Turuarendustoetuse saajad 2010
Jrk. nr Taotleja Taotluse number Tegevus vastavalt määruse §-le 5 Projekti nimetus Makseotsuse kinnitamise kuupäev
1 EESTI AIANDUSLIIT 1052117 Riiklikul messil osalemine või selle korraldamine Osalemine messil Aiandus&Haljastus 2010 Tallinnas 9.08.2010
2 EESTI TOIDUAINETÖÖSTUSE LIIT 1001079 Välismessil osalemine Osalemine "Gastro 2010" 23.08.2010
3 EESTI KUTSELISTE MESINIKE ÜHING 1052229 Väljaspool Eestit toimuva õppereisi korraldamine Meemesilaste aretustöö õppereis Taani 23.08.2010
4 KITSE-, SEA-, LAMBA- JA VEISEKASVATAJATE NÄITUSTE JA ÕPPEKORRALDUSE MITTETULUNDUSÜHING 1052243 Riiklikul messil osalemine või selle korraldamine Osalemine Maamessil 2010 23.08.2010
5 EESTI TOIDUAINETÖÖSTUSE LIIT 1052546 Välismessil osalemine Osalemine messil "World of Private Label 2010" Amsterdamis 23.08.2010
6 EESTI KARUSLOOMAKASVATAJATE ARETUSÜHING 1052293 Eestis toimuval koolitusel või seminaril osalemine või koolituse või seminari korraldamine Koolitus: Kodune nahaparkimine maarjajääga 20.09.2010
7 KITSE-, SEA-, LAMBA- JA VEISEKASVATAJATE NÄITUSTE JA ÕPPEKORRALDUSE MITTETULUNDUSÜHING 1052282 Eestis toimuval koolitusel või seminaril osalemine või koolituse või seminari korraldamine Eestis toimuva koolituse korraldamine 4.10.2010
8 VÕRUMAA TALUPIDAJATE LIIT 1052469 Põllumajandustoote ja töödeldud toote tutvustamine Võrumaa Põllumeeste Päev 2010 4.10.2010
9 VALGAMAA PÕLLUMEESTE LIIT 1052497 Väljaspool Eestit toimuva õppereisi korraldamine Õppereisi korraldamine Rootsi 4.10.2010
10 EESTIMAA TALUPIDAJATE KESKLIIT 1052499 Riiklikul messil osalemine või selle korraldamine Talupäevadel osalemine 4.10.2010
11 EESTI TOIDUAINETÖÖSTUSE LIIT 1052541 Eesti turgu käsitlev turu-uuring Tarbijate reklaami taju uuringu teostamine 4.10.2010
12 EESTI PÕLLUMAJANDUS-KAUBANDUSKODA 1052570 Välismessil osalemine Eesti ühisstendi korraldamine toidu ja toiduainetööstuse messil "AgroBalt 2010" Vilniuses 4.10.2010
13 EESTI PÕLLUMAJANDUS-KAUBANDUSKODA 1052582 Riiklikul messil osalemine või selle korraldamine Osalemine Tartu Maamessil 4.10.2010
14 EESTIMAA TALUPIDAJATE KESKLIIT 1059232 Põllumajandustoote ja töödeldud toote tutvustamine Talutoidu ja Talupäevade reklaam 4.10.2010
15 EESTI AIANDUSLIIT 1052118 Riiklikul messil osalemine või selle korraldamine Osalemine Aia- ja Lillemessil 2010 Tartus 3.11.2010
16 EESTI LAMBAKASVATAJATE SELTS 1052219 Väljaspool Eestit toimuva õppereisi korraldamine Lambakasvatajate õppereis Lõuna-Poolasse ja Slovakkiasse 3.11.2010
17 EESTI LAMBAKASVATAJATE SELTS 1052220 Eestis toimuval koolitusel või seminaril osalemine või koolituse või seminari korraldamine Infopäev lambakasvatajatele - karja tervis ja poegimisaegsed probleemid 3.11.2010
18 EESTI LAMBAKASVATAJATE SELTS 1052221 Riiklikul messil osalemine või selle korraldamine Osalemine Luige Näitusel, Agri 2010 Säreveres, Kurgjal ja "Tõuloom 2010" Ülenurmel 3.11.2010
19 EESTI LAMBAKASVATAJATE SELTS 1052222 Eestis toimuval koolitusel või seminaril osalemine või koolituse või seminari korraldamine Lambapügamise jätkukoolitus väiketootmises 3.11.2010
