Taotlejad, kellele on 2013. aastal määratud turuarendustoetus
Jrk nr Taotleja nimi Taotluse number Tegevus vastavalt määruse §-le 7 Projekti nimi
1 EESTI BIODÜNAAMIKA ÜHING 1448922 Messil või näitusel osalemine või selle korraldamine Eesti mahetoodangu tutvustamine messidel ja näitustel
2 EESTI BIODÜNAAMIKA ÜHING 1449090 Väljaspool Eestit toimuva õppereisi korraldamine Mahe- ja biodünaamilise põllumajanduse õppereis Soome
3 EESTI BIODÜNAAMIKA ÜHING 1449321 Põllumajandustoote ja töödeldud toote tutvustamine Mahetoidu tutvustuskampaania
4 EESTI KUTSELISTE MESINIKE ÜHING 1449471 Koolitusel või seminaril osalemine või selle korraldamine Eestis Mesinike koolitus teemal "Mesindusettevõtlus ja meetootmine"
5 EESTI KUTSELISTE MESINIKE ÜHING 1449472 Väljaspool Eestit toimuva õppereisi korraldamine Mesinike õppereis Inglismaale
6 EESTI KUTSELISTE MESINIKE ÜHING 1449515 Välismessil osalemine Kutseliste mesinike osalemine rahvusvahelisel mesindusmessil Apimondia Exhibition ApiExpo 2013
7 EESTI KUTSELISTE MESINIKE ÜHING 1449516 Väljaspool Eestit toimuva õppereisi korraldamine Kutseliste mesinike õppereis Ukraina mesilatesse ja osalemine rahvusvahelisel mesinduskonverentsil
8 EESTI LAMBAKASVATAJATE SELTS 1448912 Väljaspool Eestit toimuva õppereisi korraldamine Õppereis Sitsiiliasse
9 EESTI LAMBAKASVATAJATE SELTS 1448914 Koolitusel või seminaril osalemine või selle korraldamine Eestis Lambakasvatuse seminar "Lambaliha igale lauale"
10 EESTI LAMBAKASVATAJATE SELTS 1448915 Messil või näitusel osalemine või selle korraldamine Messidel ja näitustel osalemine Eestis 2013
11 EESTI LAMBAKASVATAJATE SELTS 1448916 Messil või näitusel osalemine või selle korraldamine Kurgja lambatõugude näituse korraldamine
12 EESTI LAMBAKASVATAJATE SELTS 1448917 Messil või näitusel osalemine või selle korraldamine Lambashow Tartus
13 EESTI LAMBAKASVATAJATE SELTS 1449079 Koolitusel või seminaril osalemine või selle korraldamine Eestis Koolituspäev kitsekasvatajatele
14 EESTI LIHAVEISEKASVATAJATE SELTS 1449467 Väljaspool Eestit toimuva õppereisi korraldamine Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi liikmete õppereis Prantsusmaale
15 EESTI LIHAVEISEKASVATAJATE SELTS 1449468 Messil või näitusel osalemine või selle korraldamine Osalemine "Maamessil 2013" Tartus lihaveiste väljapanekuga
16 EESTI LIHAVEISEKASVATAJATE SELTS 1449469 Koolitusel või seminaril osalemine või selle korraldamine Eestis Lihaveisekasvatusalane seminar
17 EESTI LIHAVEISEKASVATAJATE SELTS 1449470 Koolitusel või seminaril osalemine või selle korraldamine Eestis Seminar Eesti lihaveisekasvatuse strateegiad tulenevalt turu võimalustest ja nõudlusest
18 EESTI MAASIKAKASVATAJATE LIIT 1449484 Põllumajandustoote ja töödeldud toote tutvustamine Tervisliku toitumise teadvustamine ja propageerimine 2013
19 EESTI NOORTALUNIKUD 1448687 Väljaspool Eestit toimuva õppereisi korraldamine Koolitusreis Hispaaniasse "Anname meie tootjale õpetust läbi teiste kogemuste"
20 EESTI NOORTALUNIKUD 1448726 Väljaspool Eestit toimuva õppereisi korraldamine MTÜ ENT  koolitusreis Šotimaale "Noored kodust välja"
21 EESTI NOORTALUNIKUD 1448727 Koolitusel või seminaril osalemine või selle korraldamine Eestis Eestisisesel kooliusel "Väetusplaan" osalemine
22 EESTI NOORTALUNIKUD 1449518 Koolitusel või seminaril osalemine või selle korraldamine Eestis Eestisisesel koolitusel osalemine
23 EESTI PIIMAKÄITLEMISTALUDE LIIT 1449341 Koolitusel või seminaril osalemine või selle korraldamine Eestis Piimakäitlejate väiketöötlemise ja turunduskoolitus Eestis
24 EESTI PIIMAKÄITLEMISTALUDE LIIT 1449342 Väljaspool Eestit toimuva õppereisi korraldamine Piimakäitlemise õppereis Hollandisse
25 EESTI PIIMALIIT 1448892 Põllumajandustoote ja töödeldud toote tutvustamine Piima ja -toodete tervislikkuse alase teadlikkuse tõstmine läbi kaasaegsete kommunikatsioonivahendite.
