Lisatud: 27. november 2013

Viimati muudetud: 27. november 2013

A A A
Prindi

Teabenõue

Siin saate esitada PRIAle teabenõuet. Teabenõue on Avaliku teabe seaduses sätestatud korras teabevaldajale esitatud taotlus avaliku teabe saamiseks.

NB! Täitmiseks kohustuslikud väljad on tähistatud tärniga. Vaikimisi saadetakse teabenõude vastus Teile e-postiga. Kui soovite vastust tavaposti või telefoni teel, siis sisestage oma andmed vastavasse lahtrisse vormil ning täpsustage teabenõudes millist kanalit Te eelistate vastuse saamiseks. 

 

Mis on teabenõue?

Avalik teave on PRIA poolt avalikke ülesandeid täites mis tahes viisil ja mis tahes teabekandjale jäädvustatud ja dokumenteeritud teave, millele juurdepääsu ei ole seaduse alusel piiratud. Teabenõudega küsitakse asutuses juba olemas olevat teavet (näiteks dokumenti või väljavõtet).

Teabenõudele vastame hiljemalt viie tööpäeva jooksul teabenõude registreerimisest arvates. Kui teabenõuet ei ole võimalik teabenõudja esitatud andmete puudulikkuse tõttu täita, siis teavitame sellest teabenõudjat viie tööpäeva jooksul teabenõude täpsustamiseks.

Palume tähele panna, et iga pöördumine ei ole teabenõue.

Kui teabenõude täitmiseks tuleb teavet täiendavalt süstematiseerida ja analüüsida ning selle alusel on vaja koostada uus dokument, siis selline teabenõue loetakse selgitustaotluseks ja sellele vastatakse märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seadusega ettenähtud korras hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul selle registreerimisest alates.

Teabenõude käigus EI:

1. saa paluda selgitusi,

2. vastata küsimustele,

3. menetleta kaebusi.


Teabenõue ei ole:

1. vihjete edastamiseks,

2. selgituste saamiseks,

3. seisukohtade avaldamiseks,

4. kaebuse või vaide esitamiseks.

 

NB! Kui soovite meie poole pöörduda üldistes küsimustes, siis palume Teil kirjutada aadressil info@pria.ee. Toetuse kohta käiva info saamiseks pöörduge PRIA loomatoetuste ja pindalatoetuste infotelefonil 737 7679 või PRIA investeeringutoetuste infotelefonil 737 7678.

 

Pärast nupule „Saada“ vajutamist ilmub ekraanile kinnitus, kas teabenõude saatmine õnnestus.

Taotletava teabenõude sisu (sh teadaolevad dokumendirekvisiidid, dokumendi nimetus, liik jms):

Soovin tagasisidet
Uudised

Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile maaeluministri määruste muutmise eelnõu, mille eesmärk on muuta 2019. aastal mitmete taotluste esitamine elektrooniliseks, et lihtsustada taotluste esitamist.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Teravilja sekkumiskokkuost

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Koolikava toetus

Põllumajandustootja asendamise toetus 2019

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Integreeritud mereseire arendamise toetus (EMKF meede 8.1) 2018 teine taotlusvoor

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2018

Kalasadamate investeeringutoetus (EMKF meede 1.23) 2018

Vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus (EMKF meede 2.3) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus (EMKF meede 4.4.4) 2018

Püügivahendi parendamise toetus (EMKF 1.15) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetus (EMKF meede 4.3.2) 2018

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.1) 2018 kuues voor

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus