Taotlejad, kellele on 2010. aastal määratud turuarendustoetus
Jrk nr Taotleja nimi Taotluse number Tegevus vastavalt määruse §-le 5 Projekti nimi
1 EESTI AIANDUSLIIT 1052117 Riiklikul messil osalemine või selle korraldamine Osalemine messil Aiandus&Haljastus 2010 Tallinnas
2 EESTI AIANDUSLIIT 1052118 Riiklikul messil osalemine või selle korraldamine Osalemine messil Lillemess 2010
3 EESTI BIODÜNAAMIKA ÜHING 1052379 Riiklikul messil osalemine või selle korraldamine Mahetoodangu ja väikekäitlejate toodangu näitus-laatade korraldamine Viljandis.
4 EESTI BIODÜNAAMIKA ÜHING 1052380 Väljaspool Eestit toimuva õppereisi korraldamine Mahepõllumajanduse koolitus Austrias
5 EESTI BIODÜNAAMIKA ÜHING 1052383 Riiklikul messil osalemine või selle korraldamine Mahetoodangu tutvustamine Eesti messidel ja näitustel.
6 EESTI BIODÜNAAMIKA ÜHING 1052384 Riiklikul messil osalemine või selle korraldamine Mahetoodangu tutvustamine toidumessil Tallinn FoodFest 2010
7 EESTI CHINCHILLA LIIT 1051750 Riiklikul messil osalemine või selle korraldamine Chinchillaloomade näituse korraldamine
8 EESTI CHINCHILLA LIIT 1051751 Eestis toimuval koolitusel või seminaril osalemine või koolituse või seminari korraldamine Õppepäev: Chinchilla karusnaha kvaliteedi parandamine
9 EESTI KARUSLOOMAKASVATAJATE ARETUSÜHING 1052292 Riiklikul messil osalemine või selle korraldamine Küülikute ja tšintšiljade sügisnäituse korraldamine Ökomess 2010 raames
10 EESTI KARUSLOOMAKASVATAJATE ARETUSÜHING 1052293 Eestis toimuval koolitusel või seminaril osalemine või koolituse või seminari korraldamine Koolitus: Kodune nahaparkimine maarjajääga
11 EESTI KUTSELISTE MESINIKE ÜHING 1052227 Väljaspool Eestit toimuva õppereisi korraldamine Mesinike õppereis Rootsi tootmismesilatesse
12 EESTI KUTSELISTE MESINIKE ÜHING 1052228 Eesti turgu käsitlev turu-uuring Eesti mee eratarbimine
13 EESTI KUTSELISTE MESINIKE ÜHING 1052229 Väljaspool Eestit toimuva õppereisi korraldamine Meemesilaste aretustöö õppereis Taani
14 EESTI LAMBAKASVATAJATE SELTS 1052219 Väljaspool Eestit toimuva õppereisi korraldamine Lambakasvatajate õppereis Lõuna-Poola ja Slovakkiasse
15 EESTI LAMBAKASVATAJATE SELTS 1052220 Eestis toimuval koolitusel või seminaril osalemine või koolituse või seminari korraldamine Infopäev lambakasvatajatele - karjatervis ja poegimisaegsed probleemid 
16 EESTI LAMBAKASVATAJATE SELTS 1052221 Riiklikul messil osalemine või selle korraldamine Messidel ja näitustel osalemine 2010
17 EESTI LAMBAKASVATAJATE SELTS 1052222 Eestis toimuval koolitusel või seminaril osalemine või koolituse või seminari korraldamine Lambapügamise jätkukoolitus väiketootmises
18 EESTI LAMBAKASVATAJATE SELTS 1052223 Põllumajandustoote ja töödeldud toote tutvustamine Lambaliha ja kitsepiim - vähetuntud toiduained
19 EESTI LIHAVEISEKASVATAJATE SELTS 1052289 Väljaspool Eestit toimuva õppereisi korraldamine Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi liikmetele õppereisi korraldamine Šveitsi
