Jrk nr Taotleja Taotluse nr Tegevus vastavalt määruse §-le 4 Projekti nimetus Makseotsuse kinnitamise kuupäev
1 Eesti Linnukasvatajate Selts 3 Turuinformatsiooni kogumine, analüüs ja levitamine Munade ja munataara märgistamise infovoldik 22.09.2005
2 Mittetulundusühing Eesti Leivaliit 11 Põllumajandussaaduse, -toote ja töödeldud toote tutvustamine Rukkileib meie laual on tervis 24.11.2005
3 Mittetulundusühing Eesti Leivaliit 12 Siseriiklikul võistlusel, messil või näitusel osalemine või nende korraldamine Eesti Leivaliidu poolt korraldatavad meistrivõistlused kutsekvalifikatsiooni tõstmiseks 24.11.2005
4 Mittetulundusühing Eesti Leivaliit 13 Koolitusel  osalemine või koolituse korraldamine Eesti Leivaliidu liikmete müügi- ja kvaliteedijuhtimiskoolitus 24.11.2005
5 Eesti Lambakasvatajate Selts 39 Siseriiklikul võistlusel, messil või näitusel osalemine või nende korraldamine Osalemine Ülenurme ja Luige Tõuloomade Näitusel 29.11.2005
6 Eesti Lambakasvatajate Selts 40 Koolitusel  osalemine või koolituse korraldamine Üldine koolitus lamba- ja kitsekasvatajatele Eestis ja koolitus jõudluskontrolliga alustajatele 29.11.2005
7 Eesti Aiandusliit 6 Kvaliteedimärgi väljaandmine ja tutvustamine Kvaliteedimärgi "Eestis kasvatatud" propageerimine 08.12.2005
8 Eesti Aiandusliit 4 Põllumajandussaaduse, -toote ja töödeldud toote tutvustamine Puu- ja köögivilja kvaliteedinõuete alase trükise koostamine ja väljaandmine 08.12.2005
9 Eesti Biodünaamika Ühing 31 Põllumajandussaaduse, -toote ja töödeldud toote tutvustamine Mahepõllumajandusalane reklaamtrükis "Toit ja tervis" ja 2 reklaamvoldikut ning viie mahetoodangut tutvustava õppepäeva korraldamine 08.12.2005
10 Eesti Piimakäitlemistalude Liit 26 Tootearendus Konkurentsivõimeliste tootegruppide (piimatooted) arendamine, milles ühendatakse tänapäeval piimatooraine käitlemisele ja toodete kõrgele kvaliteedile esitatavate nõuete rakendus ja puhta loodusliku tootmise eripära 08.12.2005
11 Eesti Piimaliit 2 Koolitusel  osalemine või koolituse korraldamine Liikmesettevõtete kvaliteedispetsialistide ja mikrobioloogide koolitus 08.12.2005
12 Eesti Piimaliit 1 Põllumajandussaaduse, -toote ja töödeldud toote tutvustamine Piima ja piimatooteid tutvustav ning propageeriv info- ja reklaamikampaania Eestis 08.12.2005
13 Eesti Toiduainetööstuse Liit 29 Turu-uuring Turu-uuring Eestis toodetavate põllumajandussaaduste või -toodete müügivõimaluste parandamiseks 08.12.2005
14 Võrumaa Talupidajate Liit 37 Siseriiklikul võistlusel, messil või näitusel osalemine või nende korraldamine Võrumaa parim maatoit 2005 08.12.2005
15 Võrumaa Talupidajate Liit 38 Koolitusel  osalemine või koolituse korraldamine Turundus kui maatoidu võtmeküsimus 08.12.2005
16 Eesti Biodünaamika Ühing 9 Põllumajandussaaduse, -toote ja töödeldud toote tutvustamine Infokampaania mahepõllumajandussaaduste, -toodete ja töödeldud toodete tutvustamiseks 12.12.2005
17 Eesti Biodünaamika Ühing 10 Koolitusel  osalemine või koolituse korraldamine Mahetoodete turustuse koolitus ühingu liikmetele 12.12.2005
18 Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda 15 Koolitusel  osalemine või koolituse korraldamine Taimekasvatuse alaste koolituspäevade korraldamine 12.12.2005
19 Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda 16 Koolitusel  osalemine või koolituse korraldamine Loomade söötmise teemaliste koolituspäevade korraldamine 12.12.2005
20 Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda 17 Koolitusel  osalemine või koolituse korraldamine Koolitusprogramm "Põllumajandussaaduste tootmise ja töötlemisega tegelevate ettevõtete strateegiline arendamine" 12.12.2005
21 Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda 18 Turuinformatsiooni kogumine, analüüs ja levitamine Mahepõllumajandustoodangu turuinformatsiooni kogumine, analüüsimine ja levitamine 12.12.2005
22 Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda 19 Välismessil, -võistlusel või -näitusel osalemine Osalemine rahvusvahelisel toiduainetööstuse messil World Food Moscow 2005 12.12.2005
23 Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda 20 Välismessil, -võistlusel või -näitusel osalemine Osalemine rahvusvahelisel Toidumessil Anuga 2005 12.12.2005
24 Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda 22 Kvaliteedimärgi väljaandmine ja tutvustamine Toidukvaliteedimärkide Tunnustatud Maitse ja Tunnustatud Eesti Maitse väljaandmine 12.12.2005
25 Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda 23 Turu-uuring EPKK kvaliteedimärkide uuring 12.12.2005
26 Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda 24 Põllumajandussaaduse, -toote ja töödeldud toote tutvustamine Üldtoote müügiedenduskampaania välja  töötamine Eestis viimasel aastakümnel juurutatud uute marjakultuuride saaduste jaoks 12.12.2005
27 Eestimaa Talupidajate Keskliit 27 Koolitusel  osalemine või koolituse korraldamine ETKL liikmete koolituskonverents 12.12.2005
28 Eestimaa Talupidajate Keskliit 28 Turuinformatsiooni kogumine, analüüs ja levitamine Turuinformatsiooni kogumine, analüüs ja levitamine väiketootjate kohta 12.12.2005
29 Läänemaa Taluliit 30 Turu-uuring Turu-uuring Lääne maakonna tavapõllumajanduse ja alternatiivsete tootmisharudega tegelevatest väiketootjatest 12.12.2005
30 Tartumaa Põllumeeste Liit 14 Turuinformatsiooni kogumine, analüüs ja levitamine Lõuna-Eesti maakondades (Tartu-, Jõgeva-, Viljandi-, Põlva-, Võru- ja Valgamaal) turuinformatsiooni kogumine ja andmebaaside loomine 12.12.2005