26 EESTI PIIMALIIT 1448907 Koolitusel või seminaril osalemine või selle korraldamine Eestis Eesti Piimaliidu liikmesettevõtete töötajate täiendkoolitus.
27 EESTI PÕLLUMAJANDUS-KAUBANDUSKODA 1449584 Väljaspool Eestit toimuva õppereisi korraldamine Maheteraviljakasvatajate õppereis Suurbritanniasse
28 EESTI PÕLLUMAJANDUS-KAUBANDUSKODA 1449585 Välismessil osalemine Osalemine toiduainetööstuse messil "ANUGA 2013" Kölnis, Saksamaal
29 EESTI PÕLLUMAJANDUS-KAUBANDUSKODA 1449586 Välismessil osalemine Osalemine toidu- ja joogimessil "World Food Moscow 2013" Moskavas, Venemaaal
30 EESTI PÕLLUMAJANDUS-KAUBANDUSKODA 1449587 Põllumajandustoote ja töödeldud toote tutvustamine Tunnustatud maitse ja Tunnustatud Eesti Maitse teavituskampaania
31 EESTI PÕLLUMAJANDUS-KAUBANDUSKODA 1449588 Messil või näitusel osalemine või selle korraldamine Osalemine Tallinna Toidumessil 2013
32 EESTI PÕLLUMAJANDUS-KAUBANDUSKODA 1449589 Välismessil osalemine Eesti toiduainetööstuste osalemine rahvusvahelisel toidu- ja veinimessil "Viini, Ruoka ja Elämä 2013" Helsingis, Soomes
33 EESTI PÕLLUMAJANDUS-KAUBANDUSKODA 1449590 Välismessil osalemine Eesti toiduainetööstuste osalemine rahvusvahelisel toidu-, tehnoloogia ja pakendimessil "RIGAFOOD 2013" Riias, Lätis
34 EESTI SEALIHATOOTJATE MITTETULUNDUSÜHING 1449475 Väljaspool Eestit toimuva õppereisi korraldamine Õppereis Ukrainasse
35 EESTI SOJALIIT MTÜ 1449506 Põllumajandustoote ja töödeldud toote tutvustamine Kampaania soja kui tervsiliku ja inimorganismile kasuliku toiduaine tarbimise propageerimiseks
36 EESTI TOIDUAINETÖÖSTUSE LIIT 1449556 Koolitusel või seminaril osalemine või selle korraldamine Eestis Laborikoolitus
37 EESTI TOIDUAINETÖÖSTUSE LIIT 1449557 Välismessil osalemine Osalemine välismessil
38 EESTI TOIDUAINETÖÖSTUSE LIIT 1449558 Turu-uuring Uuring "Eesti toiduainete kuvand Soomes"
39 EESTI TOIDUAINETÖÖSTUSE LIIT 1449559 Koolitusel või seminaril osalemine või selle korraldamine Eestis Toidualase teabe esitamise määruse teemaline koolitus
40 EESTI TOIDUAINETÖÖSTUSE LIIT 1449560 Turu-uuring Jaekaubanduse uuring ning tarbijate hoiakud jaebrändide suhtes
41 EESTI TOIDUAINETÖÖSTUSE LIIT 1449561 Koolitusel või seminaril osalemine või selle korraldamine Eestis Koolitussari
42 EESTI TOIDUAINETÖÖSTUSE LIIT 1449562 Põllumajandustoote ja töödeldud toote tutvustamine Tumeda šokolaadi kui tootekategooria, tema toiteväärtuselisi omadusi ja soovitavat kasutamist käsitlev teavituskampaania
43 EESTI TOIDUAINETÖÖSTUSE LIIT 1449564 Koolitusel või seminaril osalemine või selle korraldamine Eestis Keskastme toiduhügieeni 24h koolitus.
