Turuarendustoetuse määramine 2009
Jrk nr Taotleja nimi Taotluse number Tegevus vastavalt määruse §-le 5 Projekti nimi
1 Eesti Aiandusliit 842588 Messil, konkursil või näitusel osalemine ning nende korraldamine Osalemine messil Aiandus&Haljastus 2009 Tallinnas
2 Eesti Aiandusliit 842592 Messil, konkursil või näitusel osalemine ning nende korraldamine Osalemine messil "Lillemess 2009" Tartus
3 Eesti Biodünaamika Ühing 923927 Koolitusel osalemine või koolituse korraldamine Mahepõllumajanduse koolitus Taanis.
4 Eesti Biodünaamika Ühing 923925 Messil, konkursil või näitusel osalemine ning nende korraldamine Mahetoodangu tutvustamine Eesti messidel ja näitustel.
5 Eesti Chinchilla Liit 923349 Messil, konkursil või näitusel osalemine ning nende korraldamine Chinchillaloomade näituse korraldamine
6 Eesti Chinchilla Liit 923351 Koolitusel osalemine või koolituse korraldamine Õppepäev Chinchillakasvatuse tulemlikkuse tagamine ja kasvatuse iseärasused
7 Eesti Kutseliste Mesinike Ühing 924147 Kvaliteedijuhtimissüsteemi juurutamine HACCP põhise tarkvara juurutamine Kõlleste Kommivabrikus ja tutvustamine MTÜ Eesti Kutselise Mesinike Ühingu liikmetele
8 Eesti Kutseliste Mesinike Ühing 935251 Messil, konkursil või näitusel osalemine ning nende korraldamine Osalemine Eesti lõpptarbijatele korraldatud teemaüritusel "Viro Kutsuu 2009" Helsingis
9 Eesti Kutseliste Mesinike Ühing 935254 Messil, konkursil või näitusel osalemine ning nende korraldamine Osalemine Mardilaadal Helsingis
10 Eesti Kutseliste Mesinike Ühing 935253 Messil, konkursil või näitusel osalemine ning nende korraldamine Osalemine ülemaailmsel mesindussektori konverentsil "Apimondia 2009" ja messil "Apiexpo"
11 Eesti Kutseliste Mesinike Ühing 935255 Messil, konkursil või näitusel osalemine ning nende korraldamine Rahvusvahelise näituse "Magus Postitee" ja konkursi "Kuldne komm" korraldamine
12 Eesti Lambakasvatajate Selts 923863 Koolitusel osalemine või koolituse korraldamine Koolitus - lambapügamine väiketootmises
13 Eesti Lambakasvatajate Selts 954364 Koolitusel osalemine või koolituse korraldamine Koolituse korraldamine lamba- ja kitsekasvatajatele - SILO
14 Eesti Lambakasvatajate Selts 923859 Messil, konkursil või näitusel osalemine ning nende korraldamine Lammaste pügamisvõistlus Kurgjal
15 Eesti Lambakasvatajate Selts 923862 Messil, konkursil või näitusel osalemine ning nende korraldamine Messidel ja näitustel osalemine
16 Eesti Maasikakasvatajate Liit 923895 Põllumajandustoote ja töödeldud toote tutvustamine Tervisliku toitumise teadvustamine ja propageerimine.
17 Eesti Piimakäitlemistalude Liit 923885 Koolitusel osalemine või koolituse korraldamine Juustu töötlemise ja piimasaaduste kvaliteedi koolituse korraldamine Eestis
18 Eesti Piimakäitlemistalude Liit 923886 Koolitusel osalemine või koolituse korraldamine Juustutöötlemise koolitus Prantsusmaal
19 Eesti Piimakäitlemistalude Liit 923887 Messil, konkursil või näitusel osalemine ning nende korraldamine Osalemine Tartu Maamessil
20 Eesti Piimaliit 924145 Koolitusel osalemine või koolituse korraldamine Koolitusel osalemine ja koolituse korraldamine.
21 Eesti Piimaliit 924146 Koolitusel osalemine või koolituse korraldamine Koolitusel osalemine ja selle korraldamine.
22 Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda 924143 Messil, konkursil või näitusel osalemine ning nende korraldamine Eesti ettevõtete osalemine rahvusvahelisel messil ANUGA 2009 Kölnis
23 Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda 924138 Messil, konkursil või näitusel osalemine ning nende korraldamine Eesti ühisstendi korraldamine toidu ja toiduainetööstuse messil ELMA 2009 Helsingis
24 Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda 924141 Messil, konkursil või näitusel osalemine ning nende korraldamine Eesti ühisstendi korraldamine toidu ja toiduainetööstuse messil PETERFOOD 2009 ST Peterburgis.
