Kristi Võikar

Occupation:osakonna juhataja asetäitja

Department:Registers Department

E-mail:Kristi.Voikarpria.ee

Phone:731 2305

Education:Kõrgharidus, Majandusteadus

Join newsletter*

* Only in estonian
Veebikaart

Interactive map (NEW!)