Põllumajandusloomade aretustoetuse saajad 2009
Jrk nr Taotleja Registrikood Taotluse nr Aretusvaldkond
1. Eesti Hobusekasvatajate Selts 80083431 801255 Tõuraamatu pidamine
2. Eesti Lambakasvatajate Selts 80062328 801253 Tõuraamatu pidamine, jõudluskontrolli läbiviimine
3. Eesti Linnukasvatajate Selts 80052749 800426 Jõudluskontrolli läbiviimine
4. Eesti Maakarja Kasvatajate Selts 80073410 801256 Tõuraamatu pidamine
5. Eesti Sporthobuste Kasvatajate Selts 80130107 801254 Tõuraamatu pidamine
6. Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu 10064515 801161 Tõuraamatu pidamine, jõudluskontrolli läbiviimine
7. Eesti Tõusigade Aretusühistu 10023404 800926 Tõuraamatu pidamine, aretusregistri pidamine, jõudluskontrolli läbiviimine