Lisatud: 27. november 2013

Viimati muudetud: 27. november 2013

A A A
Prindi

Teabenõue

Siin saate esitada PRIAle teabenõuet. Teabenõue on Avaliku teabe seaduses sätestatud korras teabevaldajale esitatud taotlus avaliku teabe saamiseks.

NB! Täitmiseks kohustuslikud väljad on tähistatud tärniga. Vaikimisi saadetakse teabenõude vastus Teile e-postiga. Kui soovite vastust tavaposti või telefoni teel, siis sisestage oma andmed vastavasse lahtrisse vormil ning täpsustage teabenõudes millist kanalit Te eelistate vastuse saamiseks. 

 

Mis on teabenõue?

Avalik teave on PRIA poolt avalikke ülesandeid täites mis tahes viisil ja mis tahes teabekandjale jäädvustatud ja dokumenteeritud teave, millele juurdepääsu ei ole seaduse alusel piiratud. Teabenõudega küsitakse asutuses juba olemas olevat teavet (näiteks dokumenti või väljavõtet).

Teabenõudele vastame hiljemalt viie tööpäeva jooksul teabenõude registreerimisest arvates. Kui teabenõuet ei ole võimalik teabenõudja esitatud andmete puudulikkuse tõttu täita, siis teavitame sellest teabenõudjat viie tööpäeva jooksul teabenõude täpsustamiseks.

Palume tähele panna, et iga pöördumine ei ole teabenõue.

Kui teabenõude täitmiseks tuleb teavet täiendavalt süstematiseerida ja analüüsida ning selle alusel on vaja koostada uus dokument, siis selline teabenõue loetakse selgitustaotluseks ja sellele vastatakse märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seadusega ettenähtud korras hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul selle registreerimisest alates.

Teabenõude käigus EI:

1. saa paluda selgitusi,

2. vastata küsimustele,

3. menetleta kaebusi.


Teabenõue ei ole:

1. vihjete edastamiseks,

2. selgituste saamiseks,

3. seisukohtade avaldamiseks,

4. kaebuse või vaide esitamiseks.

 

NB! Kui soovite meie poole pöörduda üldistes küsimustes, siis palume Teil kirjutada aadressil info@pria.ee. Toetuse kohta käiva info saamiseks pöörduge PRIA loomatoetuste ja pindalatoetuste infotelefonil 737 7679 või PRIA investeeringutoetuste infotelefonil 737 7678.

 

Pärast nupule „Saada“ vajutamist ilmub ekraanile kinnitus, kas teabenõude saatmine õnnestus.

Taotletava teabenõude sisu (sh teadaolevad dokumendirekvisiidid, dokumendi nimetus, liik jms):

Soovin tagasisidet
Uudised

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise toetusmeetme raames oli ettevõtjatel võimalus taotleda PRIA vahendusel investeeringutoetust projektidele, mis aitavad mitmekesistada maapiirkondade majandustegevust väljaspool põllumajandustootmist. Toetuse eesmärgiks on maapiirkondades eelduste loomine uute töökohtade tekkeks väljaspool põllumajandussektorit.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner