Turuarendustoetuse maksmine 2006
Jrk nr Taotleja Taotluse nr Tegevus vastavalt määruse §-le 4 Projekti nimetus Makseotsuse kinnitamise kuupäev
1 Mittetulundusühing Roheline Karula 235955 Siseriiklikul võistlusel, messil või näitusel osalemine või nende korraldamine Toidumessi Karula Hereford korraldamine 12.07.2006
2 Kitse-, Sea-, Lamba- ja Veisekasvatajate Näituste ja Õppekorralduse Mittetulundusühing 236060 Siseriiklikul võistlusel, messil või näitusel osalemine või nende korraldamine Messil Maamess 2006 osalemine 11.08.2006
3 Agrobiotehnoloogia Selts 236087 Turuinformatsiooni kogumine, analüüs ja levitamine Tööstuskanepi turuinformatsioon kogumine 29.11.2006
4 Eesti Aiandusliit 234874 Siseriiklikul võistlusel, messil või näitusel osalemine või nende korraldamine Osalemine messil "Lillemess 2006" Tartus 29.11.2006
5 Eesti Aiandusliit 234875 Siseriiklikul võistlusel, messil või näitusel osalemine või nende korraldamine Osalemine messil  "Aed 2006" Tallinnas 29.11.2006
6 Eesti Aiandusliit 234876 Siseriiklikul võistlusel, messil või näitusel osalemine või nende korraldamine Osalemine messil "Maamess 2006" Tartus 29.11.2006
7 Eesti Astelpaju Liit 236152 Turu-uuring Astelpajutoorme ja -toodete turu- ja turustamisvõimaluste uuring Venemaal ning Jaapanis 29.11.2006
8 Eesti Biodünaamika Ühing 235934 Siseriiklikul võistlusel, messil või näitusel osalemine või nende korraldamine Mahetootjate osalemine messidel ja näitustel 29.11.2006
9 Eesti Biodünaamika Ühing 235936 Turuinformatsiooni kogumine, analüüs ja levitamine Mahepõllumajandussaadusi ja töödeldud tooteid käsitleva turuinfo kogumine, analüüs ja levitamine 29.11.2006
10 Eesti Biodünaamika Ühing 235937 Koolitusel osalemine või koolituse korraldamine Turustusalase koolituse korraldamine ühingu liikmetele 29.11.2006
11 Eesti Lihaveisekasvatajate Selts 236005 Põllumajandussaaduse, -toote ja töödeldud toote tutvustamine Lihaveiste lihast valmistatud tooteid tutvustav kampaania 29.11.2006
12 Eesti Lihaveisekasvatajate Selts 236006 Siseriiklikul võistlusel, messil või näitusel osalemine või nende korraldamine Osalemine toidumessil "Tallinn FoodFest 2006" 29.11.2006
13 Eesti Lihaveisekasvatajate Selts 236007 Tootearendus Pakendatud laagerdatud veiseliha tootmis- ja turustamisprotsessi  tehniliste tingimuste ja nõuete väljaselgitamine 29.11.2006
14 Eesti Lihaveisekasvatajate Selts 236008 Turu-uuring Lihaveisest toodete (pakendatud laagerdatud veiseliha) turustamine Eesti turul 29.11.2006
15 Eesti Maasikakasvatajate Liit 236159 Põllumajandussaaduse, -toote ja töödeldud toote tutvustamine Teavitus- ja reklaamikampaania maasika populariseerimiseks ning seeläbi selle tarbimise suurendamiseks 29.11.2006
16 Eesti Maasikakasvatajate Liit 236162 Tootearendus Maasikate turundatavuse parandamine läbi tootearenduse ja tehnoloogia täiustamise 29.11.2006
17 Eesti Piimakäitlemistalude Liit 235822 Tootearendus Naturaalsest täispiimast tervislike toodete arendamine talumeiereidele, talumeiereidele sobilike juustude uurimine ja tehnoloogiate väljatöötamine 29.11.2006
18 Eesti Piimaliit 236067 Põllumajandussaaduse, -toote ja töödeldud toote tutvustamine Tutvustada ning selgitada sihtgruppidele piima ja piimatoodete tarbimise vajalikkust ning tervislikkust 29.11.2006
19 Eesti Piimaliit 236068 Koolitusel osalemine või koolituse korraldamine Koolituse korraldamine, et kaasajastada liikmesettevõtete kvaliteedispetsialistide teadmisi ja oskusi sensoorsete analüüside tegemisel 29.11.2006
20 Eesti Piimaliit 236069 Koolitusel osalemine või koolituse korraldamine Koolituse korraldamine liikmesettevõtete tootmisjuhtidele, et kaasajastada nende teadmisi ja oskusi toiduohutuse tagamisel ettevõttes 29.11.2006
21 Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda 235805 Välismessil, - võistlusel või -näitusel osalemine Osalemine messil "AGROBALT 2006" 29.11.2006
22 Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda 235806 Koolitusel osalemine või koolituse korraldamine Koolituse korraldamine: "Turunduskoolitus spetsialistidele" 29.11.2006
23 Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda 235807 Kvaliteedimärgi väljaandmine ja tutvustamine Toidukvaliteedimärkide "Tunnustatud Maitse" ja "Tunnustatud Eesti Maitse" tutvustamine 29.11.2006
24 Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda 235810 Turuinformatsiooni kogumine, analüüs ja levitamine Vähelevinud põllumajandustoodete turuinformatsiooni kogumine, analüüs ja levitamine 29.11.2006
25 Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda 235811 Välismessil, - võistlusel või -näitusel osalemine Osalemine messil rahvusvahelise toiduainetööstuse messil SIAL 2006 29.11.2006