25 Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda 924140 Messil, konkursil või näitusel osalemine ning nende korraldamine Eesti ühisstendi korraldamine toidu ja toiduainetööstuse messil Rigafood 2009 Riias
26 Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda 870081 Põllumajandustoote ja töödeldud toote tutvustamine EL liikmesriikidest pärit toodetele avatud kvaliteedisüsteemide Tunnustatud Maitse ja Tunnustatud Eesti Maitse teavituskampaania
27 Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda 924144 Messil, konkursil või näitusel osalemine ning nende korraldamine Osalemine Tallinna Toidumessil
28 Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda 924142 Turu-uuring Toote ohutust, kvaliteeti ja omadusi käsitlev uuring.
29 Eesti Sealihatootjate Mittetulundusühing 923935 Koolitusel osalemine või koolituse korraldamine Alltech OÜ Eesti poolt korraldataval seakasvatajatele suunatud moodulkoolitusel osalemine
30 Eesti Sealihatootjate Mittetulundusühing 923934 Koolitusel osalemine või koolituse korraldamine Jänedal MTÜ Abiks Põllumehele korraldataval seakasvatajate koolitusel osalemine
31 Eesti Sealihatootjate Mittetulundusühing 923939 Koolitusel osalemine või koolituse korraldamine Koolitusseminar Iirimaal (sigade aretuse teemal)
32 Eesti Sealihatootjate Mittetulundusühing 923930 Koolitusel osalemine või koolituse korraldamine Koolitusseminari korraldamine 1.tsükkel (teema "Kasumlik seakasvatus")
33 Eesti Sealihatootjate Mittetulundusühing 923929 Koolitusel osalemine või koolituse korraldamine Koolitusseminari korraldamine 2. tsükkel (teema "Kasumlik seakasvatus")
34 Eesti Sealihatootjate Mittetulundusühing 923928 Koolitusel osalemine või koolituse korraldamine Koolitusseminari korraldamine 3.tsükkel (teema "Kasumlik seakasvatus")
35 Eesti Sealihatootjate Mittetulundusühing 923936 Koolitusel osalemine või koolituse korraldamine Olustveres toimuval seakasvatajate ühistulise tootmise ja töötlemise koolitusel osalemine
36 Eesti Sealihatootjate Mittetulundusühing 923937 Koolitusel osalemine või koolituse korraldamine Osalemine koolitusel Hollandis (sigade aretussüsteem ja seakasvatus)
37 Eesti Sealihatootjate Mittetulundusühing 923931 Koolitusel osalemine või koolituse korraldamine Prantsusmaal Rennes'i linnas toimuval sealihatootjate koolitusel osalemine
38 Eesti Sealihatootjate Mittetulundusühing 923933 Koolitusel osalemine või koolituse korraldamine Taanis Herningi linnas toimuval sealihatootjate koolitusel osalemine
39 Eesti Toiduainetööstuse Liit 924137 Põllumajandustoote ja töödeldud toote tutvustamine GDA kui toitumisteabe toiteväärtuselisi eeliseid ja soovitavat kasutamist käsitlev teavituskampaania.
40 Eesti Toiduainetööstuse Liit 924107 Koolitusel osalemine või koolituse korraldamine HACCP koolituse korraldamine
41 Eesti Toiduainetööstuse Liit 924130 Turu-uuring Jaekaubanduse uuringu teostamine.
42 Eesti Toiduainetööstuse Liit 924054 Koolitusel osalemine või koolituse korraldamine Koolitussarja "Toiduainetööstuse tootearenduspäevad 2009" korraldamine
43 Eesti Toiduainetööstuse Liit 924052 Põllumajandustoote ja töödeldud toote tutvustamine Koorejäätise kui tootekategooria toiteväärtuselisi eeliseid ja soovitavat kasutamist käsitleva teavituskampaania teostamine.