20 EESTI LIHAVEISEKASVATAJATE SELTS 1052290 Eestis toimuval koolitusel või seminaril osalemine või koolituse või seminari korraldamine Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi seminari "Lihaveisekasvatuse edendamise võimalusi" korraldamine
21 EESTI MAASIKAKASVATAJATE LIIT 1052502 Põllumajandustoote ja töödeldud toote tutvustamine Tervisliku toitumise teadvustamine ja propageerimine
22 EESTI PIIMAKÄITLEMISTALUDE LIIT 1052389 Väljaspool Eestit toimuva õppereisi korraldamine Juustutöötlemise koolitus Prantsusmaal
23 EESTI PIIMAKÄITLEMISTALUDE LIIT 1052392 Eestis toimuval koolitusel või seminaril osalemine või koolituse või seminari korraldamine Juustu töötlemise koolituste korraldamine välislektoriga Eestis
24 EESTI PIIMAKÄITLEMISTALUDE LIIT 1052393 Riiklikul messil osalemine või selle korraldamine Osalemine Tartu maamessil
25 EESTI PIIMALIIT 1052493 Välisturgu käsitlev turu-uuring Välisturu-uuring
26 EESTI PIIMALIIT 1052495 Põllumajandustoote ja töödeldud toote tutvustamine Piimatoodete tutvustamine
27 EESTI PIIMALIIT 1052496 Põllumajandustoote ja töödeldud toote tutvustamine Piimatoodete tutvustamine
28 EESTI PÕLLUMAJANDUS-KAUBANDUSKODA 1052558 Põllumajandustoote ja töödeldud toote tutvustamine Õunte teavituskampaania
29 EESTI PÕLLUMAJANDUS-KAUBANDUSKODA 1052559 Eestis toimuval koolitusel või seminaril osalemine või koolituse või seminari korraldamine Otseturunduse koolitused väikekäitlejale
30 EESTI PÕLLUMAJANDUS-KAUBANDUSKODA 1052560 Põllumajandustoote ja töödeldud toote tutvustamine Lihatoodete teavituskampaania
31 EESTI PÕLLUMAJANDUS-KAUBANDUSKODA 1052562 Põllumajandustoote ja töödeldud toote tutvustamine Kartuli teavituskampaania.
32 EESTI PÕLLUMAJANDUS-KAUBANDUSKODA 1052564 Riiklikul messil osalemine või selle korraldamine Osalemine Tallinn FoodFestil 2010
33 EESTI PÕLLUMAJANDUS-KAUBANDUSKODA 1052565 Välismessil osalemine Eesti ühisstendi korraldamine toidu- ja toiduainetööstuse messil Rigafood 2010 Riias, Lätis
34 EESTI PÕLLUMAJANDUS-KAUBANDUSKODA 1052567 Eesti turgu käsitlev turu-uuring Toodete ohutust, kvaliteeti ja omadusi käsitlev uuring
35 EESTI PÕLLUMAJANDUS-KAUBANDUSKODA 1052569 Põllumajandustoote ja töödeldud toote tutvustamine Euroopa Liidu liikmesriikidest pärit toodetele avatud kvaliteedisüsteemide Tunnustatud Maitse ja Tunnustatud Eesti Maitse teavituskampaania
36 EESTI PÕLLUMAJANDUS-KAUBANDUSKODA 1052570 Välismessil osalemine Eesti ühisstendi korraldamine toidu ja toiduainetööstyuse messil AgroBalt 2010 Vilniuses, Leedus
37 EESTI PÕLLUMAJANDUS-KAUBANDUSKODA 1052579 Välismessil osalemine Eesti ühisstendi korraldamine messil Viini, Ruoka ja Hyvä elämä 2010
38 EESTI PÕLLUMAJANDUS-KAUBANDUSKODA 1052580 Eestis toimuval koolitusel või seminaril osalemine või koolituse või seminari korraldamine Koolitus kvaliteediekspertidele
39 EESTI PÕLLUMAJANDUS-KAUBANDUSKODA 1052581 Eestis toimuval koolitusel või seminaril osalemine või koolituse või seminari korraldamine Tervavilja turustamise koolitused
40 EESTI PÕLLUMAJANDUS-KAUBANDUSKODA 1052582 Riiklikul messil osalemine või selle korraldamine Osalemine Maamessil 2010 Tartus
41 EESTI PÕLLUMAJANDUS-KAUBANDUSKODA 1052583 Väljaspool Eestit toimuva õppereisi korraldamine Õppereis Saksamaale, Hannoveri