44 EESTI TOIDUAINETÖÖSTUSE LIIT 1449565 Koolitusel või seminaril osalemine või selle korraldamine Eestis Pesusüsteemide koolitus
45 EESTI TOIDUAINETÖÖSTUSE LIIT 1449566 Messil või näitusel osalemine või selle korraldamine Osalemine siseriiklikul messil
46 EESTI TOIDUAINETÖÖSTUSE LIIT 1449572 Turu-uuring Eesti turgu käsitlev turu-uuring "Toiduainete reklaami taju ja vastuvõtt Eestis"
47 EESTI TOIDUAINETÖÖSTUSE LIIT 1449574 Põllumajandustoote ja töödeldud toote tutvustamine Toiduainetööstuse ja selle erinevaid tootekategooriaid, nende toiteväärtuselisi omadusi, eeliseid ja soovitavat kasutamist käsitleva teavituskampaania läbiviimine
48 EESTI TOIDUAINETÖÖSTUSE LIIT 1449575 Koolitusel või seminaril osalemine või selle korraldamine Eestis Seadmete tootlikkuse tagamine läbi parema hoolduse ja käitamise süsteemi koolitus
49 EESTI TOIDUAINETÖÖSTUSE LIIT 1449576 Põllumajandustoote ja töödeldud toote tutvustamine Tööstuslikult valmistatud valmistoitude kui tootekategooria, tema toiteväärtuselisi omadusi ja soovitavat kasutamist käsitleva teavituskampaania läbiviimine
50 EESTI TOIDUAINETÖÖSTUSE LIIT 1449577 Väljaspool Eestit toimuva õppereisi korraldamine Tootearenduse õppereis Saksamaale
51 EESTI TOIDUAINETÖÖSTUSE LIIT 1449578 Messil või näitusel osalemine või selle korraldamine Osalemine siseriiklikul messil "Grillfest 2013"
52 EESTI TOIDUAINETÖÖSTUSE LIIT 1449579 Koolitusel või seminaril osalemine või selle korraldamine Eestis Koolitus
53 EESTI TÕULOOMAKASVATUSE LIIT 1449085 Koolitusel või seminaril osalemine või selle korraldamine Eestis Ühepäevase seminari korraldamine "Kakskümmend aastat ühistegelust tõuaretuse organisatsiooni Eestis"
54 EESTI TÕULOOMAKASVATUSE LIIT 1449086 Messil või näitusel osalemine või selle korraldamine Tartu sügisnäituse ja "Tõuloom 2013" korraldamine
55 EESTI TÕULOOMAKASVATUSE LIIT 1449369 Väljaspool Eestit toimuva õppereisi korraldamine Põllumajandustootjate õppereis ja Borgeby viljeluspäeva külastus Rootsis
56 EESTI TÕULOOMAKASVATUSE LIIT 1449370 Väljaspool Eestit toimuva õppereisi korraldamine Põllumajandustootjate õppereis ja farmide külastus Põhja-Prantsusmaal
57 EESTI TÕULOOMAKASVATUSE LIIT 1449371 Messil või näitusel osalemine või selle korraldamine Maamessil osalemine Tartus
58 EESTIMAA TALUPIDAJATE KESKLIIT 1449361 Koolitusel või seminaril osalemine või selle korraldamine Eestis Neuland programmi koolitus/seminar loomakasvatajatele Olustveres
59 EESTIMAA TALUPIDAJATE KESKLIIT 1449476 Messil või näitusel osalemine või selle korraldamine Eesti Talupäevad Jänedal, näitusmessil osalemine
60 HARJU MAHETOOTJATE ÜHING 1448826 Põllumajandustoote ja töödeldud toote tutvustamine Mahetoitu tutvustav kampaania "Vali Mahetoit"
61 HARJU MAHETOOTJATE ÜHING 1448829 Väljaspool Eestit toimuva õppereisi korraldamine Turustamise ja väiketöötlemise õppereis Itaaliasse
62 KITSE-, SEA-, LAMBA- JA VEISEKASVATAJATE NÄITUSTE JA ÕPPEKORRALDUSE MITTETULUNDUSÜHING 1449081 Messil või näitusel osalemine või selle korraldamine Maamessil 2013 osalemine
63 KITSE-, SEA-, LAMBA- JA VEISEKASVATAJATE NÄITUSTE JA ÕPPEKORRALDUSE MITTETULUNDUSÜHING 1449082 Messil või näitusel osalemine või selle korraldamine Keskkonnamessil "ELUKVALITEET" osalemine
64 KITSE-, SEA-, LAMBA- JA VEISEKASVATAJATE NÄITUSTE JA ÕPPEKORRALDUSE MITTETULUNDUSÜHING 1449473 Väljaspool Eestit toimuva õppereisi korraldamine Taanis toimuva erialase õppereisi korraldamine 2. grupile
65 KITSE-, SEA-, LAMBA- JA VEISEKASVATAJATE NÄITUSTE JA ÕPPEKORRALDUSE MITTETULUNDUSÜHING 1449474 Väljaspool Eestit toimuva õppereisi korraldamine Taanis toimuva erialase õppereisi korraldamine 1. grupile
66 MITTETULUNDUSÜHING EESTI KARTUL 1449329 Põllumajandustoote ja töödeldud toote tutvustamine Kartulitarbimist suurendav kampaania
67 MITTETULUNDUSÜHING EESTI KARTUL 1449330 Koolitusel või seminaril osalemine või selle korraldamine Eestis Turunduskoolituse korraldamine Eestis
68 MITTETULUNDUSÜHING EESTI KARTUL 1449522 Väljaspool Eestit toimuva õppereisi korraldamine Väljaspool Eestit toimuva õppereisi korraldamine
69 MITTETULUNDUSÜHING EESTI LEIVALIIT 1449346 Põllumajandustoote ja töödeldud toote tutvustamine Leiva tarbimisteadlikkuse tõstmise kampaania
70 MITTETULUNDUSÜHING EESTI LEIVALIIT 1449347 Põllumajandustoote ja töödeldud toote tutvustamine Leiva trükised ja õppematerjal, sotsiaalmeedia
71 MITTETULUNDUSÜHING EESTI MAHETERAVILI 1449093 Põllumajandustoote ja töödeldud toote tutvustamine Maheteraviljatoodete tutvustamine
72 MITTETULUNDUSÜHING EESTI MAHETERAVILI 1449094 Väljaspool Eestit toimuva õppereisi korraldamine Maheteraviljakasvatuse õppereis Saksamaale
73 MITTETULUNDUSÜHING EESTI MAHETERAVILI 1453950 Koolitusel või seminaril osalemine või selle korraldamine Eestis Mahepõllumajanduse koolitus Eestis
74 MITTETULUNDUSÜHING EESTI SEEMNELIIT 1448924 Väljaspool Eestit toimuva õppereisi korraldamine Seemnekasvatajate õppereis Taani
75 MITTETULUNDUSÜHING LIIVIMAA LIHAVEIS 1449524 Põllumajandustoote ja töödeldud toote tutvustamine Superchef - tippkokkade duell ja eelvoor, mille tooraineks on rohumaaveise liha, viiakse läbi üritus Maamessil
76 MITTETULUNDUSÜHING LIIVIMAA LIHAVEIS 1449525 Põllumajandustoote ja töödeldud toote tutvustamine Superchef kokkade duelli finaal, mille tooraineks on rohumaaveise liha ja mis leiab aset üritusel Hea Toidu Festival
77 MITTETULUNDUSÜHING LIIVIMAA LIHAVEIS 1449527 Koolitusel või seminaril osalemine või selle korraldamine Eestis Koolitus kokkadele, mille raames tutvustatakse rohumaaveise liha, selle töötlemist ja tervislikkust.
