Freeta Mõtsla

Occupation:peainspektor

Department:Järvamaa Bureau

E-mail:Freeta.Motslapria.ee

Phone:588 66117

Education:Kõrgharidus, Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine

Join newsletter*

* Only in estonian
Veebikaart

Interactive map (NEW!)