42 EESTI PÕLLUMAJANDUS-KAUBANDUSKODA 1052584 Väljaspool Eestit toimuva õppereisi korraldamine Õppereis Leedu Vabariiki
43 EESTI PÕLLUMAJANDUS-KAUBANDUSKODA 1052585 Välismessil osalemine Eesti ühisstendi korraldamine toidu ja toiduainetööstuse messil Polagra-Food 2010, Poznanis, Poolas
44 EESTI PÕLLUMAJANDUS-KAUBANDUSKODA 1052587 Väljaspool Eestit toimuva õppereisi korraldamine Õppereis Prantsusmaale, Pariisi
45 EESTI PÕLLUMAJANDUS-KAUBANDUSKODA 1052588 Põllumajandustoote ja töödeldud toote tutvustamine Värskete piimatoodete teavituskampaania
46 EESTI PÕLLUMAJANDUS-KAUBANDUSKODA 1052589 Eestis toimuval koolitusel või seminaril osalemine või koolituse või seminari korraldamine Lihakvaliteedi koolitus
47 EESTI PÕLLUMAJANDUS-KAUBANDUSKODA 1052590 Põllumajandustoote ja töödeldud toote tutvustamine Rukki ja rukkitoodete teavituskampaania
48 EESTI PÕLLUMAJANDUS-KAUBANDUSKODA 1052591 Eestis toimuval koolitusel või seminaril osalemine või koolituse või seminari korraldamine Ekspordikoolitus
49 EESTI SEALIHATOOTJATE MITTETULUNDUSÜHING 1052202 Väljaspool Eestit toimuva õppereisi korraldamine Saksamaal Hannoveris toimuval sealihatootjate õppereisil osalemine
50 EESTI SOJALIIT MTÜ 1052487 Eesti turgu käsitlev turu-uuring Sojatoodete turustamise võimalused Eesti toiduainetetööstuses ning nende keskkonnasõbralike tootmismeetodite rakendamist Eestis
51 EESTI SOJALIIT MTÜ 1052488 Põllumajandustoote ja töödeldud toote tutvustamine Sojatoodete tarbimist edendav meediaprojekt
52 EESTI SOJALIIT MTÜ 1052490 Väljaspool Eestit toimuva õppereisi korraldamine Tutvumine Jaapani sojaoa tootmise ja töötlemisega
53 EESTI TOIDUAINETÖÖSTUSE LIIT 1001079 Välismessil osalemine Välismessil "Gastro 2010" osalemine
54 EESTI TOIDUAINETÖÖSTUSE LIIT 1052507 Eestis toimuval koolitusel või seminaril osalemine või koolituse või seminari korraldamine Toiduhügieeni sisekoolitaja kursus
55 EESTI TOIDUAINETÖÖSTUSE LIIT 1052509 Eestis toimuval koolitusel või seminaril osalemine või koolituse või seminari korraldamine Koolituse "Ohuanalüüsi koostamine ja kriitiliste kontrollpunktide määramine enesekontrolli plaani raames" korraldamine
56 EESTI TOIDUAINETÖÖSTUSE LIIT 1052538 Eestis toimuval koolitusel või seminaril osalemine või koolituse või seminari korraldamine Koolitussarja "Toiduainetööstuse tootearenduspäevad 2010" korraldamine
57 EESTI TOIDUAINETÖÖSTUSE LIIT 1052540 Põllumajandustoote ja töödeldud toote tutvustamine Liha kui tootekategooria toiteväärtuselisi eeliseid ja soovitavat kasutamist käsitleva teavituskampaania korraldamine
58 EESTI TOIDUAINETÖÖSTUSE LIIT 1052541 Eesti turgu käsitlev turu-uuring Tarbijate reklaamitaju uuringu teostamine, kus kaardistatakse igapäevakaupade ostukohtade turupositsioon ja maine
59 EESTI TOIDUAINETÖÖSTUSE LIIT 1052542 Põllumajandustoote ja töödeldud toote tutvustamine GDA kui toitumisteabe toiteväärtuselisi eeliseid ja soovitavat kasutamist käsitleva teavituskampaania idee väljamõtlemine ning tegevuste teostamine
60 EESTI TOIDUAINETÖÖSTUSE LIIT 1052543 Riiklikul messil osalemine või selle korraldamine Osalemine messil "FoodFest 2010"
