Põllumajandusloomade aretustoetuse saajad 2011
Jrk nr Taotleja Registrikood Taotluse nr Aretusvaldkond
1. Eesti Hobusekasvatajate Selts 80083431 1106077 Tõuraamatu pidamine, jõudluskontrolli läbiviimine
2. Eesti Lambakasvatajate Selts 80062328 1105708 Tõuraamatu pidamine, jõudluskontrolli läbiviimine
3. Eesti Linnukasvatajate Selts 80052749 1105611 Jõudluskontrolli läbiviimine
4. Eesti Maakarja Kasvatajate Selts 80073410 1105875 Tõuraamatu pidamine
5. Eesti Sporthobuste Kasvatajate Selts 80130107 1105876 Tõuraamatu pidamine, jõudluskontrolli läbiviimine
6. Eesti Traaviliit 80089600 1105880 Tõuraamatu pidamine, jõudluskontrolli läbiviimine
7. Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu 10064515 1105877 Tõuraamatu pidamine, jõudluskontrolli läbiviimine
8. Eesti Tõusigade Aretusühistu 10023404 1105758 Tõuraamatu pidamine, aretusregistri pidamine, jõudluskontrolli läbiviimine