26 Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda 235812 Põllumajandussaaduse, -toote ja töödeldud toote tutvustamine Marjakultuuride saaduste müügiedenduskampaania väljatöötamine ja läbiviimine 29.11.2006
27 Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda 235813 Siseriiklikul võistlusel, messil või näitusel osalemine või nende korraldamine Osalemine toidumessil "Tallinn FoodFest 2006" 29.11.2006
28 Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda 235814 Koolitusel osalemine või koolituse korraldamine Koolitus "Noorkarja tervishoid" 29.11.2006
29 Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda 235815 Koolitusel osalemine või koolituse korraldamine Koolitus "Müügilepingud põllumajandusettevõtetes" 29.11.2006
30 Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda 235816 Koolitusel osalemine või koolituse korraldamine Koolitus "Enesekontrolli süsteem" 29.11.2006
31 Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda 235817 Koolitusel osalemine või koolituse korraldamine Põllumajandusloomade biotehnoloogiaalane koolitus ja "Koduloomade seemendus" trükis 29.11.2006
32 Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda 235818 Koolitusel osalemine või koolituse korraldamine Koolitus "Toiduhügieen ja mikroorganismide kasvu mõjutavad tegurid" ja "Toiduhügieen ja -ohutus" trükis 29.11.2006
33 Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda 235819 Koolitusel osalemine või koolituse korraldamine Koolitus "Põrsaste tervishoid" 29.11.2006
34 Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda 235820 Koolitusel osalemine või koolituse korraldamine Koolitus "Emiste tervishoid" ja trükis "Sigade tervishoid 29.11.2006
35 Eesti Sojaliit MTÜ 235695 Põllumajandussaaduse tutvustamine Sojatoodete tutvustamise kampaania 29.11.2006
36 Eesti Sojaliit MTÜ 235696 Turu-uuring Turu-uuring sojaoa kasvatuse, eksportimise ja importimisega tegelevate riikide kohta Euroopas 29.11.2006
37 Eesti Sojaliit MTÜ 235697 Tootearendus Sojaubade Eestis kasvatamise eeluuring 29.11.2006
38 Eesti Toiduainetööstuse Liit 235864 Põllumajandussaaduse, -toote ja töödeldud toote tutvustamine Mahlatoodete tutvustamine. Mahlakategooria kampaania 29.11.2006
39 Eesti Toiduainetööstuse Liit 236071 Siseriiklikul võistlusel, messil või näitusel osalemine või nende korraldamine Osalemine messil "Tallinn FoodFest 2006" 29.11.2006
40 Eesti Toiduainetööstuse Liit 236074 Siseriiklikul võistlusel, messil või näitusel osalemine või nende korraldamine Konkursi "Jõulutoode 2006" korraldamine 29.11.2006
41 Eesti Toiduainetööstuse Liit 236075 Turu-uuring Turu-uuring Eestis toodetavate põllumajandussaaduste või -toodete müügivõimaluste parandamiseks Venemaal, Sankt-Peterburgi piirkonnas 29.11.2006
42 Ida-Virumaa Talupidajate Liit 236070 Turuinformatsiooni kogumine, analüüs ja levitamine Ida-Virumaal kasutada olevate põllumaade ja võsastunud alade kaardistamine, et alustada taaskasutatavate energiaallikate kasutuselevõtu väljaselgitamist 29.11.2006
43 Mittetulundusühing Eesti Leivaliit 236000 Põllumajandussaaduse, -toote ja töödeldud toote tutvustamine Traditsiooniline leivanädal - "Rukkileib meie laual on tervis" 29.11.2006
44 Mittetulundusühing Eesti Leivaliit 236001 Siseriiklikul võistlusel, messil või näitusel osalemine või nende korraldamine Võistluste korraldamine noortele pagaritele ja kondiitritele 29.11.2006
45 Mittetulundusühing Eesti Leivaliit 236002 Koolitusel osalemine või koolituse korraldamine Toiduainete tehnoloogide koolituse korraldamine 29.11.2006
46 Mittetulundusühing Saare Mahe 236055 Tootearendus Mahepuuviljadest ja -marjadest (õun, mustsõstar, vaarikas, maasikas) erinevate toodete valmistamine (mahl, marmelaad, kuivatamine) 29.11.2006
47 Saaremaa Talupidajate Liit 236077 Koolitusel osalemine või koolituse korraldamine Saaremaa Talupidajate Liidu ca 25 liikme koolitus Rootsis Järla Biodünaamilises Keskuses 29.11.2006
48 Saaremaa Talupidajate Liit 236078 Koolitusel osalemine või koolituse korraldamine Koolituse korraldamine maaelanikele 8-s Saaremaa vallas, tutvustamaks Euroopa Liidu programme aastateks 2007-2013 29.11.2006
49 Võrumaa Talupidajate Liit 236062 Siseriiklikul võistlusel, messil või näitusel osalemine või nende korraldamine Võistluse "Võrumaa parim maatoit 2006" korraldamine 29.11.2006
50 Võrumaa Talupidajate Liit 236063 Turuinformatsiooni kogumine, analüüs ja levitamine Saada ülevaade kohalike tarbijate ootustest kohaliku toodangu kasutamise suhtes 29.11.2006
51 Võrumaa Talupidajate Liit 236064 Turuinformatsiooni kogumine, analüüs ja levitamine Luua ülevaade alternatiivtootjate poolt pakutavate toodangukoguste ja kasutatavate turustuskanalite kohta 29.11.2006