Põllumajandusloomade aretustoetuse määramine 2007
Jrk nr Taotleja Registrikood  Taotluse nr Aretusvaldkond
1 Eesti Hobuse Kaitse Ühing 80125649 328972 Ohustatud tõu säilitamine
2 Eesti Hobusekasvatajate Selts 80083431 328855 Tõuraamatu pidamine, ohustatud tõu säilitamine
3 Eesti Lambakasvatajate Selts 80062328 328801 Tõuraamatu pidamine, jõudluskontrolli läbiviimine
4 Eesti Linnukasvatajate Selts 80052749 328744 Jõudluskontrolli läbiviimine, ohustatud tõu säilitamine
5 Eesti Maakarja Kasvatajate Selts 80073510 328992 Tõuraamatu pidamine, ohustatud tõu säilitamine
6 Eesti Sporthobuste Kasvatajate Selts 80130107 328860 Tõuraamatu pidamine
7 Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu 10064515 328873 Tõuraamatu pidamine, jõudluskontrolli läbiviimine
8 Eesti Tõusigade Aretusühistu 10023404 328734 Tõuraamatu pidamine, aretusregistri pidamine, jõudluskontrolli läbiviimine