61 EESTI TOIDUAINETÖÖSTUSE LIIT 1052546 Välismessil osalemine Osalemine messil "World of Private label 2010" Amsterdamis
62 EESTI TOIDUAINETÖÖSTUSE LIIT 1052547 Eestis toimuval koolitusel või seminaril osalemine või koolituse või seminari korraldamine Keskastme toiduhügieeni 24 h koolitus
63 EESTI TOIDUAINETÖÖSTUSE LIIT 1052548 Eestis toimuval koolitusel või seminaril osalemine või koolituse või seminari korraldamine Koolitussarja "Toiduainetööstuse tootlikkuse päevad 2010" korraldamine
64 EESTI TOIDUAINETÖÖSTUSE LIIT 1052549 Põllumajandustoote ja töödeldud toote tutvustamine Rapsiõli kui tootekategooria toiteväärtuselisi eeliseid ja soovitavat kasutamist käsitleva teavituskampaania teostamine
65 EESTI TOIDUAINETÖÖSTUSE LIIT 1052550 Eesti turgu käsitlev turu-uuring Uuringu "Elanike toitumisharjumused" läbiviimine
66 EESTI TOIDUAINETÖÖSTUSE LIIT 1055643 Eesti turgu käsitlev turu-uuring Uuringu "Jaekaubanduse uuring ning tarbijate hoiakud jaebrändide suhtes" läbiviimine
67 EESTI TOIDUAINETÖÖSTUSE LIIT 1055956 Välisturgu käsitlev turu-uuring Uuringu "Elanike toitumisharjumused Balti riikides" Läti ja Leedu osa läbiviimine
68 EESTI TÕULOOMAKASVATUSE LIIT 1052224 Riiklikul messil osalemine või selle korraldamine Tartu sügisnäitusel  ja "TÕULOOM 2010" osalemine
69 EESTI TÕULOOMAKASVATUSE LIIT 1052225 Eestis toimuval koolitusel või seminaril osalemine või koolituse või seminari korraldamine Ühepäevase seminari "Tõuraamatupidamise kaasajastamine" korraldamine
70 EESTIMAA TALUPIDAJATE KESKLIIT 1052498 Eestis toimuval koolitusel või seminaril osalemine või koolituse või seminari korraldamine Tšintšiljade hindamise koolitus
71 EESTIMAA TALUPIDAJATE KESKLIIT 1052499 Riiklikul messil osalemine või selle korraldamine Talupäevadel osalemine ja vajaliku inventari rent
72 EESTIMAA TALUPIDAJATE KESKLIIT 1059232 Põllumajandustoote ja töödeldud toote tutvustamine Talupäevade ja talutoidu tervislikkuse propageerimine ja tutvustamine läbi meedia
73 KITSE-, SEA-, LAMBA- JA VEISEKASVATAJATE NÄITUSTE JA ÕPPEKORRALDUSE MITTETULUNDUSÜHING 1052242 Riiklikul messil osalemine või selle korraldamine Ökomess Elukvaliteet
74 KITSE-, SEA-, LAMBA- JA VEISEKASVATAJATE NÄITUSTE JA ÕPPEKORRALDUSE MITTETULUNDUSÜHING 1052243 Põllumajandustoote ja töödeldud toote tutvustamine Maamess 2010
75 KITSE-, SEA-, LAMBA- JA VEISEKASVATAJATE NÄITUSTE JA ÕPPEKORRALDUSE MITTETULUNDUSÜHING 1052244 Väljaspool Eestit toimuva õppereisi korraldamine Õppereis Kanadasse
76 KITSE-, SEA-, LAMBA- JA VEISEKASVATAJATE NÄITUSTE JA ÕPPEKORRALDUSE MITTETULUNDUSÜHING 1052245 Väljaspool Eestit toimuva õppereisi korraldamine Venemaal toimuva õppereisi korraldamine
77 KITSE-, SEA-, LAMBA- JA VEISEKASVATAJATE NÄITUSTE JA ÕPPEKORRALDUSE MITTETULUNDUSÜHING 1052246 Väljaspool Eestit toimuva õppereisi korraldamine Tšehhis toimuva õppereisi korraldamine
78 KITSE-, SEA-, LAMBA- JA VEISEKASVATAJATE NÄITUSTE JA ÕPPEKORRALDUSE MITTETULUNDUSÜHING 1052282 Eestis toimuval koolitusel või seminaril osalemine või koolituse või seminari korraldamine Eestis toimuva koolituse korraldamine
