Põllumajanduskindlustustoetuse saajad 2011
Jrk nr. Taotleja nimi Kliendi ID Taotluse number Kindlustusrisk Määramisotsuse kinnitamise kuupäev
1 HAINER KAINE MÄE TALU 3798 1190041 loomahaigus 15.08.2011
2 AS TARTUMAA MAAMEES 1236 1188200 loomahaigus 15.08.2011
3 ANDRUSE-JÜRNA TALU 3200 1190045 loomahaigus 15.08.2011
4 AVO PRUUL 64187 1190042 loomahaigus 15.08.2011
5 JAMPO SEAKASVATUSE OÜ 50742 1188019 loomahaigus 15.08.2011
6 KASE TALU MARGUS KASK 1713 1188178 loomahaigus 15.08.2011
7 LAPITE TALU 62889 1190040 loomahaigus 15.08.2011
8 MTÜ RANNANIIDU HALDJAD 122697 1185754 loomahaigus 15.08.2011
9 OÜ MAAHARIJAD 70075 1188148 loomahaigus 15.08.2011
10 OÜ KAISMA 920 1186084 loomahaigus 15.08.2011
11 OÜ KÕPSTA SEAFARM 93430 1186416 loomahaigus 15.08.2011
12 OÜ RAHKLA FARM 1079 1186414 loomahaigus 15.08.2011
13 OÜ SURJU PM 907 1188167 loomahaigus 15.08.2011
14 LAPITE FARM 98127 1188365 loomahaigus 15.08.2011
15 VIHTRA AGRO OÜ 100739 1190044 loomahaigus 15.08.2011
16 RÄGAVERE MÕIS 64098 1190079 loomahaigus 15.08.2011
17 KUUSIKU TALU 5481 1187979 loomahaigus 15.08.2011
18 OÜ VÄNDRA 930 1186402 loomahaigus 15.08.2011
19 TERVE KIVISTIKU TALU 17712 1190046 loomahaigus 15.08.2011