Kristine Tamm

Occupation:Head Specialist 

Department:Põlvamaa Bureau

E-mail:Kristine.Tammpria.ee

Phone:799 9380

Education:Kõrgharidus, Loodusvarade kasutamine ja kaitse

Join newsletter*

* Only in estonian
Veebikaart

Interactive map (NEW!)