79 KITSE-, SEA-, LAMBA- JA VEISEKASVATAJATE NÄITUSTE JA ÕPPEKORRALDUSE MITTETULUNDUSÜHING 1052283 Eestis toimuval koolitusel või seminaril osalemine või koolituse või seminari korraldamine Koolituse korraldamine Eestis
80 KITSE-, SEA-, LAMBA- JA VEISEKASVATAJATE NÄITUSTE JA ÕPPEKORRALDUSE MITTETULUNDUSÜHING 1052284 Väljaspool Eestit toimuva õppereisi korraldamine Väljaspool Eestit toimuva õppereisi korraldamine
81 KITSE-, SEA-, LAMBA- JA VEISEKASVATAJATE NÄITUSTE JA ÕPPEKORRALDUSE MITTETULUNDUSÜHING 1052377 Väljaspool Eestit toimuva õppereisi korraldamine Taanis toimuva õppereisi korraldamine
82 MITTETULUNDUSÜHING EESTI LEIVALIIT 1052231 Eestis toimuval koolitusel või seminaril osalemine või koolituse või seminari korraldamine Turundusjuhtide koolitus
83 MITTETULUNDUSÜHING EESTI LEIVALIIT 1052232 Eestis toimuval koolitusel või seminaril osalemine või koolituse või seminari korraldamine Koolitus Eesti Leivaliidu liikmetele
84 MITTETULUNDUSÜHING EESTI LEIVALIIT 1052234 Põllumajandustoote ja töödeldud toote tutvustamine Koolileiva tutvustamine
85 MITTETULUNDUSÜHING EESTI LEIVALIIT 1052235 Põllumajandustoote ja töödeldud toote tutvustamine Leivanädala läbiviimine
86 MITTETULUNDUSÜHING EESTI LEIVALIIT 1052236 Eestis toimuval koolitusel või seminaril osalemine või koolituse või seminari korraldamine Koolitus tehnoloogidele
87 MITTETULUNDUSÜHING EESTI LEIVALIIT 1052237 Eestis toimuval koolitusel või seminaril osalemine või koolituse või seminari korraldamine Kvaliteedijuhtide koolitus
88 MITTETULUNDUSÜHING EESTI LEIVALIIT 1052238 Eestis toimuval koolitusel või seminaril osalemine või koolituse või seminari korraldamine Suvekool Eesti Leivaliidu liikmetele
89 MITTETULUNDUSÜHING EESTI LEIVALIIT 1052239 Riiklikul messil osalemine või selle korraldamine Messil "Teeviit" osalemine
90 MITTETULUNDUSÜHING EESTI LEIVALIIT 1052240 Välismessil osalemine Culture Food toidufestivalil osalemine Strasbourg'is
91 MITTETULUNDUSÜHING EESTI LEIVALIIT 1052241 Väljaspool Eestit toimuva õppereisi korraldamine Õppereis Oulu
92 MITTETULUNDUSÜHING SAARE MAHE 1052699 Põllumajandustoote ja töödeldud toote tutvustamine Mahetoidu reklaamklipi esitamine televisioonis
93 MITTETULUNDUSÜHING SAARE MAHE 1052700 Põllumajandustoote ja töödeldud toote tutvustamine Lambakasvatuse ja lambatoodete tutvustamine ja reklaam
94 SPORDI- JA VABAAJA SELTS VIPLALA 1052218 Riiklikul messil osalemine või selle korraldamine Maamessil osalemine Tartus 22.-24.04.2010
95 TARTUMAA PÕLLUMEESTE LIIT 1052226 Väljaspool Eestit toimuva õppereisi korraldamine Tartumaa põllumeeste-teraviljakasvatajate õppereis Saksamaale Mecklenburg-Vorpommerni liidumaale
96 VALGAMAA PÕLLUMEESTE LIIT 1052497 Väljaspool Eestit toimuva õppereisi korraldamine Maaelu mitmekesistamise alane koolitus Gotlandil
97 VÕRUMAA TALUPIDAJATE LIIT 1052468 Väljaspool Eestit toimuva õppereisi korraldamine Võrumaa põllumehed tutvumas Saksamaa ja Poola maamajandusega
98 VÕRUMAA TALUPIDAJATE LIIT 1052469 Põllumajandustoote ja töödeldud toote tutvustamine VÕRUMAA PÕLLUMEESTE PÄEV 2010