Heakskiidetud ettevõtted heakskiitmise nr
AS Põlva Piim Tootmine EST20001
Piimandusühistu E-Piim EST20002
AS Kalev Paide Tootmine EST20003