20 EESTI LAMBAKASVATAJATE SELTS 1052223 Põllumajandustoote ja töödeldud toote tutvustamine Lambaliha ja kitsepiim - vähetuntud toiduained 3.11.2010
21 KITSE-, SEA-, LAMBA- JA VEISEKASVATAJATE NÄITUSTE JA ÕPPEKORRALDUSE MITTETULUNDUSÜHING 1052244 Väljaspool Eestit toimuva õppereisi korraldamine Õppereis Kanadasse 3.11.2010
22 KITSE-, SEA-, LAMBA- JA VEISEKASVATAJATE NÄITUSTE JA ÕPPEKORRALDUSE MITTETULUNDUSÜHING 1052284 Väljaspool Eestit toimuva õppereisi korraldamine Õppereis Ukrainasse 3.11.2010
23 EESTI LIHAVEISEKASVATAJATE SELTS 1052289 Väljaspool Eestit toimuva õppereisi korraldamine Õppereisi korraldamine Šveitsi 3.11.2010
24 EESTI LIHAVEISEKASVATAJATE SELTS 1052290 Eestis toimuval koolitusel või seminaril osalemine või koolituse või seminari korraldamine Seminari "Lihaveisekasvatuse edendamise võimalusi" korraldamine 3.11.2010
25 EESTI TOIDUAINETÖÖSTUSE LIIT 1052540 Põllumajandustoote ja töödeldud toote tutvustamine Sealiha kui tootekategooria toiteväärtuselisi eeliseid ja soovitavat kasutamist käsitleva teavituskampaania korraldamine 3.11.2010
26 EESTI CHINCHILLA LIIT 1051750 Riiklikul messil osalemine või selle korraldamine Chinchillaloomade näituse korraldamine 16.11.2010
27 EESTI TÕULOOMAKASVATUSE LIIT 1052224 Riiklikul messil osalemine või selle korraldamine Tartu sügisnäitusel ja "Tõuloom 2010" osalemine 16.11.2010
28 TARTUMAA PÕLLUMEESTE LIIT 1052226 Väljaspool Eestit toimuva õppereisi korraldamine Tartumaa põllumeeste-teraviljakasvatajate õppereis Saksamaale Mecklenburg-Vorpommerni Liidumaale 16.11.2010
29 EESTI KUTSELISTE MESINIKE ÜHING 1052227 Väljaspool Eestit toimuva õppereisi korraldamine Mesinike õppereis Rootsi tootmismesilatesse 16.11.2010
30 KITSE-, SEA-, LAMBA- JA VEISEKASVATAJATE NÄITUSTE JA ÕPPEKORRALDUSE MITTETULUNDUSÜHING 1052242 Riiklikul messil osalemine või selle korraldamine Ökomess Elukvaliteet 16.11.2010
31 EESTI PIIMAKÄITLEMISTALUDE LIIT 1052393 Riiklikul messil osalemine või selle korraldamine Osalemine Tartu Maamessil 16.11.2010
32 SPORDI- JA VABAAJA SELTS VIPLALA 1052218 Riiklikul messil osalemine või selle korraldamine Maamessil osalemine Tartus 22.-24.04.2010 29.11.2010
33 EESTI MAASIKAKASVATAJATE LIIT 1052502 Põllumajandustoote ja töödeldud toote tutvustamine Tervisliku toitumise teadvustamine ja propageerimine 6.12.2010
34 EESTI BIODÜNAAMIKA ÜHING 1052380 Väljaspool Eestit toimuva õppereisi korraldamine mahepõllumajanduse koolitus Austrias. 7.12.2010
35 EESTI BIODÜNAAMIKA ÜHING 1052379 Riiklikul messil osalemine või selle korraldamine Mahetoodangu ja väikekäitlejate toodangu näitus-laatade korraldamine Viljandis. 7.12.2010
36 EESTI BIODÜNAAMIKA ÜHING 1052383 Riiklikul messil osalemine või selle korraldamine Mahetoodangu tutvustamine Eesti messidel ja näitustel. 7.12.2010
37 EESTI BIODÜNAAMIKA ÜHING 1052384 Riiklikul messil osalemine või selle korraldamine Mahetoodangu tutvustamine toidumessil Tallinn Food Fest 2010 7.12.2010
38 EESTI KUTSELISTE MESINIKE ÜHING 1052228 Eesti turgu käsitlev turu-uuring Eesti mee eratarbimine 7.12.2010
39 EESTI PIIMAKÄITLEMISTALUDE LIIT 1052392 Eestis toimuval koolitusel või seminaril osalemine või koolituse või seminari korraldamine Juustutöötlemise koolituste korraldamine välislektoriga Eestis 7.12.2010
40 EESTI PIIMAKÄITLEMISTALUDE LIIT 1052389 Väljaspool Eestit toimuva õppereisi korraldamine Juustutöötlemise koolitus Prantsusmaal 7.12.2010
41 EESTI PIIMALIIT 1052495 Põllumajandustoote ja töödeldud toote tutvustamine Piimatoodete tutvustamine 7.12.2010
42 EESTI PIIMALIIT 1052496 Põllumajandustoote ja töödeldud toote tutvustamine Piimatoodete tutvustamine 7.12.2010
43 EESTI PIIMALIIT 1052493 Välisturgu käsitlev turu-uuring Välisturu-uuring 7.12.2010
44 EESTI PÕLLUMAJANDUS-KAUBANDUSKODA 1052579 Välismessil osalemine Eesti ühisstendi korraldamine messil Viini, Ruoka ja Hyvä elämä 2010 7.12.2010
45 EESTI PÕLLUMAJANDUS-KAUBANDUSKODA 1052585 Välismessil osalemine Eesti ühisstendi korraldamine toidu ja toiduainetööstuse messil Polagra-Food 2010, Poznanis, Poolas 7.12.2010
46 EESTI PÕLLUMAJANDUS-KAUBANDUSKODA 1052565 Välismessil osalemine Eesti ühisstendi korraldamine toidu- ja toiduainetööstuse messil Rigafood 2010 Riias, Lätis 7.12.2010
47 EESTI PÕLLUMAJANDUS-KAUBANDUSKODA 1052591 Eestis toimuval koolitusel või seminaril osalemine või koolituse või seminari korraldamine Ekspordikoolitus 7.12.2010
48 EESTI PÕLLUMAJANDUS-KAUBANDUSKODA 1052569 Põllumajandustoote ja töödeldud toote tutvustamine Euroopa Liidu liikmesriikidest pärit toodetele avatud kvaliteedisüsteemide Tunnustatud Maitse ja Tunnustatud Eesti Maitse teavituskampaania 7.12.2010
49 EESTI PÕLLUMAJANDUS-KAUBANDUSKODA 1052562 Põllumajandustoote ja töödeldud toote tutvustamine Kartuli teavituskampaania 7.12.2010
50 EESTI PÕLLUMAJANDUS-KAUBANDUSKODA 1052580 Eestis toimuval koolitusel või seminaril osalemine või koolituse või seminari korraldamine Koolitus kvaliteediekspertidele 7.12.2010
51 EESTI PÕLLUMAJANDUS-KAUBANDUSKODA 1052589 Eestis toimuval koolitusel või seminaril osalemine või koolituse või seminari korraldamine Lihakvaliteedi koolitus 7.12.2010
52 EESTI PÕLLUMAJANDUS-KAUBANDUSKODA 1052560 Põllumajandustoote ja töödeldud toote tutvustamine Lihatoodete teavituskampaania 7.12.2010
53 EESTI PÕLLUMAJANDUS-KAUBANDUSKODA 1052564 Riiklikul messil osalemine või selle korraldamine Osalemine Tallinn Food Festil 2010 7.12.2010
54 EESTI PÕLLUMAJANDUS-KAUBANDUSKODA 1052559 Eestis toimuval koolitusel või seminaril osalemine või koolituse või seminari korraldamine Otseturunduse koolitused väikekäitlejale 7.12.2010
55 EESTI PÕLLUMAJANDUS-KAUBANDUSKODA 1052590 Põllumajandustoote ja töödeldud toote tutvustamine Rukki ja rukkitoodete teavituskampaania 7.12.2010
56 EESTI PÕLLUMAJANDUS-KAUBANDUSKODA 1052581 Eestis toimuval koolitusel või seminaril osalemine või koolituse või seminari korraldamine Tervavilja turustamise koolitused 7.12.2010