44 Eesti Toiduainetööstuse Liit 924051 Messil, konkursil või näitusel osalemine ning nende korraldamine Osalemine messil "World of Private Label 2009"
45 Eesti Toiduainetööstuse Liit 924087 Messil, konkursil või näitusel osalemine ning nende korraldamine Osalemine Tallinna Toidumessil 2009
46 Eesti Toiduainetööstuse Liit 924067 Koolitusel osalemine või koolituse korraldamine Standardi ISO 22005:2008 koolituse teostamine
47 Eesti Toiduainetööstuse Liit 924135 Messil, konkursil või näitusel osalemine ning nende korraldamine Tootmisjuhi koolituse korraldamine
48 Eesti Toiduainetööstuse Liit 924132 Turu-uuring Uuring "Alkoholitarbimisharjumused Eestis"
49 Eesti Toiduainetööstuse Liit 924131 Turu-uuring Uuring "Toiduainete reklaami taju ja vastuvõtt Eestis"
50 Eesti Tõuloomakasvatuse Liit 923944 Messil, konkursil või näitusel osalemine ning nende korraldamine Tartu sügisnäitusel ja "TÕOLOOM 2009" osalemine
51 Eestimaa Talupidajate Keskliit 923825 Koolitusel osalemine või koolituse korraldamine Karusloomakasvatajate koolitus.
52 Eestimaa Talupidajate Keskliit 938056 Koolitusel osalemine või koolituse korraldamine Karusloomakasvatajate koolituse õppereis Slovakkiasse
53 Eestimaa Talupidajate Keskliit 938077 Koolitusel osalemine või koolituse korraldamine Karusloomakasvatajate koolituse õppereis Taani.
54 Jõgeva Tootjate Liit 923808 Koolitusel osalemine või koolituse korraldamine Õppereis Jaapanis kasutatavate loomakasvatustehnoloogiate ja piimakarjakasvatussektori tundmaõppimiseks
55 Kitse-, Sea-, Lamba- ja Veisekasvatajate Näituste ja Õppekorralduse Mittetulundusühing 923874 Messil, konkursil või näitusel osalemine ning nende korraldamine Maamess 2009
56 Läänemaa Mahetootjate Selts 923893 Koolitusel osalemine või koolituse korraldamine Kahe koolituse korraldamine lihaveisekasvatajatele koos uute tehnoloogiate kasutamise ja kogemuste tutvustamisega
57 Läänemaa Mahetootjate Selts 923892 Messil, konkursil või näitusel osalemine ning nende korraldamine Messidel Green Expo 2009, Agri 2009, Jäneda Talupäevadel osalemine
58 Mittetulundusühing Eesti Kartul 959526 Turu-uuring Turu-uuringu läbiviimine ja sellekohase infokandja koostamine
59 Mittetulundusühing Eesti Leivaliit 923772 Koolitusel osalemine või koolituse korraldamine Koolitusel osalemine või koolituse korraldamine ("Müügistrateegiad 2009", pagarite suvekool, väikepagarite koolitus, konverents "Eesti Rukkileib")
60 Mittetulundusühing Eesti Leivaliit 923771 Põllumajandustoote ja töödeldud toote tutvustamine Põlluamajandustoote ja töödeldud toote tutvustamine 
61 Mittetulundusühing Eesti Leivaliit 923774 Messil, konkursil või näitusel osalemine ning nende korraldamine Riiklikul messil, konkursil või näitusel osalemine või selle korraldamine ("Teeviit", Toidumess, konkurss "Jõulutoode 2009").
62 Mittetulundusühing Feromoon 924248 Messil, konkursil või näitusel osalemine ning nende korraldamine Aiandus- ja haljastusmessil osalemine Tallinnas.
63 Mittetulundusühing Feromoon 924192 Koolitusel osalemine või koolituse korraldamine Erinevate koolituste korraldamine. Feromoonpüüniste kasutamise tulemusel põllumajandussaaduste tootmise parandamise võimalustest. 
64 Mittetulundusühing Feromoon 924181 Turu-uuring Feromoonpüüniste ja neid kasutades toodetud põllumajandussaaduste eksportimise võimalused Venemaale ja Kesk-Aasia riikidesse.
65 Mittetulundusühing Feromoon 924250 Messil, konkursil või näitusel osalemine ning nende korraldamine Jäneda aia- ja lillepäevadel osalemine.
66 Mittetulundusühing Feromoon 924247 Messil, konkursil või näitusel osalemine ning nende korraldamine Jäneda talupäevadel osalemine.
