Taotlejad, kellele on 2016. aastal määratud põllumajanduskindlustustoetus
Jrk nr. Taotleja nimi Taotluse number Kindlustusrisk Maakond
1 AKTSIASELTS TARTUMAA MAAMEES 2228563 loomahaigus TARTUMAA
2 ANDRUSE-JÜRNA TALU 2228795 loomahaigus HIIUMAA
3 JÄRVE VEISEKASVATUSTALU 2228626 loomahaigus VÕRUMAA
4 KASETALU LIHAKARI OÜ 2225142 loomahaigus LÄÄNEMAA
5 KASETALU TÕUKARI OÜ 2225141 loomahaigus LÄÄNEMAA
6 OSAÜHING KAISMA 2224377 loomahaigus PÄRNUMAA
7 OÜ SARAPIKU FARM 2224513 loomahaigus RAPLAMAA