57 EESTI PÕLLUMAJANDUS-KAUBANDUSKODA 1052567 Eesti turgu käsitlev turu-uuring Toodete ohutust, kvaliteeti ja omadusi käsitlev uuring 7.12.2010
58 EESTI PÕLLUMAJANDUS-KAUBANDUSKODA 1052583 Väljaspool Eestit toimuva õppereisi korraldamine Õppereis Saksamaale, Hannoveri 7.12.2010
59 EESTI PÕLLUMAJANDUS-KAUBANDUSKODA 1052587 Väljaspool Eestit toimuva õppereisi korraldamine Õppereis Prantsusmaale, Pariisi 7.12.2010
60 EESTI PÕLLUMAJANDUS-KAUBANDUSKODA 1052588 Põllumajandustoote ja töödeldud toote tutvustamine Värskete piimatoodete teavituskampaania 7.12.2010
61 EESTI PÕLLUMAJANDUS-KAUBANDUSKODA 1052584 Väljaspool Eestit toimuva õppereisi korraldamine Õppereis Leedu Vabariiki 7.12.2010
62 EESTI PÕLLUMAJANDUS-KAUBANDUSKODA 1052558 Põllumajandustoote ja töödeldud toote tutvustamine Õunte teavituskampaania 7.12.2010
63 EESTI SEALIHATOOTJATE MITTETULUNDUSÜHING 1052202 Väljaspool Eestit toimuva õppereisi korraldamine Saksamaal Hannoveris toimuval sealihatootjate õppereisil osalemine 7.12.2010
64 EESTI SOJALIIT MTÜ 1052488 Põllumajandustoote ja töödeldud toote tutvustamine Sojatoodete tarbimist edendav meediaprojekt 7.12.2010
65 EESTI TOIDUAINETÖÖSTUSE LIIT 1052542 Põllumajandustoote ja töödeldud toote tutvustamine GDA kui toitumisteabe toiteväärtuselisi eeliseid ja soovitavat kasutamist käsitleva teavituskampaania idee väljamõtlemisel ning tegevuste teostamisel 7.12.2010
66 EESTI TOIDUAINETÖÖSTUSE LIIT 1052547 Eestis toimuval koolitusel või seminaril osalemine või koolituse või seminari korraldamine Keskastme toiduhügieeni 24 h koolitus 7.12.2010
67 EESTI TOIDUAINETÖÖSTUSE LIIT 1052509 Eestis toimuval koolitusel või seminaril osalemine või koolituse või seminari korraldamine Koolituse "Ohuanalüüsi koostamine ja kriitiliste kontrollpunktide määramine enesekontrolli plaani raames" korraldamine 7.12.2010
68 EESTI TOIDUAINETÖÖSTUSE LIIT 1052538 Eestis toimuval koolitusel või seminaril osalemine või koolituse või seminari korraldamine Koolitussarja "Toiduainetööstuse tootearenduspäevad 2010" korraldamine 7.12.2010
69 EESTI TOIDUAINETÖÖSTUSE LIIT 1052548 Eestis toimuval koolitusel või seminaril osalemine või koolituse või seminari korraldamine Koolitussarja "Toiduainetööstuse tootlikkuse päevad 2010" korraldamine 7.12.2010
70 EESTI TOIDUAINETÖÖSTUSE LIIT 1052543 Riiklikul messil osalemine või selle korraldamine Osalemine messil "Food Fest 2010" 7.12.2010
71 EESTI TOIDUAINETÖÖSTUSE LIIT 1052549 Põllumajandustoote ja töödeldud toote tutvustamine Rapsiõli kui tootekategooria toiteväärtuselisi eeliseid ja soovitavat kasutamist käsitleva teavituskampaania teostamine 7.12.2010
72 EESTI TOIDUAINETÖÖSTUSE LIIT 1052507 Eestis toimuval koolitusel või seminaril osalemine või koolituse või seminari korraldamine Toiduhügieeni sisekoolitaja kursus 7.12.2010
73 EESTI TOIDUAINETÖÖSTUSE LIIT 1055956 Välisturgu käsitlev turu-uuring Uuringu "Elanike toitumisharjumused Balti riikides" Läti ja Leedu osa läbiviimine 7.12.2010
