumendi nimetus, liik jms):

Soovin tagasisidet
avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Teravilja sekkumiskokkuost

Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.2.1) VIIES TAOTLUSVOOR 2019

Koolikava toetus

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Integreeritud mereseire arendamise toetus (EMKF meede 8.1) 2018 teine taotlusvoor

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2018-2019

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused ja MAK loomatoetused 2019 ÜLDINFO

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2019

Noore põllumajandustootja toetus 2019

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2019

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2019

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2019

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2019

Väikepõllumajandustootja toetus 2019

Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.2) NELJAS TAOTLUSVOOR 2019

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner