Kadri Pärnpuu

Occupation:büroo juhataja

Department:Field Register Unit

E-mail:Kadri.Parnpuupria.ee

Phone:737 1319

Education:Kõrgharidus, Bioloogia-geograafiateaduskonna õpetajakoolitus

Join newsletter*

* Only in estonian
Veebikaart

Interactive map (NEW!)