Põllumajandusloomade aretustoetuse saajad 2012
Jrk nr Taotleja Registrikood Taotluse nr Aretusvaldkond
1. Eesti Hobusekasvatajate Selts 80083431 1211524 Tõuraamatu pidamine, jõudluskontrolli läbiviimine
2. Eesti Lambakasvatajate Selts 80062328 1211285 Tõuraamatu pidamine, jõudluskontrolli läbiviimine
3. Eesti Linnukasvatajate Selts 80052749 1211020 Jõudluskontrolli läbiviimine
4. Eesti Maakarja Kasvatajate Selts 80073410 1211468 Tõuraamatu pidamine
5. Eesti Sporthobuste Kasvatajate Selts 80130107 1211367 Tõuraamatu pidamine, jõudluskontrolli läbiviimine
6. Eesti Traaviliit 80089600 1211587 Tõuraamatu pidamine, jõudluskontrolli läbiviimine
7. Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu 10064515 1211286 Tõuraamatu pidamine, jõudluskontrolli läbiviimine
8. Eesti Tõusigade Aretusühistu 10023404 1211405 Tõuraamatu pidamine, aretusregistri pidamine, jõudluskontrolli läbiviimine
9. MTÜ Eesti Ahhal-Tekiini Assotsiatsioon 80299668 1211246 Tõuraamatu pidamine, jõudluskontrolli läbiviimine