Põllumajandusloomade aretustoetuse määramine 2006
Jrk nr Taotleja Taotluse nr Aretusvaldkond
1. Eesti Hobuse Kaitse Ühing 226547 Ohustatud tõu säilitamine
2. Eesti Hobusekasvatajate Selts 226822 Tõuraamatu pidamine, ohustatud tõu säilitamine
3. Eesti Lambakasvatajate Selts 226970 Tõuraamatu pidamine, jõudluskontrolli läbiviimine
4. Eesti Linnukasvatajate Selts 226121 Jõudluskontrolli läbiviimine, ohustatud tõu säilitamine
5. Eesti Maakarja Kasvatajate Selts 226540 Tõuraamatu pidamine, ohustatud tõu säilitamine
6. Eesti Sporthobuste Kasvatajate Selts 226528 Tõuraamatu pidamine
7. Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu 226061 Tõuraamatu pidamine, jõudluskontrolli läbiviimine
8. Eesti Tõusigade Aretusühistu 226120 Tõuraamatu pidamine, aretusregistri pidamine, jõudluskontrolli läbiviimine