74 EESTI TOIDUAINETÖÖSTUSE LIIT 1052550 Eesti turgu käsitlev turu-uuring Uuringu "Elanike toitumisharjumused" läbiviimine 7.12.2010
75 EESTI TOIDUAINETÖÖSTUSE LIIT 1055643 Eesti turgu käsitlev turu-uuring Uuringu "Jaekaubanduse uuring ning tarbijate hoiakud jaebrändide suhtes" läbiviimine 7.12.2010
76 EESTI TÕULOOMAKASVATUSE LIIT 1052225 Eestis toimuval koolitusel või seminaril osalemine või koolituse või seminari korraldamine Ühepäevase seminari "Tõuraamatupidamise kaasajastamine" korraldamine 7.12.2010
77 EESTIMAA TALUPIDAJATE KESKLIIT 1052498 Eestis toimuval koolitusel või seminaril osalemine või koolituse või seminari korraldamine Tšintšiljade hindamise koolitus 7.12.2010
78 KITSE-, SEA-, LAMBA- JA VEISEKASVATAJATE NÄITUSTE JA ÕPPEKORRALDUSE MITTETULUNDUSÜHING 1052283 Eestis toimuval koolitusel või seminaril osalemine või koolituse või seminari korraldamine Koolituse korraldamine Eestis 7.12.2010
79 KITSE-, SEA-, LAMBA- JA VEISEKASVATAJATE NÄITUSTE JA ÕPPEKORRALDUSE MITTETULUNDUSÜHING 1052377 Väljaspool Eestit toimuva õppereisi korraldamine Taanis toimuva õppereisi korraldamine 7.12.2010
80 KITSE-, SEA-, LAMBA- JA VEISEKASVATAJATE NÄITUSTE JA ÕPPEKORRALDUSE MITTETULUNDUSÜHING 1052246 Väljaspool Eestit toimuva õppereisi korraldamine Tšehhis toimuva õppereisi korraldamine 7.12.2010
81 MITTETULUNDUSÜHING EESTI LEIVALIIT 1052240 Välismessil osalemine Culture Food toidufestivalil osalemine Strasbourg'is 7.12.2010
82 MITTETULUNDUSÜHING EESTI LEIVALIIT 1052234 Põllumajandustoote ja töödeldud toote tutvustamine Koolileiva tutvustamine 7.12.2010
83 MITTETULUNDUSÜHING EESTI LEIVALIIT 1052232 Eestis toimuval koolitusel või seminaril osalemine või koolituse või seminari korraldamine Koolitus Eesti Leivaliidu liikmetele 7.12.2010
84 MITTETULUNDUSÜHING EESTI LEIVALIIT 1052236 Eestis toimuval koolitusel või seminaril osalemine või koolituse või seminari korraldamine Koolitus tehnoloogidele 7.12.2010
85 MITTETULUNDUSÜHING EESTI LEIVALIIT 1052237 Eestis toimuval koolitusel või seminaril osalemine või koolituse või seminari korraldamine Kvaliteedijuhtide koolitus 7.12.2010
86 MITTETULUNDUSÜHING EESTI LEIVALIIT 1052235 Põllumajandustoote ja töödeldud toote tutvustamine Leivanädala läbiviimine 7.12.2010
87 MITTETULUNDUSÜHING EESTI LEIVALIIT 1052238 Eestis toimuval koolitusel või seminaril osalemine või koolituse või seminari korraldamine Suvekool Eesti Leivaliidu liikmetele 7.12.2010
88 MITTETULUNDUSÜHING EESTI LEIVALIIT 1052231 Eestis toimuval koolitusel või seminaril osalemine või koolituse või seminari korraldamine Turundusjuhtide koolitus 7.12.2010
89 MITTETULUNDUSÜHING SAARE MAHE 1052700 Põllumajandustoote ja töödeldud toote tutvustamine Lambakasvatuse ja lambatoodete tutvustamine ja reklaam 7.12.2010
90 MITTETULUNDUSÜHING SAARE MAHE 1052699 Põllumajandustoote ja töödeldud toote tutvustamine Mahetoidu reklaamklipi esitamine televisioonis 7.12.2010
91 VÕRUMAA TALUPIDAJATE LIIT 1052468 Väljaspool Eestit toimuva õppereisi korraldamine Võrumaa põllumehed tutvumas Saksamaa ja Poola maamajandusega 7.12.2010