Taotlejate nimekiri, kellele 2005. aastal määratakse ja makstakse põllumajandusloomade aretustoetust
Jrk nr Taotleja
1. Eesti Hobuse Kaitse Ühing
2. Eesti Hobusekasvatajate Selts
3. Eesti Lambakasvatajate Selts
4. Eesti Linnukasvatajate Selts
5. Eesti Maakarja Kasvatajate Selts
6. Eesti Sporthobuste Kasvatajate Selts
7. Eesti Traaviliit
8. Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu
9. Eesti Tõusigade Aretusühistu