67 Mittetulundusühing Feromoon 924251 Põllumajandustoote ja töödeldud toote tutvustamine Keskkonnasõbraliku tootmismeetodi propageerimine trükimeedias
68 Mittetulundusühing Feromoon 924252 Põllumajandustoote ja töödeldud toote tutvustamine Keskkonnasõbraliku tootmismeetodi propageerimine trükimeedias
69 Mittetulundusühing Feromoon 924209 Põllumajandustoote ja töödeldud toote tutvustamine Keskkonnasõbraliku tootmismeetodi propageerimine veebikeskkonnas
70 Mittetulundusühing Feromoon 924194 Koolitusel osalemine või koolituse korraldamine Koolitusel osalemine (St. Peterburis). Feromoonpüüniste kasutamise tulemusel põllumajandussaaduste tootmise parandamise võimalustest. 
71 Mittetulundusühing Feromoon 924249 Messil, konkursil või näitusel osalemine ning nende korraldamine Luige näitusel osalemine
72 Mittetulundusühing Feromoon 924253 Messil, konkursil või näitusel osalemine ning nende korraldamine Osalemine Hauka laadal.
73 Mittetulundusühing Feromoon 924187 Messil, konkursil või näitusel osalemine ning nende korraldamine Osalemine välismessil AgroRuss St. Petersburg, Venemaa
74 Mittetulundusühing Feromoon 924230 Messil, konkursil või näitusel osalemine ning nende korraldamine Tartu Maamessil osalemine
75 Mittetulundusühing Feromoon 924186 Põllumajandustoote ja töödeldud toote tutvustamine Teavituskampaania läbiviimine
76 Mittetulundusühing Feromoon 924210 Põllumajandustoote ja töödeldud toote tutvustamine Teavituskampaaniate läbiviimine aianduskeskustes.
77 Mittetulundusühing Feromoon 924182 Turu-uuring Turu-uuring: uute potentsiaalsete toodete (feromoonpüüniste liikide) põllumajandussaaduste tootjatele väljatöötamise vajadus ja uued turud seoses uute toodetega.
78 Mittetulundusühing Feromoon 924184 Turu-uuring Turu-uuringud erinevatel teemadel.
79 Mittetulundusühing Feromoon 924185 Turu-uuring Turu-uuringute läbiviimine
80 Mittetulundusühing Feromoon 924212 Messil, konkursil või näitusel osalemine ning nende korraldamine Türi Lillelaadal osalemine.
81 Mittetulundusühing Feromoon 924189 Messil, konkursil või näitusel osalemine ning nende korraldamine Välismessil osalemine: 4th Kazakhstan International Agriculture Exhibition
82 Mittetulundusühing Saare Mahe 923948 Koolitusel osalemine või koolituse korraldamine Koolitus Saaremaa mahetootjatele "Avatud mahetalud"
83 Mittetulundusühing Saare Mahe 923950 Põllumajandustoote ja töödeldud toote tutvustamine Mahetoidu reklaamfilmi valmistamine ja esitamine televisioonis ning veebikeskkonnas
84 Mittetulundusühing Saare Mahe 923947 Turu-uuring Saaremaa mahesaaduste turu-uuringu koostamine.
85 Mittetulundusühing Saare Taluelu 923897 Põllumajandustoote ja töödeldud toote tutvustamine Eesti hobuste müügiedendusliku seminari korraldamine ning eesti hobusest filmi tegemine
86 Mittetulundusühing Šoti Mägiveis 923882 Messil, konkursil või näitusel osalemine ning nende korraldamine 2009.a Eesti põllumajandusmessidel osalemine (Maaelumess AGRI 2009, XVIII Eesti talupäevad, Tõuloom 2009).
87 Mittetulundusühing Viljeluspäevad 923880 Messil, konkursil või näitusel osalemine ning nende korraldamine Viljeluspäevad 2009 korraldamine
88 Mittetulundusühing Virumaa Põllumeeste Liit 923940 Koolitusel osalemine või koolituse korraldamine Piimakarjakasvatusalase koolitusseminari korraldamine 1.tsükkel
89 Mittetulundusühing Virumaa Põllumeeste Liit 923941 Koolitusel osalemine või koolituse korraldamine Piimakarjakasvatusalase koolitusseminari korraldamine 2. tsükkel
90 Mittetulundusühing Virumaa Põllumeeste Liit 923942 Koolitusel osalemine või koolituse korraldamine Piimakarjakasvatusalase koolitusseminari korraldamine 3. tsükkel
91 Saaremaa Talupidajate Liit 923896 Koolitusel osalemine või koolituse korraldamine Keskkonnateemaline koolitussari Saare maakonna põllumajandustootjatele.