78 MITTETULUNDUSÜHING LIIVIMAA LIHAVEIS 1449529 Põllumajandustoote ja töödeldud toote tutvustamine Rohumaaveise liha valmistamise kursus toidublogijatele ja toidukäitlejatele
79 MITTETULUNDUSÜHING LIIVIMAA LIHAVEIS 1449531 Põllumajandustoote ja töödeldud toote tutvustamine Videoklipid rohumaaveise lihast
80 MITTETULUNDUSÜHING LIIVIMAA LIHAVEIS 1449534 Väljaspool Eestit toimuva õppereisi korraldamine Õppereis Brasiiliasse
81 MITTETULUNDUSÜHING SAARE MAHE 1448890 Põllumajandustoote ja töödeldud toote tutvustamine Mahetoidu teavituskampaania
82 MITTETULUNDUSÜHING SAARE MAHE 1448911 Väljaspool Eestit toimuva õppereisi korraldamine Mahepiimatootjate õppereis Soome
83 MITTETULUNDUSÜHING SAARE MAHE 1448919 Koolitusel või seminaril osalemine või selle korraldamine Eestis Mahepiimatootjate koollitus
84 MITTETULUNDUSÜHING ŠOTI MÄGIVEIS 1449519 Väljaspool Eestit toimuva õppereisi korraldamine Õppereis Soome
85 MITTETULUNDUSÜHING VIRUMAA PÕLLUMEESTE LIIT 1449100 Väljaspool Eestit toimuva õppereisi korraldamine Tšehhi õppereis
86 MITTETULUNDUSÜHING VIRUMAA PÕLLUMEESTE LIIT 1449102 Väljaspool Eestit toimuva õppereisi korraldamine Taani õppereis
87 MITTETULUNDUSÜHING VIRUMAA PÕLLUMEESTE LIIT 1449103 Väljaspool Eestit toimuva õppereisi korraldamine Soome õppereis
88 MTÜ MAITSEV LÕUNA-EESTI 1449536 Põllumajandustoote ja töödeldud toote tutvustamine Kohaliku toidu propageerimise üritus
89 TARTUMAA PÕLLUMEESTE LIIT 1449087 Väljaspool Eestit toimuva õppereisi korraldamine Piimatootjate ja teraviljakasvatajate välisõppereis
90 VALGAMAA PÕLLUMEESTE LIIT 1449080 Väljaspool Eestit toimuva õppereisi korraldamine Õppereis Hollandisse
91 VÕRUMAA TALUPIDAJATE LIIT 1449593 Messil või näitusel osalemine või selle korraldamine Võrumaa Põllumeeste Päev 2013 korraldamine
92 VÕRUMAA TALUPIDAJATE LIIT 1449594 Väljaspool Eestit toimuva õppereisi korraldamine Õppereis Gotlandile
93 VÕRUMAA TALUPIDAJATE LIIT 1449595 Väljaspool Eestit toimuva õppereisi korraldamine Õppereis Gruusiasse
94 VÕRUMAA TALUPIDAJATE LIIT 1449597 Väljaspool Eestit toimuva õppereisi korraldamine Õppereis Austriasse
95 VÕRUMAA TALUPIDAJATE LIIT 1449599 Väljaspool Eestit toimuva õppereisi korraldamine Õppereis Lätimaale